Z kraju

Rząd przyjął zmiany w Ordynacji podatkowej. Ułatwienia dla firm

Z kraju

Rząd przyjął zmiany w ordynacji podatkowej
TVN24 BiSRząd przyjął zmiany w ordynacji podatkowej

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów Mateusza Szczurka. Wprowadza ona szereg ułatwień dla podatników.

Co zmienia przyjęty dzisiaj projekt?

1. Wprowadzenie pełnomocnictw ogólnych w procedurach podatkowych

Resort finansów zaproponował wprowadzenie pełnomocnictwa ogólnego do reprezentowania we wszystkich sprawach podatkowych. Pełnomocnictwo będzie składane elektronicznie do centralnego rejestru, nie będzie podlegać opłacie skarbowej. Pełnomocnictwo szczegółowe (papierowe lub elektroniczne), dotyczące tylko jednej sprawy będzie nadal funkcjonować.

2. Informatyzacja sprawdzania dokumentacji księgowej

Jak argumentuje ministerstwo finansów, wprowadzenie ujednoliconej formy elektronicznych raportów z ksiąg podatkowych, to krótsza, tańsza, „nieinwazyjna” kontrola oraz szybsza i bardziej efektywna analiza danych.

3. Zwiększenie rozpiętości stawek odsetek za zwłokę.

Nowa stawka obniżona i stawka podwyższona będą miały symetryczną relację do stawki podstawowej. Odsetki obniżone mają służyć promowaniu samodzielnego korygowania błędów w deklaracjach przez podatników. Natomiast podwyższenie stawki odsetek za zwłokę będzie służyć prewencji przed uchylaniem się od obowiązków podatkowych w obszarach o podwyższonym ryzyku – VAT, akcyza i cło - informuje resort finansów.

4. Wyznaczanie jednego „wiodącego” urzędu do postępowania w sprawach powiązanych podmiotów

Takie regulacje, zdaniem ministerstwa finansów, mają przyczynić się do usprawnienia i przyspieszenia kontroli podatkowych oraz postępowań podatkowych w sprawach powiązanych podmiotów, objętych właściwością miejscową różnych urzędów. Będzie to stosowane np. w przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa skarbowego. Co ważne – wyznaczenie „wiodącego urzędu” będzie służyć zwalczaniu zorganizowanej przestępczości gospodarczej.

5. Racjonalizacja wydawania indywidualnych interpretacji podatkowych

Jak informuje resort finansów, wprowadzenie „grupowego” wniosku o interpretację umożliwi wyjaśnienie wątpliwości dotyczących transakcji dla wszystkich zainteresowanych kontrahentów. Zamiast powielania interpretacji indywidualnych, po wydaniu interpretacji ogólnej, zaproponowano tylko potwierdzenie stosowania w przedstawionej sprawie interpretacji ogólnej.

Tylko wstęp?

Niezależnie od dzisiejszych zmian rząd planuje stworzenie nowej Ordynacji, którą zapowiada od dłuższego czasu i która ma być gotowa jesienią.

W połowie marca premier Ewa Kopacz i minister finansów Mateusz Szczurek zaprezentowali jej kierunkowe założenia przygotowane przez komisję kodyfikacyjną. Przedstawiając je, premier Kopacz mówiła, że przyszedł czas na zmianę relacji między urzędnikiem a podatnikiem. Zaznaczyła, że założenia kierunkowe to zestaw, zbiór zasad, w oparciu o które powstanie nowa Ordynacja podatkowa. Premier odwołała się do swego expose, w którym powiedziała, że prawo w Polsce ma być tworzone dla 99 proc. uczciwych obywateli i ma być dla nich przyjazne.

Komisja zaproponowała w dokumencie m.in., by podatnikom dać uprawnienie do uzyskiwania z wielu źródeł informacji o charakterze urzędowym oraz ochronę, jeśli podatnik się do nich zastosuje. Podatnicy mogliby dokonać uzgodnień z organem podatkowym co do przeszłych lub przyszłych rozliczeń – zanim dojdzie do sporu. W ustawie znalazłaby się procedura rozwiązywania sporów z udziałem mediatorów. Założenia przewidują dłuższe terminy na wniesienie odwołania lub zażalenia - odpowiednio do 30 i 14 dni.

Co najważniejsze w nowej ordynacji ma być też wprowadzona zasada rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika. Niezależnie od rządowych prac referendum w tej sprawie chce także prezydent Bronisław Komorowski.

14.05 | Minister finansów popiera zmianę ordynacji podatkowej
14.05 | Minister finansów popiera zmianę ordynacji podatkowejFakty TVN

Autor: mb / Źródło: tvn24bis.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości