Rząd przyjął wstępnie projekt budżetu na przyszły rok. Zabraknie prawie 55 mld zł

Z kraju

TVN24 Biznes i ŚwiatRząd przyjął wstępnie projekt budżetu na przyszły rok

Rząd przyjął wstępnie projekt budżetu na 2016 r. z deficytem nie większym niż 54 mld 620 mld zł - poinformował w poniedziałek na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu minister finansów Mateusz Szczurek.

- Tak jak każdy budżet, ten również wymagał trudnych wyborów. Wymagał z jednej strony odpowiedzialności za pieniądze podatników, odpowiedzialności za stabilność finansów publicznych. Z drugiej strony wymagał spełnienia w jak najlepszym stopniu oczekiwań obywateli wobec państwa, usług wobec obywateli, podstawowych funkcji państwa, a także wypełnienia zobowiązań, które pani premier i rząd poczynili podczas swojej kadencji - podkreślił minister finansów.

Bez nadmiernego deficytu

Jak zaznaczył, w tym roku unijna rada ECOFIN przyjęła decyzję, która zakończyła procedurę nadmiernego deficytu wobec Polski. - Ale to nie znaczy, że projektowanie budżetu państwa, przyjmowanie tego budżetu było w jakikolwiek sposób łatwiejsze - zaznaczył. Zgodnie z projektem resort finansów przewiduje, że w przyszłym roku dochody budżetu państwa wyniosą 296 mld 879,2 mln zł, a wydatki 351 mld 499,2 mln zł. Projekt uwzględnia budżet środków europejskich, w którym zaplanowano dochody w wysokości 62 mld 399,3 mln zł oraz wydatki w wysokości 71 mld 640,5 mln zł. Tym samym deficyt budżetu środków europejskich wyniesie 9 mld 241,3 mln zł. MF przyjął, opracowując przyszłoroczne dochody budżetu, że PKB wzrośnie w ujęciu realnym o 3,8 proc., a średnioroczna inflacja wyniesie 1,7 proc. Wynagrodzenia w gospodarce narodowej wzrosną nominalnie o 3,6 proc., zatrudnienia wzrośnie 0,8 proc., spożycie prywatne nominalnie o 5,5 proc. Zaplanowano, że dochody podatkowe wyniosą 268 mld 443 mln zł, co stanowi 14,2 proc. prognozowanego na 2016 r. PKB.

Resort finansów przewiduje, że budżet zasilą wpłaty z zysku Narodowego Banku Polskiego w wysokości 3 mld 200 mln zł, dywidendy sięgną ponad 4 mld 500 mln zł, a wpłaty z zysku 254,5 mln zł. Projekt przewiduje też, że oprócz waloryzacji emeryci, renciści i osoby pobierające świadczenia przedemerytalne otrzymają jednorazowe , specjalne zasiłki - od 100 zł do 350 zł w zależności od wysokości pobieranych świadczeń.

Dla górnictwa

Szczurek poinformował, że w 2016 r. ponad 900 mln zł zostanie przeznaczone na kontynuację dofinansowania zadań restrukturyzacyjnych w sektorze górnictwa węgla kamiennego. Ponadto w projekcie przewidziano zwiększenie - o ponad 2 mld zł - środków na wynagrodzenia dla grup pracowniczych, które – co do zasady – od 2010 r. były objęte tzw. „zamrożeniem” wynagrodzeń. Wydatki na obronę narodową zostaną podniesione do wysokości 2 proc. PKB, co oznacza, że będą wyższe o blisko 3 mld zł w stosunku do roku 2015, a nakłady na naukę - uwzględniając budżet środków europejskich - będą wyższe o 4 proc. Szczurek podkreślił, że projekt wypełnia regułę wydatkową, a deficyt sektora finansów publicznych wg unijnej metodyki nie będzie przekraczał 3 proc. PKB również w 2016 r., tak jak i w 2015 r. Zdaniem MF wydatki na obsługę zadłużenia Skarbu Państwa będą w przyszłym roku niższe o blisko 0,5 mld zł. Szczurek powiedział też, że potrzeby pożyczkowe budżetu państwa netto zapisano w projekcie na 2016 rok na poziomie około 73 mld zł, a potrzeby pożyczkowe brutto na poziomie ok. 180 mld zł.

W projekcie budżetu na 2016 r. założyliśmy wpłatę z Narodowego Banku Polskiego do budżetu państwa w wysokości 3,2 mld zł - poinformował na poniedziałkowej konferencji prasowej po posiedzeniu rządu minister finansów Mateusz Szczurek. Minister dodał też, że - zgodnie z projektem - planowane dochody podatkowe mają wzrosnąć o ponad 4 proc., a zaplanowane dywidendy - to 4,5 mld zł. Wypłaty z zysku w 2016 r. mają wynieść 254,5 mln zł.

Budżet dla rodzin

Minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział na konferencji, że to bardzo dobry budżet dla polskich rodzin. - Cieszę się, że znalazły w nim miejsce świadczenia rodzicielskie. To jest 1 tys. zł dla każdej rodziny, w której rodzi się dziecko, przez pierwsze 12 miesięcy życia dziecka. Tysiąc złotych na rękę niezależnie, czy ktoś poszukuje pracy, czy jest ubezpieczony, czy wykonuje umowę o dzieło. (...) To jest objęcie urlopem rodzicielskim wszystkich, którym rodzą się dzieci - podkreślił szef MPiPS. Jak dodał, to pozwoli wszystkim polskim rodzinom opiekować się osobiście swoim dzieckiem. - Również ci, którzy maja dzisiaj niższy zasiłek macierzyński, niż tysiąc złotych, będą mieli podniesiony ten zasiłek do tysiąca złotych od 1 stycznia 2016 r. - zaznaczył. Wśród elementów projektu wymienił zasadę "złotówka za złotówkę". - To było jedno z zagadnień wygłoszonych w expose pani premier. To jest elastyczność dostępu do świadczeń rodzinnych. Dzisiaj jest tak, że przekroczenie o złotówkę, dwa złote, trzy złote może powodować utratę świadczenia rodzinnego, które np. dla rodziny wieloletniej wynosi 500 zł. Przekroczony zostaje próg dochodu - następuje utrata tego świadczenia. My proponujemy zasadę złotówka za złotówkę. To rozwiązanie (...), które obniża wartość świadczenia o kwotę, którą przekraczamy próg dochodów - zauważył Kosiniak-Kamysz. Jak dodał, dla milionów emerytów i rencistów, jak i korzystających ze świadczeń przedemerytalnych, którzy są w najcięższej sytuacji przeznaczone będą jednorazowe, specjalne zasiłki. - Będą uzależnione od kwoty pobieranych świadczeń, od kwoty emerytury, renty czy świadczenia przedemerytalnego. Proponujemy je w następujących wysokościach: dla osób, które pobierają świadczenia do 900 zł zostanie wypłacone jednorazowe świadczenie netto w wysokości 350 zł, od 901 zł do 1100 zł - 300 zł, od 1100 zł do 1500 zł - 200 zł, a od 1500 zł do 2000 zł - 100 zł. To jest koszt ok. 1,4 mld zł - powiedział Kosiniak-Kamysz. W sumie w ramach budżetu zabezpieczono ponad 1 mld zł na wyższe wydatki na świadczenia rodzinne. Zaplanowano też dodatkowe wydatki na weryfikację świadczeń z pomocy społecznej, co jest związane z podniesieniem kwot kryteriów dochodowych oraz niektórych świadczeń z pomocy społecznej od 1 października 2015 r. W projekcie przewidziano także środki na dofinansowanie działań jednostek samorządu w rozwoju na ich terenie sieci Dziennych Domów „Senior-WIGOR”. W domach tych seniorzy będą mogli aktywnie spędzać czas wolny.

Autor: mn / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Pixabay.com (CC0)