Z kraju

Rząd przyjął strategię dotyczącą działań UOKiK

Z kraju

Rząd przyjął strategię dotyczącą działań UOKiK

Usprawnienie systemu ochrony konkurencji i konsumentów, udoskonalenie metod wykrywania karteli, przeciwdziałanie naruszeniom praw słabszych uczestników rynku to główne założenia Polityki ochrony konkurencji i konsumentów, którą we wtorek przyjął rząd.

Jak poinformował we wtorek Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), po raz pierwszy w jednym dokumencie zostały ujęte rządowe strategie rozwoju konkurencji oraz polityki ochrony konsumentów.

Dla konsumenta

Urząd wskazuje, że wspólnym celem ochrony konkurencji i konsumentów jest "dobrobyt konsumenta i tworzenie warunków gospodarczych, w których efektywna konkurencja oznacza także uczciwe relacje przedsiębiorców ze słabszymi uczestnikami rynku". "Połączenie wątków konsumenckich i tych związanych z ochroną konkurencji w jednym dokumencie podkreśla tę synergię oraz zwiększa przejrzystość i spójność działań państwa w tych obszarach" - zaznaczył Urząd.

"Misją UOKiK są działania na rzecz jak najwyższego poziomu dobrobytu konsumenta przez skuteczną ochronę konkurencji oraz interesów i praw słabszych uczestników rynku. Istotne jest przy tym jednoczesne respektowanie zasad sprawiedliwości proceduralnej w relacjach z przedsiębiorcami. W Polityce Ochrony Konkurencji i Konsumentów przedstawiamy, w jaki sposób pogodzić i zrealizować te cele" - podkreślił, cytowany w komunikacie, prezes UOKiK Adam Jasser.

Więcej ochrony

UOKiK zwrócił uwagę, że dokument koncentruje się na usprawnieniu systemu ochrony konkurencji i konsumentów. "Dokument nie jest bowiem jedynie programem działania UOKiK, lecz zwraca uwagę na najważniejsze kierunki aktywności innych podmiotów (m.in. regulatorów sektorowych, członków Rady Ministrów, organów kontroli oraz organizacji pozarządowych), a także na korzyści wynikające z wymiany doświadczeń i współpracy pomiędzy nimi" - wskazano.

Jak podkreślono, "rywalizacja rynkowa jest, obok odpowiedniego otoczenia instytucjonalno-prawnego, kluczowym elementem sprawnie funkcjonującej gospodarki". "Stanowi dźwignię rozwoju i szybszego wzrostu, stymuluje przedsiębiorców do podnoszenia efektywności, a także kreuje warunki dla rozwoju innowacji. W efekcie tworzy nowe miejsca pracy, wymusza spadek cen, wzrost jakości oraz daje konsumentom większy wybór produktów i usług" - dodano.

Priorytety

Dlatego - według UOKiK - istotne jest skuteczne oraz konsekwentne eliminowanie i zapobieganie powstawaniu niedozwolonych porozumień, praktyk nadużywania pozycji dominującej oraz efektywna kontrola koncentracji przedsiębiorców.

Urząd zaznaczył ponadto, że "głównym celem ochrony konkurencji jest więc zapewnienie warunków do jej funkcjonowania wszędzie tam, gdzie może wpływać na zwiększenie efektywności gospodarowania i innowacyjności, a co za tym idzie dobrobyt konsumentów". UOKiK ocenił też, że w sytuacji braku konkurencji, zbudowanie prokonsumenckiego rynku jest bardzo utrudnione. "Nie tworzy to tym samym zaufania słabszych uczestników rynku do otoczenia, w którym funkcjonują. Ochrona konkurencji i konsumentów jest ważnym narzędziem ochrony wolności gospodarczej" - zaznaczył Urząd.

Autor: gry / Źródło: PAP

Pozostałe wiadomości