Podpis elektroniczny po nowemu. Rząd szykuje zmiany

Z kraju

sxcNowe przepisy zrównają podpis odręczny z elektronicznym

Usprawnienie komunikacji elektronicznej pomiędzy obywatelami, przedsiębiorstwami i administracją publiczną zakłada projekt ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej, przyjęty przez Radę Ministrów.

Projekt przygotowało Ministerstwo Rozwoju. Stanowi on pierwszy etap do stosowania unijnego prawa o identyfikacji elektronicznej i usługach zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym.

Unijne rozporządzenie tzw. eIDAS znacznie poszerza katalog usług zaufania - oprócz podpisów elektronicznych i znakowania czasem – obejmie również e-pieczęci, e-doręczenia, konserwację pieczęci i podpisu oraz usługi ich walidacji czyli sprawdzenia ważności. Zobowiązuje też do ustanowienia nadzoru nad kwalifikowanymi i niekwalifikowanymi usługami zaufania.

Rozporządzenie umożliwi wzajemne uznawanie środków identyfikacji elektronicznej, zwłaszcza przez instytucje sektora publicznego.

"Usługi zaufania odgrywają istotną rolę w elektronizacji obrotu prawnego, ponieważ wspierają wytwarzanie i dostarczanie dokumentów w tej postaci" - podało w komunikacie Centrum Informacyjne Rządu.

Podpis elektroniczny

Obecnie niektóre usługi zaufania regulowane są w ustawie o podpisie elektronicznym z 2001 r., jednak stosowanie rozporządzenia eIDAS wymaga jej uchylenia. Z tego względu przygotowano nowe rozwiązania.

Zgodnie z projektem, minister cyfryzacji będzie pełnił nadzór nad przestrzeganiem przepisów o usługach zaufania. Nadzór będzie dotyczył kwalifikowanych i niekwalifikowanych usług zaufania, zakłada też stosowanie kar. Zadaniem resortu cyfryzacji będzie zapewnienie funkcjonowania krajowej infrastruktury zaufania, którą tworzą: zaufana lista, narodowe centrum certyfikacji usług i rejestr ich dostawców. Narodowe centrum certyfikacji, funkcjonujące w ramach Narodowego Banku Polski, wydaje certyfikaty dla kwalifikowanych dostawców usług zaufania.

Certyfikat kwalifikowany

Rozporządzenie eIDAS, wprowadza nowe pojęcia. Kwalifikowany podpis elektroniczny zastępuje bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany ważnym certyfikatem kwalifikowanym a kwalifikowany elektroniczny znacznik czasu zastępuje znakowanie czasu. Rozporządzenie wprowadza również mechanizm notyfikacji „identyfikacji elektronicznej” dla potrzeb realizacji usług online. Użytkownik identyfikacji elektronicznej, któremu ją wydano w jednym kraju członkowskim UE, będzie mógł skorzystać z publicznych usług online w innym kraju unijnym.

Wiceminister: elektroniczny system poboru opłat od 2018 roku

Wiceminister: elektroniczny system poboru opłat od 2018 rokuPAP

Autor: PMB//ms / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: sxc