Samowole budowlane do legalizacji. Rząd przyjął projekt

Z kraju

Soboń o potrzebie abolicji samowoli budowlanych (materiał archiwalny)TVN24 BiS
wideo 2/3

Zalegalizowanie starej samowoli budowlanej będzie łatwiejsze. Ma to zapewnić przyjęty we wtorek przez rząd projekt nowelizacji ustawy Prawo budowlane. Znikną też absurdy, jak na przykład uzyskanie pozwolenie na budowę przy instalacji bankomatu. - Chcemy, aby nowe Prawo budowlane było proobywatelskie i wolnościowe - wskazała minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

Na etapie składania wniosku o pozwolenia na budowę lub zgłoszenie budujący będą składać mniej dokumentów. - Zamiast taczki z projektami, inwestorowi wystarczy kilka teczek. Do wniosku będzie dołączał tylko część obecnego projektu budowlanego - wyjaśnił, cytowany w komunikacie, wiceminister rozwoju Robert Nowicki. "Zmiany ułatwią i przyspieszą przygotowanie nowych inwestycji. Będą sprzyjać przyłączaniu nowych inwestycji do sieci elektroenergetycznych, gazowych, ciepłowniczych, wodociągowych i kanalizacyjnych" - czytamy. Pojawią się np. konkretne terminy dla przedsiębiorstw na wydanie warunków przyłączenia do sieci, których przekroczenie spowoduje naliczenie kar.

Ułatwienia

Ważna zmiana poprawiająca bezpieczeństwo budynków, jak zaznaczono w komunikacie Centrum Informacyjnego Rządu, dotyczy starych - co najmniej 20-letnich - samowoli budowlanych. Łatwiej będzie je zalegalizować, co ma pozwolić włączyć je w system kontroli okresowych zapewniających ich bezpieczne użytkowanie. - Warunkiem dokonania legalizacji na podstawie uproszczonej, bezpłatnej procedury będzie przedstawienie ekspertyzy technicznej, potwierdzającej możliwość bezpiecznego użytkowania obiektu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej - wskazano.

Zaproponowano, by projekt budowlany składał się z: projektu zagospodarowania działki lub terenu (usytuowanie, układ komunikacyjny, informacja o obszarze oddziaływania obiektu); projektu architektoniczno-budowlanego (układ przestrzenny, projektowane rozwiązania techniczne i materiałowe) oraz technicznego (opis konstrukcji, instalacji, charakterystyka energetyczna). Osoby budujące mają też, według noweli, składać mniej dokumentów. "Dotyczyć to będzie etapu składania wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie" - wskazano. Po zmianach, jak napisano, do wniosku trzeba będzie dołączać tylko część obecnego projektu budowlanego (projekt zagospodarowania działki lub terenu i projekt architektoniczno-budowlany w nowej formule, bez projektu technicznego). Zmniejszyć ma się też liczba wymaganych egzemplarzy projektu budowlanego dołączanego do wniosku – z czterech do trzech. Projektowane przepisy wprowadzają ponadto 5-letni termin na stwierdzenie nieważności decyzji pozwolenia na budowę i decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Dotąd, jak przypomniano, nieważność decyzji o pozwoleniu na budowę można było stwierdzić wiele lat po tym, jak budynek powstał i był użytkowany.

Zwolnienia z obowiązku

Według przepisów zrezygnowano z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę oraz dokonania zgłoszenia w przypadku biletomatów, wpłatomatów, automatów sprzedających, paczkomatów, automatów przechowujących przesyłki lub służących do wykonywania innego rodzaju usług o wysokości do 3 m włącznie. "Na dynamicznie rozwijającym się rynku różnego rodzaju automatów nie jest potrzebna decyzja o pozwoleniu na budowę i dziennik budowy dla każdego takiego automatu" - podkreślono. Kolejne zwolnienia z obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę przewidziano także dla instalacji gazowych wykonywanych wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku. "Z obowiązku zgłoszenia zwolnione będą np. urządzenia melioracji wodnej, a także budowa stawów i zbiorników wodnych, o powierzchni nie większej niż 1 tys. m kw. i głębokości nieprzekraczającej 3 m, położonych na gruntach rolnych" - czytamy.

Jak dodano, "wzmocniono bezpieczeństwo pożarowe w przypadku zmiany sposobu użytkowania budynku lub jego części", np. przy zmianie mieszkania na przedszkole czy piwnicy w bloku na escape room – konieczne będzie sporządzenie ekspertyzy przeciwpożarowej. Zmiany mają ułatwić i przyspieszyć przygotowanie nowych inwestycji. "Będą np. sprzyjać przyłączaniu nowych inwestycji do sieci elektroenergetycznych, gazowych, ciepłowniczych, wodociągowych i kanalizacyjnych" - podkreślono. Nowe rozwiązania przewidują również zakaz pobierania przez przedsiębiorstwa wodociągowo–kanalizacyjne opłaty za wydanie warunków przyłączenia do sieci. Przepisy mają wejść w życie po sześciu miesiącach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Samowola to budynek wybudowany bez pozwolenia na budowę lub zgłoszenia. Ze statystyk resortu wynika, że większość z nich to domy jednorodzinne, ale są też budynki wielorodzinne, zabudowania gospodarcze, przemysłowe i magazynowe, a nawet hotele czy obiekty użyteczności publicznej. Szacuje się, że jest ich w Polsce około 500 tysięcy.

Autor: mp / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock