Rząd przyjął program wsparcia eksportu polskiej broni

Z kraju


Rada Ministrów przyjęła we wtorek „Program Wsparcia Bezpieczeństwa Regionu 2022”, przewidujący pomoc finansową w eksporcie polskiego uzbrojenia do krajów regionu i kształceniu ich wojskowych w Polsce – podało Centrum Informacyjne Rządu.

Zgodnie z założeniami „Program Wsparcia Bezpieczeństwa Regionu 2022” (ReSAP) ma pogłębić relacje polityczno-wojskowe i przemysłowe z państwami sojuszniczymi: Grupą Wyszehradzką (Czechami, Słowacją, Węgrami), krajami bałtyckimi (Litwą, Łotwą, Estonią) oraz Rumunią i Bułgarią. „Celem programu jest udzielanie pomocy tym państwom w osiąganiu zdolności bojowych (przez możliwość kształcenia w krajowych uczelniach wojskowych, centrach i ośrodkach szkolenia) oraz wyposażenie w sprzęt wojskowy wyprodukowany w Polsce” – napisano w komunikacie CIR.

Potencjał obronny

Według rządu wdrożenie programu ma ściślej powiązać potencjały obronne w regionie przez wykorzystywanie tych samych typów uzbrojenia i wyspecjalizowanych ośrodków serwisowo-remontowych, ujednolicenie procedur szkolenia i wspólne ćwiczenia. Program zakłada stworzenie efektywnego mechanizmu wykorzystania istniejących instrumentów wsparcia finansowego dla zakupów wyrobów lub usług polskiego przemysłu obronnego „z uwzględnieniem skali i możliwości Polski”. Inny cel to przyjęcie wspólnego kierunku działań administracji publicznej w promocji oferty polskiego przemysłu obronnego na wybranych rynkach. Minister obrony ma otrzymać uprawnienia do wspierania promocji przemysłu obronnego, szef MON ma też odgrywać wiodącą rolę w realizacji programu. Przewidywana pomoc finansowa ma objąć zakupy wyrobów przemysłu zbrojeniowego dokonywane w polskich podmiotach przemysłowych w ramach kredytów; studia i szkolenia w uczelniach wojskowych, centrach i ośrodkach szkoleniowych rodzajów sił zbrojnych; promocję sił zbrojnych i polskiego sprzętu wojskowego; nieodpłatne przekazywanie siłom zbrojnym państw sojuszniczych sprzętu wojskowego uznanego przez MON za zbędny, podlegający rotacji lub wskazany decyzją ministra obrony narodowej.

Umowy z rządem

Wsparcie ma być oparte na umowach zawieranych przez polski rząd z rządami wymienionych państw. Zakupy realizowane będą w polskich firmach na podstawie kredytów rządowych, eksportowych i bankowych na zakup sprzętu wojskowego. Polska Grupa Zbrojeniowa SA w Radomiu będzie finansować sprzedaż sprzętu wytworzonego przez spółki Grupy. Uruchomienie programu – przewiduje rząd – „oznacza dla polskiego przemysłu zwiększenie zamówień, zmniejszenie kosztów związanych z kwalifikacją i certyfikacją wyrobów, rozwój badań i prac rozwojowych”. Ma się to przyczynić do wzmocnienia kondycji i konkurencyjności polskiego przemysłu zbrojeniowego. Rząd uważa też ReSAP za ważny element polityki zagranicznej Polski, zwiększający bezpieczeństwo państwa dzięki zacieśnieniu współpracy sojuszniczej państw regionu. Zapowiadając w poniedziałek przedstawienie projektu dokumentu wicepremier, szef MON Tomasz Siemoniak zwrócił uwagę, że w Polsce od lat działa system wsparcia kredytów eksportowych. Przyjęty we wtorek przez rząd program pozwoli udzielać takiego wsparcia także zakładom branży zbrojeniowej, również prywatnym. Zgodnie z zawartymi w ostatnich miesiącach porozumieniami Słowacja ma w ciągu trzech lat kupić w Polsce 120 kołowych transporterów opancerzonych Rosomak za 120 mln zł i zintegrować je z własnymi wieżami, Bułgaria planuje remontować w Polsce swoje myśliwce MiG-29. Bułgaria ma 16 samolotów tego typu. Rządowy program wchodzi w życie w następnym dniu od ogłoszenia.

Autor: mn / Źródło: PAP