Rewolucja wkroczy do sprzedaży ubezpieczeń. Agent niczego nie ukryje

TVN24 Biznes

Wysokie ceny polis OC. O ile zdrożało ubezpieczenie auta?TVN Turbo
wideo 2/3

Zwiększenie ochrony klientów zawierających ubezpieczenia zakłada projekt ustawy o dystrybucji ubezpieczeń oraz nowela o nadzorze nad rynkiem finansowym. We wtorek projektami ma się zająć rząd. Prawo wprowadzi rewolucję w sprzedaży polis, bo dokona wyraźnego podziału pośredników i nałoży obowiązek zaoferowania klientowi najkorzystniejszej opcji ubezpieczenia.

Ustawy są wypełnieniem dyrektyw unijnych, które mają zwiększyć ochronę klientów zawierających umowy ubezpieczenia. Chodzi głównie o zapewnienie odpowiedniej informacji o produkcie ubezpieczeniowym oraz o jego dystrybutorze.

Ustawa wprowadza nieznane dotąd pojęcie dystrybucji ubezpieczeń. Oznacza ono działalność polegającą na doradzaniu, proponowaniu zawarcia umów ubezpieczenia oraz na zawieraniu takich umów. Ponadto dystrybutor powinien pomóc w zarządzaniu umowami lub w ich wykonywaniu. Pomoc dystrybutora jest szczególnie ważna w przypadku powstania roszczenia z umowy.

Ubezpieczony, dobrze poinformowany

Projekt ustawy o dystrybucji ubezpieczeń zobowiązuje m.in. do przedstawiania klientom informacji o wysokości kosztów prowizji, związanych z umowami ubezpieczenia o charakterze inwestycyjnym. Ma to na celu, jak wynika z uzasadnienia, "zwiększenie transparentności sprzedaży takich produktów".

Zakład ubezpieczeń, broker oraz agent będą zobowiązani do stosowania odpowiedniego procesu zatwierdzania produktu ubezpieczeniowego. Projekt ustawy wprowadzi również przepisy dyrektywy w odniesieniu do dystrybucji ubezpieczeń innych niż na życie. Chodzi o przekazanie klientowi w zrozumiałym dokumencie informacji na temat danego produktu.

W interesie klienta

Zostanie wprowadzony wyraźny podział pośredników ubezpieczeniowych na brokerów, którzy doradzają klientowi i reprezentują jego interesy oraz na agentów ubezpieczeniowych, pracujących na rzecz zakładu ubezpieczeń. Co ważne, niedopuszczalne będzie łączenia obu funkcji, by nie dochodziło do konfliktu interesów.

Dokument nakłada na firmę ubezpieczeniową obowiązek postępowania uczciwego, rzetelnego i profesjonalnego, "zgodnie z najlepiej pojętym interesem swoich klientów". Klientowi ma być proponowana umowa dla niego najkorzystniejsza, a nie taka, która gwarantowałaby największe wynagrodzenie dystrybutorowi. Projekt przewiduje także bezpośrednią dystrybucję ubezpieczeń poprzez pracowników zakładu ubezpieczeniowego lub zakładów reasekuracji. Będą oni mogli być zatrudniani tylko w formach "opartych na stosunku pracy".

Nadzór KNF

Projekt noweli ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej wskazuje Komisję Nadzoru Finansowego jako organ odpowiedzialny za nadzór, przestrzeganie i egzekwowanie obowiązków informowania przez ubezpieczycieli o produktach ubezpieczeniowych, a także za nakładanie kar administracyjnych.

Wprowadza także obowiązek przekazania Komisji przez zakład ubezpieczeń informacji o nowym produkcie ubezpieczeniowym co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem proponowania go, a informacji o aktualizacji co najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem proponowania.

Autor: ps/ms / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock