Kiedy od wygranych zapłacimy podatek? Jest projekt zmiany prawa

Z kraju

Najważniejsze zmiany w podatkachtvn24bis.pl
wideo 2/3

Rząd na posiedzeniu we wtorek zająć ma się propozycją przywracającą niektóre zasady opodatkowania wygranych w grach hazardowych, które obowiązywały do końca 2017 roku. Ma też rozpatrzyć projekt wdrażający dyrektywę dotyczącą praw autorskich.

Rząd ma zająć się dziś projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. To zmiana w regulacjach, które zaczęły obowiązywać od 1 stycznia 2018 roku.

Wygrane w grach

- Projektowane przywrócenie zasad opodatkowania wygranych obowiązujących do 31 grudnia 2017 roku ma polegać na zwolnieniu z podatku dochodowego wszystkich wygranych uzyskanych w grach kasynowych, niezależnie od podmiotu urządzającego grę - powiedział kilkanaście dni temu wiceminister finansów Wiesław Janczyk o propozycjach z rządowego projektu. Obowiązujące od początku tego roku regulacje przewidują, że wszystkie wygrane w grach hazardowych, podlegają 10 proc. opodatkowaniu podatkiem PIT, jeżeli ich jednorazowa wartość przekracza 2280 zł. Zostało to zdefiniowane jako "różnica między sumą wpłaconych stawek a sumą wypłaconych wygranych w trakcie jednorazowego pobytu w kasynie gier lub salonie gier na automatach". Jak ujawniły media, to może powodować, że podatek zapłaci się też od przegranej.

Ministerstwo Finansów przyznało, że przepisy wprowadzone nowelą z 27 października "nie były jednak przedmiotem wystarczająco długich konsultacji z zainteresowanymi podmiotami". Stąd wprowadzana obecnym projektem zmiana "ma na celu zagwarantowanie jednolitego traktowania uczestników legalnych gier kasynowych niezależnie od podmiotu urządzającego grę, przy jednoczesnym zachowaniu obowiązujących do 31 grudnia 2017 r. zasad opodatkowania wygranych w kasynach gry, polegających na całkowitym zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych wygranych w tych grach i zastosowanie tych rozwiązań również do wygranych w grach na automatach, grach w karty, grach w kości i grach cylindrycznych urządzanych przez spółkę wykonującą monopol państwa w tym zakresie". W pozostałym zakresie zasady opodatkowania pozostaną niezmienione. To oznacza, że z tytułu wygranych w grach liczbowych, loteriach pieniężnych, grze telebingo, zakładach wzajemnych, loteriach promocyjnych, loteriach audiotekstowych i loteriach fantowych, jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych przekroczy 2280 zł, zostanie pobrany podatek dochodowy w wysokości l0 proc. wartości wygranej - dodaje uzasadnienie.

Amortyzacja od darowizny

Projekt przywraca także korzystne dla sukcesorów firm i oczekiwane przez nich zmiany podatkowe, dotyczące amortyzacji dziedziczonych i objętych w drodze darowizny środków trwałych. Nowelizacja, która zaczęła obowiązywać od 1 stycznia "pozbawiła obdarowanych jak i spadkobierców możliwości zaliczania do kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych od nabytych w drodze darowizny lub spadku środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli nabycie to było zwolnione z podatku od spadków i darowizn". Obecny projekt zakłada "powrót do obowiązującego przed l stycznia 2018 r. stanu prawnego, a w zakresie darowizn - do złagodzenia regulacji wprowadzonej nowelizacją z dnia 27 października 2017 roku".

Prawa autorskie

Ministrowie zajmą się też projektem ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, który wdraża dyrektywę PE w tym przedmiocie. Dyrektywa dotyczy także udzielania licencji wieloterytorialnych (czyli obejmujących terytorium więcej niż jednego państwa członkowskiego UE) na korzystanie z utworów muzycznych w internecie. Według Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego projekt stanowi "kompleksową regulację zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi w Polsce" - chodzi o określenie nowych zasad funkcjonowania organizacji zbiorowego zarządzania, a szczególnie o to, by "zapewnić ich przejrzystość oraz odpowiedzialność wobec swoich członków i podmiotów uprawnionych, co ma prowadzić do zwiększenia efektywności zarządzania zainkasowanymi środkami". Projektowana ustawa ma określać: źródła uprawnień organizacji zbiorowego zarządzania do zarządzania prawami uprawnionych, zasady dot. zawierania i rozwiązywania umów o zbiorowe zarządzanie, zasady członkostwa w organizacji zbiorowego zarządzania, prawa przysługujące uprawnionym reprezentowanym przez organizację zbiorowego zarządzania, ale niebędącym członkami organizacji, kompetencje oraz zasady funkcjonowania władz organizacji zbiorowego zarządzania, zasady dot. inkasowania i wypłaty przychodów z praw oraz dokonywania potrąceń z tych środków, relacje z innymi organizacjami zbiorowego zarządzania, w tym zagranicznymi. W projekcie ustawy zapisano także m.in. zasady udzielania licencji wieloterytorialnych na korzystanie z utworów muzycznych w internecie, a także zasady rozpatrywania skarg przez organizacje zbiorowego zarządzania.

Autor: MS / Źródło: PAP, Puls Biznesu

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock