Z kraju

Oszczędności, domy i działki. Ministrowie pokazują swoje majątki

Z kraju


Wicepremier i minister kultury Piotr Gliński pochwalił się obrazem, minister inwestycji Jerzy Kwieciński trzema samochodami, a minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro rozpoczął budowę domu. Najwięcej oszczędności zgromadził zaś minister gospodarki morskiej Marek Gróbarczyk. Sprawdziliśmy, co znalazło się w oświadczeniach majątkowych członków rządu Mateusza Morawieckiego.

Oświadczenie majątkowe zostały złożone według stanu na 31 grudnia 2018 roku.

Beata Szydło

Wicepremier Beata Szydło, która w majowych wyborach uzyskała mandat do Parlamentu Europejskiego, w oświadczeniu majątkowym za 2018 rok poinformowała, że jest współwłaścicielką domu o powierzchni 246 m kw. oraz użytków zielonych o powierzchni 11 tys. m kw. Znajdują się tam budynek mieszkalny, garaż i budynek gospodarczy.

Wicepremier, według stanu na koniec grudnia 2018 roku, wykazała także oszczędności w wysokości prawie 16,4 tys. zł. To suma rachunków bankowych i oszczędnościowych. Ponadto Szydło poinformowała, że posiada ponad 30 tys. zł w funduszach, a także 80,60 euro.

Przewodnicząca Komitetu Społecznego Rady Ministrów w dokumencie wykazała także, że jej mąż jest właścicielem samochodu SsangYong Korando o wartości 45 tys. zł.

Jak czytamy w oświadczeniu majątkowym, do 31 grudnia 2018 roku dochód z tytułu zatrudnienia w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wyniósł w 2018 roku ponad 185,2 tys. zł. Dieta parlamentarna zaś sięgnęła około 29,4 tys. zł.

ZOBACZ OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE BEATY SZYDŁO

Jarosław Gowin

Minister nauki i szkolnictwa wyższego w oświadczeniu majątkowym wykazał, że jest współwłaścicielem dwóch mieszkań o metrażu około 98 i 40 m kw.

Poinformował także o oszczędnościach w wysokości około 95 tys. zł, które stanowią wspólność majątkową.

Wicepremier wśród dochodów za 2018 rok wykazał dietę poselską w wysokości blisko 30 tys. zł. Ponadto na liście znalazło się także wynagrodzenie za pracę w rządzie. W ubiegłym roku z tego tytułu Gowin otrzymał 195 tys. zł.

ZOBACZ OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE JAROSŁAWA GOWINA

Piotr Gliński

Z oświadczenia majątkowego wynika, że wicepremier i minister kultury jest współwłaścicielem (wraz z siostrą) domu o powierzchni ok. 400 m kw. na działce o powierzchni 515 m kw. Oprócz tego wspólnie z żoną jest posiadaczem mieszkania (58 m kw). Gliński jest także właścicielem działki rolnej o powierzchni 12,7 tys. m kw.

Piotr Gliński ma dwa konta bankowe. Jedno własne, na którym zgromadził około 100 tys. zł. Drugie wspólnie z żoną, na którym na koniec 2018 roku było około 22,6 tys. zł.

Minister kultury Piotr Gliński jest właścicielem obrazu z 1981 roku "Wesołych Świąt" autorstwa Edwarda Dwurnika o wartości szacowanej na około 20 tys. zł i współwłaścicielem (wraz z żoną) dwóch samochodów: Toyota Avensis z 2008 roku o wartości około 15 tys. zł i Toyota Yaris z 2011 roku o wartości około 12 tys. zł.

W ubiegłym roku Gliński zarobił około 30 tys. z tytułu diety poselskiej, a także blisko 180 tys. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Dodatkowo otrzymał około 1 tys. zł za poselskie wyjazdy zagraniczne.

ZOBACZ OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE PIOTRA GLIŃSKIEGO

Beata Kempa

Z oświadczenia majątkowego wynika, że Beata Kempa jest współwłaścicielką - wraz z mężem - domu o powierzchni 146,9 m kw. Ponadto posiada działkę o powierzchni 7,5 tys. m kw..

Kempa poinformowała, że na koncie bankowym wspólnie z małżonkiem zgromadziłaponad 13 tys. zł. W gotówce ma zaś 22 tys. zł. Minister ma także indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego na kwotę 625,62 zł.

Beata Kempa jest właścicielką trzech samochodów: Lancia Delta z 2011 roku, Citroen C2 z 2003 roku, Jeep Patriot z 2009 roku. Była szefowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów spłaca kilka kredytów, między innymi hipoteczny w wysokości 400 tys. zł.

Kempa otrzymała wynagrodzenie za pracę w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - około 176,5 tys. zł, a także dietę parlamentarną w wysokości blisko 30 tys. zł.

ZOBACZ OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE BEATY KEMPY

Mariusz Błaszczak

Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak w oświadczeniu majątkowym wykazał, że jest właścicielem domu o powierzchni 155,78 m kw. oraz współwłaścicielem (wraz z żoną) mieszkania o powierzchni 49,23 m kw. Ponadto minister w spadku po zmarłym ojcu stał się współwłaścicielem domu o powierzchni 58 m kw. na działce o powierzchni 576 m kw. Błaszczak wykazał oszczędności w wysokości około 210 tys. zł. Posiada także około 1000 euro, a także polisę na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym na kwotę około 40 tys. zł. W 2018 roku z tytułu wynagrodzenia za pracę w resorcie spraw wewnętrznych oraz MON Błaszczak otrzymał ponad 198,1 tys. zł brutto. Dodatkowo, jako poseł, otrzymał dietę w wysokości blisko 30 tys. zł brutto. Błaszczak jest ponadto właścicielem samochodu Fiat 500L z 2013 roku. ZOBACZ OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE MARIUSZA BŁASZCZAKA

Elżbieta Rafalska

Elżbieta Rafalska, która w ostatnich wyborach uzyskała mandat posła do Parlamentu Europejskiego, jest współwłaścicielką domu o powierzchni 180 m kw., a także mieszkania o powierzchni 52,72 m kw. W oświadczeniu majątkowym za 2018 roku minister rodziny i pracy wykazała oszczędności w wysokości 116,5 tys. zł i 150 euro.

Z tytułu pełnienia funkcji ministra Rafalska w ubiegłym roku otrzymała ponad 176,5 tys. zł. Jak czytamy w oświadczeniu, na jej konto wpłynęła także dieta poselska - 30 tys. zł.

Rafalska jest właścicielką samochodu Toyota Corolla z 2012 roku.

ZOBACZ OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE ELŻBIETY RAFALSKIEJ

Joachim Brudziński

Minister spraw wewnętrznych Joachim Brudziński, który również dostał się do PE, jest właścicielem domu o powierzchni 120 m kw. o wartości około 230 tys. zł. Ponadto minister spraw wewnętrznych wykazał oszczędności w wysokości około 52 tys. zł.

Brudziński podał, że w 2018 roku jego dochody z tytułu diety parlamentarnej wyniosły 29,8 tys. zł. Minister otrzymał również wynagrodzenie z Sejmu RP - około 44 tys. zł oraz MSWiA - 168 tys. zł.

Szef resortu spraw wewnętrznych jest właścicielem samochodu Volvo XC90 z 2012 roku, o wartości około 70 tys. zł.

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE JOACHIMA BRUDZIŃSKIEGO

Zbigniew Ziobro

W oświadczeniu majątkowym minister sprawiedliwości wykazał, że posiada jedną trzecią udziałów w domu rodzinnym (jego część odpowiada powierzchni użytkowej około 86 m kw.). Zbigniew Ziobro deklaruje też mieszkanie o powierzchni 125 m kw. i działkę rolną o powierzchni 7,3 tys. m kw. Oprócz tego ma dwie działki leśno-rolne, o powierzchni odpowiednio 11 tys. i 14 tys. m kw.

Ponadto szef MS poinformował, że w trakcie budowy jest dom jednorodzinny o powierzchni mieszkalnej 133,15 m kw.. By zrealizować tę inwestycję Zbigniew Ziobro zaciągnął kredyt hipoteczny w wysokości 250 tys. zł. Stan zadłużenia na koniec ubiegłego roku wynosił 223 tys. zł.

Minister zgromadził także oszczędności w wysokości 70,3 tys. zł i 1850 euro.

Jako szef MS Ziobro zarobił w ubiegłym roku 169,3 tys. zł . Dodatkowe 64,3 tys. zł otrzymał za pełnienie funkcji Prokuratora Generalnego. Dochód z tytułu pełnienia funkcji w Krajowej Radzie Sądownictwa wyniósł około 9,3 tys. zł. Dieta poselska Ziobry za 2018 rok to blisko 30 tys. zł.

ZOBACZ OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE ZBIGNIEWA ZIOBRY

Anna Zalewska

Anna Zalewska jest współwłaścicielką mieszkania o powierzchni 69 m kw., a także działki o powierzchni 38,6 tys. m kw., na której znajduje się dom mieszkalny. Minister edukacji wykazała także, że jest współwłaścicielką garażu o powierzchni 18 m kw.

Zalewska podała, że na koncie zgromadziła blisko 28,3 tys. zł, posiada także jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego na kwotę ponad 19 tys. zł.

Minister edukacji jest właścicielką dwóch samochodów Renault Laguna z 2011 roku o wartości 24 tys. zł i Renault Kadjar z 2015 roku o wartości 58,6 tys. zł.

Z tytułu pełnienia funkcji ministra Zalewska w ubiegłym roku otrzymała ponad 175,2 tys. zł oraz ponad 30 tys. zł diety parlamentarnej.

ZOBACZ OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE ANNY ZALEWSKIEJ

Andrzej Adamczyk

Andrzej Adamczyk jest właścicielem domu o powierzchni 187,10 m kw. Ponadto w oświadczeniu wykazał, że własność odrębną żony stanowi mieszkanie o powierzchni całkowitej 37 m kw., które zostało nabyte w drodze spadku.

To jednak nie wszystko. Minister infrastruktury jest też właścicielem dwóch działek budowlanych o łącznej wartości około 180 tys. zł.

Adamczyk wykazał oszczędności w wysokości 193 tys. zł, 750 euro oraz 150 dolarów. W oświadczeniu wymienił również akcje Polskiego Holdingu Nieruchomości, stanowiące własność odrębną żony na kwotę 4917,42 zł. Ponadto minister jest właścicielem 342 udziałów w spółce Agrokompleks na kwotę 17,1 tys. zł. Z tego tytułu osiągnął w ubiegłym roku dochód w wysokości 5022,14 zł netto.

Z tytułu pełnienia funkcji posła szef resortu infrastruktury otrzymał dietę parlamentarną w wysokości ponad 30 tys. zł. Dodatkowo jako minister otrzymał wynagrodzenie w wysokości prawie 192 tys. zł netto.

Adamczyk jest także właścicielem samochodów Volkswagen Passat z 2005 roku oraz Audi A6 z 2013 roku.

ZOBACZ OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE ANDRZEJA ADAMCZYKA

Teresa Czerwińska

Teresa Czerwińska w oświadczeniu majątkowym wykazała, że jest współwłaścicielką mieszkań o powierzchni 95,6 m kw. i 49 m kw. Minister finansów zgromadziła też oszczędności w różnych walutach. Posiada około 77 tys. w złotych, około 104 tys. dol. (równowartość blisko 400 tys. zł), około 3 euro, około 56 franków.

Ponadto, jak poinformowała, jej mąż jest właścicielem akcji spółek Arctic Paper i Bioton, notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Minister finansów spłaca także zobowiązania - zarówno w polskiej walucie (312 tys. zł), jak i franku szwajcarskim w PKO BP (ponad 94 tys. franków).

W 2018 roku uzyskała przychody z tytułu zatrudnienia w Ministerstwie Finansów w wysokości około 95,7 tys. zł, a także przychody z tytułu najmu - około 22 tys. zł oraz prac autorskich.

Czerwińska jest też właścicielką samochodu marki Honda Civic w 2007 roku.

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE TERESY CZERWIŃSKIEJ

Henryk Kowalczyk

Henryk Kowalczyk jest współwłaścicielem domu o powierzchni 120 m kw. oraz działki budowlanej (6570 m kw.) i rolnej (9,9 tys. m kw.). Minister środowiska wykazał oszczędności w wysokości 162,5 tys. zł. Podał także, że jest właścicielem dwóch samochodów: Toyota Corolla z 2010 roku o wartości 23 tys. zł i Toyota Yaris z 2007 roku o wartości 10 tys. zł. W oświadczeniu ministra nie ma informacji o zarobkach.

ZOBACZ OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE HENRYKA KOWALCZYKA

Witold Bańka

Minister sportu jest właścicielem domu o powierzchni 180 m kw.. Zgromadził oszczędności w wysokości 83,9 tys. zł.

Bańka podał także, że w 2018 roku sprzedał, będący wcześniej współwłasnością, samochód Dacia Sandero Stepway z 2009 roku. Minister pod pozycją zobowiązania pieniężne wykazał kartę kredytową z limitem do 8200 zł oraz leasing auta Toyota Corolla z 2014 roku z miesięczną ratą w wysokości około 886 zł.

W 2018 roku z tytułu pełnienia funkcji szefa Ministerstwa Sportu i Turystyki otrzymał 157 tys. zł brutto.

ZOBACZ OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE WITOLDA BAŃKI

Marek Gróbarczyk

Minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej jest właścicielem domu o powierzchni 145 m kw., a także dwóch mieszkań o powierzchni 72 i 37 m kw. Ponadto do jego majątku zaliczają się użytki rolne (12, tys. m kw.), na których znajduje się domek gospodarczy. Gróbarczyk wykazał, że z tego tytułu w 2018 roku otrzymał dopłatę unijną w wysokości około 1 tys. zł. Minister dzierżawi także działkę o powierzchni 0,5 ha.

Szef MGMiŻŚ zgromadził na koniec grudnia ubiegłego roku oszczędności w wysokości około 30 tys. zł oraz około 135 tys. euro, czyli według aktualnego kursu, około 578 tys. zł. Gróbarczyk wśród zasobów pieniężnych wymienił również obligacje skarbowe o wartości 574 tys. zł.

Minister podał, że jest właścicielem samochodu Honda CRV z 2013 roku o wartości około 50 tys. zł. Z tytułu pełnienia funkcji ministra otrzymał w 2018 roku około 176 tys. zł.

ZOBACZ OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE MARKA GRÓBARCZYKA

Mariusz Kamiński

Mariusz Kamiński, koordynator służb specjalnych, jest właścicielem mieszkania o powierzchni 39 m kw. oraz posiada ok. 5 tys. zł oszczędności.

W 2018 roku z tytułu pełnienia funkcji ministra osiągnął dochód w wysokości ponad 171,6 tys. zł. Jako poseł otrzymał z kolei dietę poselską - około 30 tys. zł. Kamiński spłaca też kredyt mieszkaniowy - do spłaty pozostało 98,7 tys. zł.

ZOBACZ OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE MARIUSZA KAMIŃSKIEGO

Krzysztof Tchórzewski

Minister energii jest wraz z żoną współwłaścicielem domu o powierzchni 131,75 m kw. Tchórzewski zgromadził także 68,5 tys. zł oszczędności. Dodatkowo minister wraz z żoną ma udziały w spółkach Investpol oraz SOW "Podlasie".

Tchórzewski w ubiegłym roku otrzymał łącznie (wynagrodzenie ministra, emerytura i dieta poselska) ponad 293,3 zł.

Szef ME jest właścicielem samochodu osobowego marki Honda z 2009 roku o wartości około 26 tys. zł.

ZOBACZ OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE KRZYSZTOFA TCHÓRZEWSKIEGO

Jacek Czaputowicz

Jacek Czaputowicz jest współwłaścicielem domu o powierzchni 167 m kw. na działce o powierzchni 32,2 tys. m kw. (udział 7/48), a także mieszkania (wielkość udziału 5/8) o powierzchni 125 m kw. Ponadto jest właścicielem działki o powierzchni 0,33 ha, współwłaścicielem (wielkość udziału 1/8) działki o powierzchni 0,24 ha i współwłaścicielem (wielkość udziału 63/748) działki o powierzchni 645 m kw. wraz z domem o powierzchni 532 m kw.

Minister spraw zagranicznych wykazał oszczędności w wysokości 210 tys. zł. Z tytułu pracy w MSZ oraz zatrudnienia na Uniwersytecie Warszawskim Czaputowicz osiągnął w 2018 roku dochód w wysokości 267 tys. zł.

Nowy minister wykazał także pożyczkę z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych MSZ z września 2017 roku na remont lub modernizację mieszkania w wysokości 80 tys. zł. Okres jej spłaty wynosi 6 lat.

Czaputowicz jest właścicielem samochodu Renault Grand Scenic z 2007 roku o wartości 11 tys. zł.

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE JACKA CZAPUTOWICZA

Jerzy Kwieciński

Jerzy Kwieciński jest współwłaścicielem domu o powierzchni 137 m kw., a także działki pod dom rodzinny o powierzchni 676 m kw. oraz działki rekreacyjnej o powierzchni 2606 m kw.

Minister inwestycji wykazał oszczędności w wysokości ponad 194 tys. zł oraz 2197 euro.

Kwieciński jest właścicielem trzech samochodów: Citroen C3 z 2008 roku, Mitsubishi Outlander z 2009 roku oraz Hyundai i20 z 2018 roku. Ponadto wykazał, że jest w posiadaniu "time-share" w klubie "Atlas" wykupionym za 5 tys. euro.

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE JERZEGO KWIECIŃSKIEGO

Łukasz Szumowski

Łukasz Szumowski jest właścicielem dwóch działek oraz posiada 30,1 tys. zł oszczędności.

Minister zdrowia wśród składników mienia ruchomego o wartości powyżej 10 tys. zł wykazał między innymi trzy samochody oraz pióra pary prezydenckiej.

Szumowski spłaca też kredyt hipoteczny zaciągnięty na ponad 500 tys. franków szwajcarskich.

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE ŁUKASZA SZUMOWSKIEGO

Jan Krzysztof Ardanowski

Minister rolnictwa jest współwłaścicielem domu o powierzchni 200 m kw. oraz gospodarstwa rolnego o powierzchni 14 ha, na którym znajdują się: dom mieszkalny, budynki inwentarskie i składowe. Z tego tytułu Ardanowski uzyskał dochód w wysokości 12,5 tys. zł.

Minister wykazał oszczędności w wysokości 45 tys. zł.

Ardanowski wykazał w oświadczeniu, że żona wraz z córką są właścicielkami samochodu Opel Meriva z 2016 roku.

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE JANA KRZYSZTOFA ARDANOWSKIEGO

Do momentu opublikowania artykułu na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministra nie pojawiły się oświadczenia majątkowe ministra cyfryzacji Marka Zagórskiego oraz minister przedsiębiorczości Jadwigi Emilewicz.

Autor: mb//dap / Źródło: tvn24bis.pl

Pozostałe wiadomości