Rząd chce podwyżek w ministerstwach i prokuraturach. Resort finansów na "nie"

Z kraju

TVNministerstwo-finansow.jpg

Rada Ministrów na początku lipca przygotowała projekt uchwały zwiększającej wynagrodzenia w niektórych jednostkach budżetowych. Projekt negatywnie zaopiniowało Ministerstwo Finansów. Zdaniem resortu plan rządu jest "sprzeczny z kierunkami dyskusji i ustaleń na forum Rady Ministrów, w kontekście poszukiwania oszczędności w administracji publicznej oraz ograniczenia jej rozrostu".

Projekt dokumentu omawianego na posiedzeniu Rady Ministrów na początku lipca przewiduje zwiększenie wynagrodzeń części pracowników w ministerstwach: rozwoju, energii, kultury i edukacji narodowej oraz w prokuraturach. Środki miałyby pochodzić z budżetowej rezerwy celowej.

Projekt uchwały nie znalazł uznania w oczach przedstawicieli resortu finansów. Pod negatywną opinią, do której dotarliśmy, podpisała się Hanna Majszczyk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów.

Zastrzeżenia ministerstwa

"Proponowany podział wywołuje trwałe skutki finansowe dla budżetu państwa na kolejne lata. Skutki te wynoszą odpowiednio 5 milionów 166 tys. zł w roku 2017 oraz 5 milionów 506 tys. zł w roku 2018 i w latach następnych, co stanowić będzie istotny koszt dla budżetu państwa. Zatem, proponowane w projekcie uchwały zwiększenia wynagrodzeń są, co do zasady, sprzeczne z kierunkami dyskusji i ustaleń na forum Rady Ministrów, w kontekście poszukiwania oszczędności w administracji publicznej oraz ograniczenia jej rozrostu" - czytamy w opinii Ministerstwa Finansów.

Zastrzeżenia ministerstwa budzi przeznaczenie środków na wynagrodzenia dla Ministerstwa Rozwoju na finansowanie działalności Pełnomocnika ds. Infrastruktury Energetycznej. MF zaznacza, że dokument Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2015 r. nie zawierał w uzasadnieniu informacji o skutkach dla budżetu państwa wynikających z wejścia w życie proponowanych zmian.

Resort finansów zwraca też uwagę na brak uzasadnienia zwiększenia wynagrodzeń dla osób zajmujących w Ministerstwie Energii kierownicze stanowiska oraz pracujących na stanowisku doradcy w gabinecie politycznym ministra.

Dodatkowe wydatki

Poza tym resort finansów wskazuje, że Rada Ministrów chce przyznania podwyżek również w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadań wynikających z ustawy o rzeczach znalezionych. Wynika z niej, że w ramach limitu wydatków MKiDN przewidziano wyłącznie koszt korzystania z usług informatyka. Ustawa nie przewidziała więc wzrostu zatrudnienia w innym obszarze. "Należy wyjaśnić, czy w tej sytuacji nie zostanie przekroczony limit, o którym mowa powyżej - pisze w uzasadnieniu opinii MF.

Resort finansów zwraca również uwagę na brak zasadności przyznania środków na etaty asystentów prokuratorów, ponieważ na skutek zmian legislacyjnych zadania pierwotnie przeznaczone do realizacji przez asystentów nie wystąpią.

Trwają prace

Rada Ministrów nadal pracuje nad projektem uchwały. "Wnioskodawca otrzymał uwagi, również z Ministerstwa Finansów, nad którymi teraz prowadzone są prace. Na dzień dzisiejszy nie ma jeszcze informacji odnośnie tego, które uwagi zostaną uwzględnione" - poinformowano nas w przesłanym oświadczeniu.

Gorący temat

Podwyżki dla polityków i urzędników to ostatnio gorący temat. W tym tygodniu PiS złożył w Sejmie dwa projekty podnoszące wynagrodzenia najważniejszych osób w państwie. Po krytyce ze strony opozycji obydwa zostały szybko wycofane.

Autor: mdo/ts/PB//bgr / Źródło: tvn24.pl, tvn24bis.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN