Zamiast papierka, e-zwolnienie. Pierwsze zostały już wystawione

Z kraju

ShutterstockNa Platformie Usług Elektronicznych zarejestrowanych jest ok. 19 tys. lekarzy

Do południa w poniedziałek ZUS odnotował 250 takich zwolnień - poinformował tvn24bis.pl Radosław Stępień, wiceprezes ZUS do spraw IT. Wprowadzenie od 1 stycznia bieżącego roku e-zwolnień ma poprawić m.in.: efektywność obsługi zaświadczeń lekarskich, skrócić czas ich wystawiania, znieść obowiązek przekazywania zwolnienia do zakładu pracy przez pracownika oraz przynieść wymierne oszczędności.

Dzięki e-zwolnieniom ZUS ma mieć większą możliwość kontrolowania prawidłowości wykorzystywania zwolnień, zwłaszcza tych na krótki termin.

Krótsza procedura

Elektroniczne zwolnienia lekarskie, zwane e-ZLA będą mogli wystawiać upoważnieni przez ZUS lekarze, lekarze dentyści i felczerzy, którzy bezpłatnie założą profil informacyjny na Platformie Usług Elektronicznych ZUS, bądź będą posiadać zintegrowaną z PUE ZUS aplikację gabinetową. E-zwolnienia będą mogły być wystawiane również podczas wizyt domowych przez mobilne urządzenia posiadające dostęp do internetu.

- Na Platformie Usług Elektronicznych zarejestrowanych jest ok. 19 tys. lekarzy - powiedział Stępień w rozmowie z tvn24bis.pl. Jak dodał, do wystawiania zwolnień lekarskich w całym kraju uprawnionych jest ok. 143 tys. lekarzy.

Wystawienie e-zwolnienia ma zajmować mniej czasu niż wypisanie zwolnienia w formie papierowej. Lekarz uzyska bowiem dostęp do danych pacjenta, jego pracodawców oraz członków jego rodziny - w sytuacji, gdy zwolnienie wystawiane jest w celu opieki nad nimi.

Gdy lekarz wpisze numer PESEL pacjenta, to pozostałe dane identyfikacyjne zostaną automatycznie uzupełnione przez system; z kolei np. adres pacjenta czy dane płatnika lekarz będzie wybierał z wyświetlonej listy. System będzie weryfikował datę początku okresu niezdolności z zasadami wystawiania zwolnień określonymi w przepisach oraz z ostatnim wystawionym zwolnieniem. Podpowie również kod literowy A i D oraz numer statystyczny choroby, np. po wpisaniu fragmentu jej nazwy.

Znaczące udogodnienie

Pracownik nie będzie musiał dostarczać zwolnienia, bo zostanie ono automatycznie przekazane do ZUS, a stamtąd do pracodawcy na jego profil informacyjny. Tym samym pracownik nie musi się obawiać ewentualnego obniżenia zasiłku chorobowego czy opiekuńczego z powodu przekroczenia tego terminu.

W przypadku e-zwolnienia na czas opieki nad chorym dzieckiem, pracownik, tak jak dotychczas, będzie musiał złożyć wniosek - w formie elektronicznej lub papierowej - niezbędny do ustalenia prawa i wypłaty zasiłku opiekuńczego.

Ubezpieczony - jeśli posiada swój profil na PUE znajdzie tam informację na temat swoich zwolnień oraz - jeśli zajdzie taka potrzeba - może złożyć wniosek o zasiłek chorobowy oraz oświadczenie do wypłaty zasiłku opiekuńczego.

Z informacji ZUS wynika, że według danych za 2014 r. uwzględniających absencję chorobową, liczba orzeczeń lekarskich o niezdolności do pracy wyniosła ponad 17 mln. W tej statystyce nie ujęto zwolnień wystawianych z tytułu opieki nad dzieckiem lub wymagających opieki innych członków rodziny.

Autor: ToL//km / Źródło: tvn24bis.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock