TVN24 Biznes | Z kraju

Ruch zostanie przejęty za złotówkę. Szczegóły przedwstępnej umowy

TVN24 Biznes | Z kraju

Autor:
mp
Źródło:
PAP
Zmiany w zarządzie PKN Orlen
Zmiany w zarządzie PKN Orlentvn24
wideo 2/2
tvn24PKN Orlen

Alior Bank będzie mógł kupić 100 procent akcji Ruchu za złotówkę - poinformował bank. Alior podpisał też umowę, zgodnie z którą PKN Orlen przejmie większościowy pakiet w Ruchu.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE NA TVN24 GO

"Zarząd Alior Banku informuje o zawarciu w dniu 28 maja 2020 r. pomiędzy spółką, w której Bank posiada 100 proc. akcji, a spółką Lurena Investments B.V., z siedzibą w Holandii, umowy przedwstępnej sprzedaży 108.824.007 akcji spółki RUCH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, stanowiących łącznie 100 proc. kapitału zakładowego, za cenę 1,00 złotych" - podał bank w komunikacie.

Porozumienie z Orlenem i PZU

Umowa przestępna sprzedaży akcji związana jest z restrukturyzacją Ruchu. W kwietniu 2019 roku Alior, Orlen i PZU zawarły porozumienie w sprawie warunków transakcji, dotyczącej przejęcia spółki Ruch. Porozumienie zakładało, że bank przejmie 100 proc. akcji Ruchu, a następnie sprzeda je PKN Orlen.

Alior Bank dodał, że zgodnie z podpisaną umową przedwstępną, nabycie akcji Ruchu nastąpi pod warunkiem m.in. zawarcia umowy inwestycyjnej przez bank z PKN Orlen, PZU oraz PZU Życie, a także braku jej wygaśnięcia. Konieczna była też zgoda UOKiK na przejęcie Ruchu przez Orlen.

Bank poinformował w kolejnym komunikacie, że 1 czerwca została zawarta umowa inwestycyjna, a UOKiK wydał konieczną zgodę na przejęcie Ruchu przez Orlen.

Wyjaśniono, że umowa inwestycyjna określa zasady transakcji w procesie restrukturyzacji Ruchu. Zgodnie z nią m.in. podwyższony zostanie kapitał zakładowy spółki, a Orlen, PZU, PZU Życie oraz Alior Bank obejmą akcje nowej emisji Ruchu - "przy czym PKN Orlen obejmie pozycję podmiotu dominującego względem spółki".

Będzie mniejszościowym udziałowcem

Alior będzie mniejszościowym udziałowcem posiadającym 6 proc. akcji.

"Ponadto, Bank nie jest zobowiązany do zwiększenia swojego zaangażowania kapitałowego w spółkę ponad poziom wkładu pieniężnego określonego powyżej; jednocześnie, poza podwyższeniem kapitału zakładowego spółki nastąpi umorzenie bez wynagrodzenia akcji spółki nabytych od Lurena Investments B.V" - dodano.

Alior wskazał, że bank zawarł też umowę z Ruchem, zgodnie z którą umorzy on wierzytelności wobec Ruchu, lecz w kwocie nie wyższej niż 87,5 mln zł - "z zastrzeżeniem, że zostały utworzone na ten cel adekwatne rezerwy".

Bank poinformował ponadto, że zawarł z Orlenem, PZU i PZU Życie porozumienie akcjonariuszy w celu szczegółowego określenia praw i obowiązków stron jako przyszłych akcjonariuszy Ruchu. Porozumienie zakłada m.in. reguły sprzedaży akcji przez udziałowców z zastrzeżeniem, że strony nie będą mogły ich zbyć przez 5 lat od daty wejścia w życie porozumienia

Zgoda UOKiK

We wtorek prezes UOKiK Tomasz Chróstny wydał zgodę na przejęcie spółki Ruch przez PKN Orlen. Przeprowadzone postępowanie wykazało, że transakcja nie doprowadzi do ograniczenia konkurencji - podał Urząd we wtorek.

"Ze względu na różne modele sprzedaży i odmienność misji zakupowych realizowanych w ich punktach sprzedaży, przedsiębiorców nie można uznać za bezpośrednich konkurentów. Nie ulega również wątpliwości, że po przejęciu Ruchu Orlen nadal będzie się spotykał z konkurencją innych sprzedawców prasy" - ocenił UOKiK.

Ze względu na wysokie łączne obroty uczestników koncentracji sprawa trafiła pierwotnie do Komisji Europejskiej. Jednak KE, po uwzględnieniu wniosku PKN Orlen i stanowiska Prezesa UOKiK uznała, że to polski urząd ma najlepszą wiedzę i doświadczenie do zajęcia się sprawą.

Autor:mp

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości