Z kraju

Ostatni miesiąc na rozliczenie z fiskusem

Z kraju

[object Object]
Jak bezbłędnie rozliczyć PIT?tvn24bis
wideo 2/3

Osoby, które jeszcze nie złożyły zeznania podatkowego, mają jeszcze miesiąc na to, aby rozliczyć PIT. Z fiskusem możemy rozliczyć się na kilka sposobów: przez internet, wysyłając zeznanie pocztą lub składając je osobiście w urzędzie skarbowym. Przespanie terminu na złożenie deklaracji może wiązać się z karą finansową.

Jak przypomina firma doradcza KPMG, poniedziałek 30 kwietnia 2018 roku jest ostatnim dniem na złożenie zeznania podatkowego PIT i rozliczenie podatku za zeszły rok. Rozliczenia tego mogą dokonać sami podatnicy lub w niektórych przypadkach ich płatnicy, np. Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Dotyczy każdego

"Obowiązek rozliczenia z fiskusem za rok podatkowy dotyczy każdego podatnika, który osiągnął dochody (przychody) podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Jeżeli podatnik w danym roku uzyskał stratę, to również powinien złożyć zeznanie podatkowe. Wykazana w zeznaniu podatkowym strata może być bowiem odliczana od dochodu w kolejnych latach podatkowych" - wyjaśniają eksperci KPMG. Rozliczeniu dochodów (przychodów) osiągniętych w 2017 roku służą m.in. następujące formularze: PIT-36 (m.in. z działalności gospodarczej) , PIT-36L (podatek liniowy), PIT-37 (umowa o pracę, umowy cywilnoprawne), PIT-38 (dochody kapitałowe), PIT-39 (sprzedaż nieruchomości) oraz PIT-28 (przeznaczony dla przedsiębiorców rozliczających się ryczałtowo).

Jak złożyć?

Zeznanie podatkowe możemy złożyć na kilka sposobów. Najszybciej możemy to zrobić wypełniając rozliczenie przez internet. Należy wówczas przesłać PIT za pośrednictwem systemu e-deklaracje oraz Portalu Podatkowego Ministerstwa Finansów (www.portalpodatkowy.mf.gov.pl). Innym sposobem złożenia deklaracji jest ręczne uzupełnienie zeznania i wysłanie dokumentu listem poleconym na adres naszego urzędu skarbowego. Kolejnym sposobem rozliczenia się fiskusem jest osobista wizyta w urzędzie skarbowym. Wybierając tę opcję należy pamiętać, aby formularz sporządzić w dwóch egzemplarzach - jednym dla urzędu i drugim dla nas.

Najczęstsze błędy

Zdarza się, że osoby rozliczające PIT przez niedopatrzenie popełniają błędy w zeznaniu podatkowym. Jakie z nich są najczęstsze? Według informacji Ministerstwa Finansów to m.in. brak załączników do zeznania podatkowego, brak podpisu podatnika, nieprawidłowe adresy np. zameldowania zamiast zamieszkania, czy nieprawidłowe zaokrąglanie kwot. Częstą pomyłką jest też niepoprawne wypełnienie rubryk dotyczących przekazywania 1 proc. podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego, czy niepoprawne uzupełnienie odliczeń od przychodu, które przewyższają przychód.

Kary za spóźnienie

Nieterminowe złożenie deklaracji PIT może wiązać się z karą finansową. Urząd skarbowy przyjmie wypełniony formularz, ale jednocześnie naliczy odsetki za ewentualną niedopłatę podatku. Nieterminowe dostarczenie deklaracji fiskusowi jest wykroczeniem lub przestępstwem skarbowym. Opóźnienie takie będzie traktowane jako wykroczenie, jeżeli kwota nie przekracza pięciokrotności najniższego wynagrodzenia brutto (10 tys. złotych). Jeżeli nasze zobowiązanie przekroczy tę kwotę, to jest to już przestępstwo skarbowe. Karę wymierza sąd.

Autor: msz / Źródło: tvn24bis.pl

Pozostałe wiadomości