Z kraju

Polacy kupują coraz więcej samochodów i motorów

Z kraju

ShutterstockSprzedaż detaliczna w maju liczona w cenach stałych była wyższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku o 4,7 proc.

Najwyższy wzrost odnotowano wśród sprzedawców samochodów, motocykli i części. Znacznie zwiększyła się także sprzedaż prasy, książek oraz dzieży i butów - wynika z komunikatu GUS.

Sprzedaż detaliczna w maju liczona w cenach stałych była wyższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku o 4,7 proc. - poinformował w czwartek Główny Urząd Statystyczny. Produkcja sprzedana przemysłu wzrosła w maju o 2,8 proc. w ujęciu rocznym, a budowlano-montażowa o 1,3 proc.

Gdzie wzrosty?

GUS poinformował, że w maju br. odnotowano wzrost sprzedaży detalicznej w cenach stałych w skali roku o 4,7 proc., wobec wzrostu o 1,5 proc. przed miesiącem oraz o 4,3 proc. w maju 2014 roku. Z kolei w porównaniu z kwietniem br. miał miejsce wzrost sprzedaży detalicznej o 0,5 proc., wobec spadku przed rokiem o 2,5 proc - dodał GUS. - Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w maju br. była wyższa niż przed rokiem w większości grup. Wśród grup o znaczącym udziale w sprzedaży detalicznej ogółem najwyższy wzrost odnotowano w podmiotach zajmujących się handlem pojazdami samochodowymi, motocyklami i częściami (o 16,0 proc. wobec spadku przed rokiem o 3,9 proc.) oraz w jednostkach prowadzących pozostałą sprzedaż detaliczną w niewyspecjalizowanych sklepach (o 9,5 proc. wobec 6,5 proc przed rokiem) - głosi komunikat GUS. Dodaje, że w pozostałych grupach o niższym udziale w sprzedaży detalicznej ogółem znacznie zwiększyła się sprzedaż w grupowaniach: "prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach" (o 18,6 proc.), "tekstylia, odzież, obuwie" (o 11,8 proc.) oraz "farmaceutyki, kosmetyki, sprzęt ortopedyczny" (o 9,3 proc.). Spadek sprzedaży wykazały jedynie podmioty zaklasyfikowane do grupy "pozostałe" (o 9,0 proc.).

Początek roku

W okresie styczeń-maj br. sprzedaż detaliczna zwiększyła się w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku o 3,7 proc. (wobec wzrostu o 6,1 proc. w analogicznym okresie 2014 roku) - poinformował urząd. GUS podał ponadto w czwartek, że w maju br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 2,8 proc. w porównaniu z majem ub. roku, natomiast w produkcji budowlano-montażowej odnotowano wzrost o 1,3 proc. Natomiast w okresie styczeń-maj br. produkcja sprzedana przemysłu była o 4,1 proc. wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 4,7 proc., natomiast produkcja budowlano-montażowa była o 2,9 proc. wyższa niż przed rokiem, kiedy notowano wzrost o 11,3 proc. - Według wstępnych danych produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych (w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) była w maju br. o 2,8 proc. wyższa niż przed rokiem (kiedy notowano wzrost o 4,4 proc) i o 1,3 proc. niższa w porównaniu z kwietniem br. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 5,3 proc. wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 0,9 proc. wyższym w porównaniu z kwietniem br. - głosi komunikat GUS. Wynika z niego także, że w stosunku do maja ub. roku wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 22 (spośród 34) działach przemysłu m.in. w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 13,9 proc., urządzeń elektrycznych – o 8,6 proc., mebli – o 8,4 proc., maszyn i urządzeń – o 5,3 proc., wyrobów z metali – o 5,0 proc., wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 4,5 proc., chemikaliów i wyrobów chemicznych – o 3,1 proc.

Spadek produkcji

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z majem ub. roku - informuje GUS - wystąpił w 12 działach, m.in. w produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 12,3 proc., napojów – o 4,3 proc., w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – o 4,1 proc., w produkcji wyrobów farmaceutycznych – o 2,6 proc. oraz metali – o 1,6 proc. Z kolei - według wstępnych danych GUS - produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych), obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była w maju br. wyższa o 1,3 proc niż przed rokiem (kiedy notowano wzrost o 10,0 proc.) i o 6,4 proc. w porównaniu z kwietniem br. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie o 4,8 proc. wyższym niż w maju ub. roku i o 4,8 proc. niższym w porównaniu z kwietniem br. - dodaje urząd. - W stosunku do maja ub. roku wzrost poziomu zrealizowanych robót odnotowano w jednostkach zajmujących się głównie robotami związanymi z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej - o 7,3 proc. oraz w podmiotach, których podstawowym rodzajem działalności są roboty budowlane specjalistyczne – o 5,2 proc., natomiast spadek produkcji wystąpił w podmiotach specjalizujących się we wznoszeniu budynków - o 7,2 proc. - czytamy w komunikacie. - W porównaniu z kwietniem br. wzrost produkcji zanotowano w przedsiębiorstwach zajmujących się robotami budowlanymi specjalistycznymi - o 19,9 proc. i w specjalizujących się we wznoszeniu budynków - o 4,3 proc., a spadek w jednostkach, których podstawowym rodzajem działalności jest wykonywanie obiektów inżynierii lądowej i wodnej - o 0,4 proc. - dodaje GUS.

Autor: mb / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock