Resort rodziny: od stycznia ważna zmiana dotycząca 500 plus

Z kraju

Leszczyna: 500 plus nie zatrzyma ludzi w krajuTVN24 BiS
wideo 2/4

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało o wprowadzeniu od 1 stycznia 2018 roku zmiany w rozpatrywaniu spraw o świadczenia rodzinne i świadczenia z programu Rodzina 500 plus. Chodzi o przepisy, które mają zapobiegać pobieraniu przez tę samą osobę podobnych świadczeń w dwóch państwach europejskich jednocześnie.

"W związku z ustawą z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz. U. z 2017 poz. 1428), wprowadzono zmiany w zakresie organizacji rozpatrywania spraw dotyczących świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego (500 plus)" - podał resort rodziny w komunikacie.

W uproszczeniu - dotychczasowe zadania marszałka województwa ma przejąć wojewoda. Zdaniem rządu usprawni to rozpatrywanie wniosków o 500 plus i poprawi terminowość wydawania decyzji o przyznaniu świadczenia.

Rozpatrywanie wniosków

Obecnie zadaniem marszałka jest rozpatrywanie wniosków o przyznanie 500 zł na dziecko na przykład w sytuacji, gdy jedno z rodziców przebywa za granicą.

W tym przypadku zastosowanie mają przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, które zapobiegają jednoczesnemu pobieraniu pełnej kwoty świadczeń o charakterze rodzinnym (takim jak 500 plus) na te same dzieci w dwóch państwach w tym samym okresie.

Po zmianie przepisów Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej mają przekazać wszystkie sprawy, które do tej pory rozpatrywały urzędy marszałkowskie - odpowiedniemu urzędowi wojewódzkiemu. Ministerstwo uprzedza, że w wyniku tych zmian "kontakt w tym zakresie z Regionalnymi Ośrodkami Polityki Społecznej może być utrudniony".

"Tym samym w sprawach indywidualnych po 1 stycznia 2018 r. osoby powinny kontaktować się bezpośrednio z urzędem wojewódzkim" - czytamy w komunikacie.

Wniosek o świadczenie wychowawcze - tak jak dotąd - można składać bezpośrednio w gminie, wysłać pocztą lub on-line: za pomocą portalu informacyjno–usługowego MRPiPS Emp@tia, bankowości elektronicznej, profilu zaufanego oraz Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS).

Jeszcze przed wprowadzeniem zmiany ośrodka odpowiedzialnego za realizację programu Rodzina 500 plus, szefowa MRPiPS Elżbieta Rafalska mówiła: "mamy u marszałków 50 tys. zaległych wniosków, długi termin rozpatrywania ich, rosnące koszty prowadzenia tego zadania". - Widzimy, że koordynacja systemu zabezpieczenia społecznego będzie narastać, będzie coraz więcej tych wniosków. Chcemy sami prowadzić to zadanie i zagwarantować szybszą obsługę tych wniosków - argumentowała latem minister.

Wcześniejsze zmiany

1 października rozpoczął się nowy okres świadczeniowy w programie Rodzina 500 plus. Do programu można dołączyć w każdej chwili, ale na wypłatę świadczenia z wyrównaniem od października mogą liczyć tylko te rodziny, które złożyły wniosek o wsparcie najpóźniej do końca października. W nowym okresie świadczeniowym wyprowadzono kilka zmian dotyczących 500 plus, jedna z nich dotyczy rodziców samotnie wychowujących dzieci. Aby otrzymać świadczenie, muszą oni do wniosku dołączyć pochodzący od sądu lub zatwierdzony przez sąd tytuł wykonawczy ustalający alimenty na dziecko od drugiego rodzica. Jeśli zaświadczenie takie nie zostanie dołączone do wniosku, urząd go przyjmie, ale wezwie do uzupełnienia tego braku w terminie 3 miesięcy. Analogiczne regulacje dotyczą ustalania prawa do zasiłku rodzinnego i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka. Główne zasady programu Rodzina 500 plus pozostały bez zmian; wciąż jest to nieopodatkowane świadczenie w wysokości 500 zł, wypłacane bez kryterium dochodowego na drugie i kolejne dziecko do 18. roku życia. Kryterium dochodowe obowiązujące przy pierwszym dziecku wynosi 800 lub 1200 zł w przypadku dziecka niepełnosprawnego.

Autor: ms/dap / Źródło: tvn24bis.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock