Zmiana w sprawie wniosków o 500 plus. Komunikat ministerstwa rodziny

Z kraju

Marczuk: program 500 plus jest spóźniony o 10 czy 15 latTVN24 BiS
wideo 2/6

Kryteria przyznawania świadczenia wychowawczego 500 plus na kolejny rok pozostają bez zmian, nie będzie także nowego sposobu składania wniosku - wynika z poniedziałkowego komunikatu ministerstwa rodziny i pracy. Jak przypomina jednak minister Elżbieta Rafalska, wnioski w formie papierowej na nowy okres świadczeniowy będzie można składać od 1 sierpnia, ale przez internet - po raz pierwszy - już od lipca.

"Nie przewidujemy zmian w zakresie ubiegania się przez rodziny o świadczenie wychowawcze 500 plus. Nie będzie nowego sposobu składania wniosku. W nowym okresie świadczeniowym będą obowiązywać dotychczasowe zasady, a przyjmowanie wniosków on-line rozpocznie się już 1 lipca" - zaznaczyła minister w oświadczeniu.

Trzy możliwości złożenia wniosku

Przypomniała, że świadczenie wychowawcze z rządowego programu Rodzina 500 plus nie jest przyznawane bezterminowo. "Prawo do tego świadczenia jest ustalane na okres roku - od 1 października danego roku do 30 września kolejnego roku. W praktyce oznacza to konieczność składania wniosku o świadczenie na nowy okres świadczeniowy" - wyjaśniała szefowa MRPiPS. Zwróciła uwagę, że ujednolicono termin składania wniosków o różne formy wsparcia.

"Dotyczy to świadczenia wychowawczego 500 plus, świadczeń rodzinnych oraz tych z funduszu alimentacyjnego. Dzięki nowelizacji wcześniejszych przepisów początkowy termin składania wniosków na każdy kolejny okres świadczeniowy został wyznaczony na 1 sierpnia (osobiście lub listownie - red.), a w przypadku wniosków składanych on-line - od 2018 roku - na 1 lipca" - podkreśliła. "Powyższa zmiana została wprowadzona z myślą o wygodzie polskich rodzin. Nie ma zatem potrzeby wprowadzania zmian w zakresie sposobu ubiegania się przez rodziny o wsparcie z rządowego programu Rodzina 500 plus. Nie przewidujemy modyfikacji ani w odniesieniu do terminu składania wniosków, ani w odniesieniu do wzoru formularzy tychże wniosków" - dodała minister. Zwróciła uwagę, że wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć osobiście, listownie lub przez internet. "Jednocześnie gorąco zachęcam do składania wniosków o 500 plus na nowy okres świadczeniowy w wersji elektronicznej już od 1 lipca, a od 1 sierpnia także w wersji papierowej. Złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku w sierpniu daje gwarancję ciągłości otrzymywania świadczenia. W praktyce oznacza to, że przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za październik nastąpi do 31 października tego roku" - podkreśliła szefowa MRPiPS.

Program Rodzina 500 plus to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze lub jedyne dziecko, jeśli ich dochód nie przekracza 800 zł na osobę.

Autor: mb//dap / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Raporty: