Opłaty dodatkowe w roamingu w Unii. Zmiana od Nowego Roku

Z kraju

Wiceminister cyfryzacji o korzyściach wprowadzenia sieci 5GTVN24 BiS
wideo 2/5

Urząd Komunikacji Elektronicznej poinformował, że od początku przyszłego roku zmieni się wysokość opłat dodatkowych za transmisję danych w roamingu. Są one naliczane w przypadku naruszenia Polityki Uczciwego Korzystania. Bez zmian pozostaną opłaty za połączenia oraz SMS-y.

Od czerwca 2017 roku obywatele Unii Europejskiej podróżujący na jej terytorium mogli telefonować, wysyłać SMS-y i korzystać z internetu, płacąc za to stawkę krajową. Są jednak pewne wyjątki. Dodatkowe opłaty ponoszą bowiem ci, którzy łamią tak zwaną Politykę Uczciwego Korzystania (FUP) z oferty.

Jak przypomniał UKE, w ramach FUP dostawca usług może naliczyć dodatkową opłatę z tytułu roamingu w przypadku stwierdzenia niestandardowego lub niewłaściwego korzystania przez klientów z usług roamingu. Taka sytuacja może mieć miejsce na przykład, gdy klienci stale korzystają z roamingu w Unii Europejskiej do celów innych niż okresowe podróże.

Opłaty dodatkowe w roamingu

Od 1 stycznia 2020 roku ulegną zmianie maksymalne opłaty dodatkowe za transmisję danych w roamingu w krajach Unii Europejskiej oraz w Norwegii, Islandii i Liechtensteinie, wynikające z Polityki FUP.

Po zmianach stawka za 1 GB (1000 MB) transmisji danych w roamingu w UE nie będzie mogła być wyższa niż 15 złotych netto, czyli 18,45 zł brutto. Obecnie limit wynosi 23,27 zł brutto.

Jak podkreśla Klaudia Kieliszczyk z UKE, obecnie obowiązujące na rynku stawki u poszczególnych operatorów "są zbliżone do kwot maksymalnych". Teraz będą musiały zatem zostać obniżone.

Co ważne, maksymalne stawki dodatkowych opłat za połączenia wykonywane oraz SMS nie ulegają zmianie od początku przyszłego roku:

- połączenie odebrane - 0,04 zł za minutę,

- połączenie wychodzące - 0,16 zł za minutę,

- SMS - 0,05 zł.

Urząd podał, że dostawcy są zobowiązani poinformować abonentów o zmianie ceny za transmisję danych w roamingu poprzez opublikowanie nowych stawek na swojej stronie internetowej najpóźniej miesiąc przed rozpoczęciem obowiązywania nowych stawek. Z kolei abonenci mają prawo do wypowiedzenia umowy, jeśli nie zgadzają się na nowe stawki. Trzeba jednak pamiętać, że w sytuacji, gdy zmiana stawek jest rezultatem decyzji UKE, operator może od nas się domagać zwrotu ulg, które dostaliśmy od niego przy podpisywaniu umowy (pomniejszonych jednak proporcjonalnie za okres od zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania).

Autor: mb / Źródło: PAP, tvn24bis.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock