Cel: pobudzić rynek wynajmu. Być może zwolnienia podatkowe

Z kraju

hoteltourdauvergne.comSpółki rynku wynajmu nieruchomości miałyby uzyskać zwolnienie podatkowe

Resort finansów opublikował projekt ustawy o spółkach rynku wynajmu nieruchomości. MF zakłada, że skutkiem wprowadzenia regulacji będzie upowszechnienie inwestycji na rynku nieruchomości, w szczególności wśród inwestorów indywidualnych, a także wsparcie rozwoju polskiego rynku kapitałowego.

"Nadrzędnym celem projektu jest pobudzenie działalności gospodarczej w sektorze rynku nieruchomości komercyjnych na wynajem i zwiększenie zaangażowania krajowego kapitału prywatnego na tym rynku. (...) Projektowane rozwiązania wyrównają również szanse wewnątrz Unii Europejskiej, gdzie w wielu państwach członkowskich z powodzeniem funkcjonują zbliżone rozwiązania" - czytamy w ocenie skutków regulacji do projektu ustawy opublikowanego na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Zachęty

"Pojawienie się w obrocie na rynkach regulowanych akcji spółek rynku wynajmu nieruchomości – instrumentów o swoistym profilu ryzyka, stanowiących źródło dochodu pasywnego w postaci dywidendy, sprzyjać będzie również rozwojowi rynku kapitałowego w Polsce" - dodano. Spółki rynku wynajmu nieruchomości miałyby uzyskać zwolnienie podatkowe, zmierzające do eliminacji podwójnego opodatkowania dochodów i przychodów związanych z najmem nieruchomości – na poziomie spółki jako właściciela nieruchomości oraz na poziomie osoby fizycznej jako akcjonariusza. "Zgodnie z projektem, z opodatkowania zwolnione będą dochody uzyskane z najmu nieruchomości lub ich części, a także z odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich części i dochody uzyskane z odpłatnego zbycia udziałów lub akcji spółek zależnych lub innych spółek rynku wynajmu nieruchomości oraz przychody z dywidend wypłaconych przez spółki zależne" - dodano w OSR. Projekt określa przesłanki uzyskania tych preferencji.

Dla kogo?

"Status spółki rynku wynajmu nieruchomości będą mogły uzyskać spółki publiczne z siedzibą lub zarządem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, pod warunkiem wypełnienia wymogów w zakresie struktury aktywów i przychodów oraz poziomu zobowiązań. Jednym z warunków jest również obowiązek utrzymywania odpowiednio wysokiej dystrybucji zysku w postaci wypłat w formie dywidendy" - podano. Warunki stawiane przed taką spółką to m.in. nie mniej niż 70 proc. przychodów netto pochodzących ze sprzedaży z najmu lub zbycia nieruchomości, wartość bilansowa zobowiązań nie przekraczająca 70 proc. wartości bilansowej aktywów oraz regularne wypłacania dywidendy w wysokości nie niższej niż 90 proc. zysku wynikającego z rocznego sprawozdania finansowego, pochodzącego z działalności na rynku wynajmu nieruchomości. Projekt zakłada, że ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Problemy polskiego mieszkalnictwa, w tym rynku najmu ma rozwiązać rządowy program "Mieszkanie plus". Zobacz materiał "Faktów TVN" z 12.10.2016:

Autor: msz//rzw / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: hoteltourdauvergne.com

Raporty: