Renta socjalna w górę. Rząd przyjął projekt ustawy

Z kraju


Rząd przyjął projekt ustawy o podwyższeniu renty socjalnej dla osób niepełnosprawnych do wysokości renty minimalnej - poinformowała w czwartek wicepremier, szefowa Komitetu Społecznego Rady Ministrów Beata Szydło.

O tym, że rząd przyjął projekt ustawy o podwyższeniu renty socjalnej dla osób niepełnosprawnych do wysokości renty minimalnej napisała na Twitterze Beata Szydło. Zgodnie z projektem świadczenie wzrośnie do kwoty 1029,80 złotych. Nowe przepisy mają wejść w życie z dniem 1 września 2018 roku, z mocą od dnia 1 czerwca 2018 roku.

Wyższe świadczenie

Z kolei minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska poinformowała, że renta została zrównana z rentą z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, co było postulatem wielu środowisk. - Na pewno renta, która jest równa rencie minimalnej, zawsze jest przedmiotem największej troski rządu - powiedziała Rafalska

Odpowiedź na protest

Projekt nowelizacji przygotowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zgodnie z art. 4 ustawy o rencie socjalnej, przysługuje ona osobie pełnoletniej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało: przed ukończeniem 18. roku życia, w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej - przed ukończeniem 25. roku życia, w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej. Podniesienia od czerwca 2018 roku renty socjalnej do poziomu równego najniższej emeryturze, rencie z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renty rodzinnej, czyli do 1029,80 zł - jest jednym z zapisów Porozumienia w sprawie wsparcia osób niepełnosprawnych zawartego we wtorek przez rząd i przedstawicieli części środowiska osób niepełnosprawnych. Zrównania renty socjalnej z minimalną rentą wypłacaną przez ZUS domagają się protestujący od 18 kwietnia w Sejmie rodzice i opiekunowie osób niepełnosprawnych wraz ich podopiecznymi. Oprócz tego chcą m.in. wprowadzenia 500-złotowego comiesięcznego dodatku rehabilitacyjnego - bez kryterium dochodowego - dla osób niepełnosprawnych niezdolnych do samodzielnej egzystencji po ukończeniu 18. roku życia.

Autor: msz / Źródło: PAP

Tagi:
Raporty: