Nawet 1000 złotych kary za brak rejestracji samochodu. Będą nowe wnioski

Z kraju

Nawet 1000 złotych kary za brak rejestracji samochoduTVN Turbo
wideo 2/5

Nawet 1000 złotych - tyle będzie wynosić kara dla tych, którzy w ciągu 30 dni nie zarejestrują pojazdu przywiezionego do kraju. W związku z nowymi przepisami Ministerstwo Infrastruktury przygotowało zmiany we wnioskach o rejestrację pojazdu.

Ministerstwo Infrastruktury wskazało, że opracowanie projektu rozporządzenia jest związane z nowelą ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, której autorem jest Ministerstwo Środowiska (obecnie Ministerstwo Klimatu).

Kary za brak rejestracji samochodu

Zgodnie z nowymi przepisami, od początku 2020 roku każdy, kto w ciągu 30 dni nie zawiadomi starosty o sprzedaży lub kupnie pojazdu zarejestrowanego w Polsce, zapłaci karę w wysokości od 200 do nawet 1000 złotych.

MI w uzasadnieniu do projektu zwróciło uwagę, że kary pieniężne będą nakładane również za "niezarejestrowanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 30 dni pojazdu niebędącego nowym pojazdem, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej".

Kary pieniężne będą nakładane w drodze decyzji administracyjnej przez starostów i będą stanowiły dochód powiatu.

Wnioski o rejestrację

Ministerstwo Infrastruktury wyjaśniło, że po dyskusjach z przedstawicielami organów rejestrujących pojazdy, strona samorządowa podniosła potrzebę nowelizacji rozporządzenia w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych. "Tak aby organy rejestrujące pojazdy miały podstawy w przepisach wykonawczych wspierające ocenę kiedy faktycznie pojazd niebędący pojazdem nowym został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej" - dodano.

W związku z tym ministerstwo zaproponowało wprowadzenie zmian we wniosku "o rejestrację, czasową rejestrację albo wyrejestrowanie pojazdu".

"Nieznaczne zmiany wzoru wniosku o rejestrację pojazdu obejmują (...) podanie przez wnioskującego daty sprowadzenia pojazdu niebędącego pojazdem nowym z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej (jeśli dotyczy pojazdu wnioskowanego o rejestrację) oraz dodanie we wniosku oświadczenia, że dane i informacje zawarte we wniosku są aktualne i zgodne ze stanem faktycznym" - czytamy.

NOWE WZORY

Zdaniem przedstawicieli resortu infrastruktury, "zaprojektowane zmiany będą pomocne dla starosty w dokonywaniu oceny kiedy faktycznie pojazd niebędący pojazdem nowym został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego".

Ponadto, rozporządzenie wprowadza obowiązek zamieszczania informacji o dacie sprowadzenia pojazdu w dowodzie własności wystawionym dla nabywcy przez właściciela pojazdu dokonującego jego sprowadzenia albo dołączania przez niego do dowodu własności oświadczenia o tej dacie. Jak wskazano, będzie to dotyczyć dowodów własności wystawionych od 1 stycznia 2020 roku.

Wejście w życie

Rozporządzenie ma wejść w życie po upływie trzech dni od dnia ogłoszenia. Może się zdarzyć tak, że rozporządzenie wejdzie w życie szybciej niż zaczną obowiązywać zmiany przewidziane nowelą ustawy przygotowanej przez Ministerstwo Środowiska.

Według resortu infrastruktury nie ma jednak "przeszkody, aby przed 1 stycznia 2020 roku informacja o dacie sprowadzenia pojazdu z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej była zapewniana w dokumentach przedkładanych do rejestracji pojazdu".

Nowe wnioski o rejestrację pojazdu będą stosowane od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

Autor: mb / Źródło: tvn24bis.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock