Decyzja agencji w sprawie ratingu Polski

Z kraju

Premier: bardzo wiele będzie zależało od tego, jacy będą lekarze gospodarki
wideo 2/3

Agencja Moody's utrzymała długoterminowy i krótkoterminowy ratingi Polski na poziomie A2 z perspektywą stabilną. Decyzję uzasadniono odpornością gospodarki, jej wielkością i dobrą sytuacją ekonomiczną. Jednocześnie agencja spodziewa się wzrostu deficytu sektora finansów publicznych w związku z przedwyborczym pakietem wydatków socjalnych.

Moody's oceniła, że dług rządowy ma bezpieczny charakter, który nie powinien zostać osłabiony planowaną przez rząd ekspansją fiskalną (pięć najnowszych obietnic PiS).

Agencja wskazała jednocześnie na "erozję" polskiej siły instytucjonalnej, która przejawia się coraz niższymi ocenami praworządności oraz ostatnimi wydarzeniami w systemie sądowniczym.

Jak podkreśla agencja, ryzyka dla charakteru zadłużenia są wyważone, a perspektywy dla wzrostu gospodarczego są mocne, i zrównoważą wyzwania związane osłabianiem siły instytucji.

Problemy demograficzne

Agencja oceniła, że gospodarcza siła Polski jest bardzo wysoka. Zwrócono uwagę, że polska duża gospodarka doświadcza nieprzerwanego i relatywnie stabilnego wzrost od niemal trzech dekad.

Z powodu nieco mniejszej otwartości niż inne gospodarki regionu, Polska jest mniej narażona na efekty zmian zagranicznego popytu. Moody's szacuje, że w 2019 r. wzrost gospodarczy wyniesie 4,4 proc., a w 2020 r. 3,7 proc.

Zauważano też, że polski model gospodarczy stoi przed średnio- i długoterminowymi wyzwaniami - np. demograficznymi, z brakiem rąk do pracy włącznie, a w ostatnich latach do utrzymania wzrostu przyczynili się pracownicy zagraniczny, przede wszystkim z Ukrainy. Tym niemniej, w ocenie Moody's, problemy demograficzne wzmogą się w latach 2025-2040 z powodu ograniczania imigracji i starzenia się populacji i może to wpłynąć negatywnie na poziom wzrostu.

Moody's ocenia, że najważniejszymi czynnikami niskiego deficytu z ostatnich lat były wysoki wzrost oraz poprawa ściągalności podatków. Jednak w tym i przyszłym roku spodziewa się wzrostu deficytu w związku z przedwyborczym pakietem wydatków socjalnych. Szacunek deficytu sektora "general government" (sektora finansów publicznych) Polski na 2019 r. podniesiono do 1,8 proc. PKB z 1,7 proc. (projekcja z września 2018 r.), a na 2020 r. szacuje ten deficyt na 2,6 proc. PKB.

Wielka trójka

Agencje ratingowe mają w założeniu pomagać inwestorom w ocenie skali ryzyka ich działań inwestycyjnych.

Z ich usług korzystają zarówno osoby prywatne, jak i międzynarodowe korporacje, banki czy fundusze emerytalne i kapitałowe. Pod lupą agencji mogą znaleźć się instytucje finansowe, przedsiębiorstwa lub państwa czy miasta.

W tej chwili ponad 90 procent światowego rynku usług ratingowych kontrolują trzy agencje: Standard&Poor's, Fitch i Moody's. Każda z nich stosuje swój własny system ocen.

Czym jest rating?

Rating to nic innego jak ocena wiarygodności kredytowej. Przyznawany jest spółkom, bankom oraz państwom.

Niższy rating wiąże się z wyższym ryzykiem. Z kolei wyższe ryzyko to wysokie odsetki od kredytu.

Autor: kris//dap / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock