Polacy tracą zdrowie, a gospodarka miliardy

Z kraju

Sport. Brak aktywności Polaków to straty dla gospodarkitvn24bis
wideo 2/5

Brak aktywności fizycznej Polaków przynosi gospodarce straty w wysokości siedmiu miliardów złotych rocznie - wynika z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

"Polacy wydają coraz więcej na sport i rekreację, ale ich aktywność ruchowa spada: tylko 28 proc. naszych rodaków regularnie uprawia sport (podczas gdy w krajach UE jest to ok. 40 proc.), a 56 proc. nie uprawia go w ogóle" - czytamy w raporcie instytutu.

Oznacza to, że od 2004 roku wskaźnik braku aktywności ruchowej w naszym kraju wzrósł o 10 punktów procentowych - dodano. Jak podkreślił współautor raportu Krzysztof Kutwa z PIE, "każdy złoty wydany na sport nie tylko ma efekt mnożnikowy dla gospodarki, lecz także pozwala zredukować koszty m.in. w obszarze ochrony zdrowia". Eksperci wyliczyli też, że brak aktywności fizycznej mieszkańców naszego kraju przynosi polskiej gospodarce 7 mld zł strat rocznie.

Wydatki na sport

Według PIE wydatki budżetowe na sport i rekreację lokują Polskę na ósmej pozycji w Unii Europejskiej.

"Wydajemy m.in. więcej niż Belgowie, Finowie czy Duńczycy, ale mniej niż Francuzi, Niemcy czy Włosi" - czytamy w raporcie "Polski rynek sportu. Wyzwania - wpływ społeczno-gospodarczy - trendy". Średni budżet gospodarstw domowych na sport i rekreację wynosi 458 zł, co oznacza, że na przestrzeni czterech lat wydatki na cele sportowe i rekreacyjne wzrosły o 40 zł - wyliczono.

"Największy wzrost wydatków dotyczył zakupu odzieży sportowej, a najmniejszy zakupu, konserwacji i wypożyczenia sprzętu sportowego"- napisano. Eksperci Instytutu wskazali, że w 2018 r. polska branża sportu wygenerowała 9,63 mld zł wartości dodanej. "Taka kwota umożliwiłaby sfinansowanie każdemu mieszkańcowi Polski dwóch biletów na mecze eliminacyjne Mistrzostw Europy" - wskazali. Dodali, że zapewniło to 2,98 mld zł wynagrodzeń, co stanowi równowartość sumy, którą każdego roku nowożeńcy otrzymują w kopertach. W 2018 r. branża sportu przyczyniła się ponadto do utrzymania blisko 109 tys. miejsc pracy - podkreślono.

Według raportu inwestycje budżetowe związane z polskim rynkiem sportu sięgają 1,8 mld zł.

Z kolei według The Business Research Company, na którą powołano się w raporcie, w 2018 r. globalna wartość rynku sportowego wynosiła 488,5 mld dolarów.

"Szacuje się, że w 2022 roku wzrośnie do ponad 614 mld dolarów" - podano. Największym rynkiem sportu jest Ameryka Północna, której udział w światowej branży przekracza 30 procent.

Szereg wyzwań

Jak ocenili autorzy raportu, polska branża sportowa stoi przed szeregiem wyzwań. Niezbędne są np. "zmiany w systemie kształcenia, które pomogą w profesjonalizacji kompetencji kształtowanych w sporcie po zakończeniu edukacji wyższej, a także odpowiedzą na zapotrzebowanie w zakresie nowoczesnych technologii wprowadzanych do sportu". W przyszłości należy się spodziewać, że to Azja, Pacyfik oraz Bliski Wschód będą najszybciej rozwijającymi się regionami tego rynku - zaznaczono w raporcie.

"Dynamiczny rozwój globalnego rynku sportu może oznaczać dla polskiego sektora sportowego zarówno dodatkowe korzyści gospodarcze, jak i okazać się niewykorzystaną szansą. Dopóki "piłka jest w grze", wynik współzawodnictwa nie jest przesądzony. Jednak jest mało prawdopodobne zwycięskie rozegranie meczu bez taktyki" - ocenił PIE.

Kluby fitness z wzrostem

Eksperci Instytutu zwrócili uwagę, że mimo spadającej liczby aktywnie uprawiających sport, w ostatnich latach można zaobserwować znaczny wzrost zainteresowania klubami fitness. Obecnie należy do nich w Europie ponad 62 mln osób (wzrost o 3,5 pkt. proc. rok do roku), z czego 3 mln stanowią mieszkańcy Polski (wzrost o 2,7 pkt. proc. rok do roku).

"Trend zwyżkowy przypisuje się po części pracodawcom, którzy oferują karnety sportowe swoim pracownikom. Należy jednak pamiętać, że przynależność do klubu nie oznacza, że zapisana do niego osoba regularnie korzysta z jego usług" - podsumowano. Polski Instytut Ekonomiczny (PIE) to publiczny think tank gospodarczy. Zajmuje się dostarczaniem analiz i ekspertyz do realizacji Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, a także popularyzacją polskich badań naukowych z zakresu nauk ekonomicznych i społecznych w kraju oraz za granicą.

Autor: mp / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock