Polskim firmom grozi lawinowy odpływ pracowników. Planują podnieść płace

Z kraju

TVN TurboSiedem tysięcy miesięcznie, ale chętnych brak. Potrzeba stu tysięcy pracowników

W dwóch najbliższych latach największym wyzwaniem dla 75 procent przedsiębiorstw w Polsce jest zatrzymanie pracowników w firmie - wynika z raportu KPMG. Podkreślono, że kluczowe w zatrzymaniu ma być wynagrodzenie.

"W ciągu najbliższych dwóch lat kluczowym wyzwaniem dla 3/4 firm w Polsce jest zatrzymanie pracowników" - czytamy w komunikacie firmy doradczej KPMG, omawiającym raport "Key Employer Challenges - jak firmy w Polsce budują doświadczenie pracownika?".

Tylko 4 proc. respondentów nie wymieniło utrzymania pracowników jako kluczowego elementu polityki personalnej w 2017 roku.

Wynagrodzenie najważniejsze

Jak czytamy, "wynagrodzenie zasadnicze odgrywa najważniejszą rolę w utrzymaniu pracownika (4,2 punktu w 5-stopniowej skali)". Jak wynika z badania, 81 proc. przedsiębiorstw prowadzi politykę wynagradzania zasadniczego zgodną ze specyfiką danej branży oraz lokalnego rynku.

"Dalsze ich dostosowywanie jest priorytetem w obszarze narzędzi wynagradzania i znajduje się w planach co trzeciej z ankietowanych firm. Bardzo istotne są też mechanizmy utrzymywania w organizacji systemu zmiennego wynagradzania pracowników, na których stosowanie wskazało 69 proc. respondentów" - czytamy. Spośród wszystkich branż reprezentowanych przez uczestników badania, zatrzymanie pracowników jest tematem szczególnie istotnym dla pięciu sektorów: chemicznego, nowoczesnych technologii, przemysłu, usługowego, nieruchomości i budowlanego. Aspekt ten jest ważniejszy w firmach mniejszych oraz średnich, nie ma natomiast znaczenia charakter kapitału - firmy rodzinne, czy te z kapitałem zagranicznym przypisują podobną wagę do kwestii utrzymania pracowników. "Aż 90 proc. badanych firm potwierdziło problem niekontrolowanych odejść w ich firmie. 29 proc. z nich planuje skoncentrować się w pierwszej kolejności na opracowaniu inicjatyw oraz dedykowanych działań wokół utrzymania osób na stanowiskach kierowniczych i eksperckich. Pozostałych 30 proc. firm planuje obniżyć poziom niekontrolowanych odejść pracowników na stanowiskach produkcyjnych i specjalistycznych niższego szczebla (...)" - powiedział, cytowany w raporcie, Jan Karasek z KPMG.

Metodologia

Dla potrzeb raportu "Key Employer Challenges - jak firmy w Polsce budują doświadczenie pracownika?", przygotowanego przez KPMG w czwartym kwartale 2016 roku, przepytano zarządy 161 firm działających w Polsce.

Autor: mb/ms / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock