Polska awansowała w prestiżowym rankingu. "Wciąż jest jednak wiele do zrobienia"

ShutterstockRaport „Paying Taxes” został opublikowany po raz jedenasty

Pod względem skomplikowania systemu podatkowego Polska zajmuje obecnie 47. miejsce, co oznacza awans o 11 pozycji w porównaniu z zestawieniem z ubiegłego roku - wynika z najnowszego raportu "Paying Taxes 2017", przygotowanego przez firmę doradczą PwC i Bank Światowy.

We wtorkowym komunikacie poświęconym raportowi napisano, że przeciętnie polski przedsiębiorca dokonuje obecnie siedmiu rocznych płatności podatku, poświęcając 271 godzin rocznie na spełnienie wszystkich podatkowych wymogów (oba wskaźniki są takie same jak w poprzednim roku). Natomiast całkowita stopa opodatkowania w naszym kraju wynosi 40,4 proc. (w ubiegłorocznym badaniu wskaźnik ten plasował się na poziomie 40,3 proc.).

Awans

Według autorów raportu na tle danych dla wszystkich krajów Unii Europejskiej Polska wypada stosunkowo dobrze z liczbą rocznych płatności (średnia dla UE i EFTA to 11,8) oraz całkowitą stopą podatkową (w UE i EFTA 40,3 proc.). Zdecydowanie słabiej wygląda jednak porównanie liczby godzin spędzonych na sprawach podatkowych – średnia dla krajów UE i EFTA to 164 godziny. - Wyniki tegorocznego badania Paying Taxes potwierdzają, że polski system podatkowy sukcesywnie zmienia się na lepsze. Jeszcze dwa lata temu w zestawieniu dla wszystkich badanych krajów byliśmy na 87. pozycji. Awans zawdzięczamy m.in. konsekwentnie realizowanemu programowi e-administracji. Wciąż jest jednak wiele do zrobienia, m.in. w zakresie trwałości i konsekwencji prawa podatkowego, co uwidacznia się na przykład w niezmiennie dużej liczbie godzin, jakie przedsiębiorcy poświęcają na dokonywanie płatności – mówi cytowany w komunikacie partner w PwC Tomasz Barańczyk.

Ile czasu?

Zgodnie z raportem średni czas potrzebny na spełnienie wymogów w regionie UE i EFTA wynosi 164 godziny i jest o 87 godzin krótszy od średniej światowej (251 godzin); jest też najniższy wśród wszystkich regionów, poza Bliskim Wschodem (157 godzin). Tylko w 32 krajach czas potrzebny na spełnienie wymogów jest dłuższy od średniej światowej. Wskazano, że z uwagi na powszechne stosowanie elektronicznych systemów składania dokumentów i dokonywania płatności, wskaźnik liczby płatności w regionie, wynoszący 11,8, jest najniższy spośród wszystkich regionów, oprócz Ameryki Północnej. "Jednak region UE i EFTA był jedynym, w którym liczba płatności wzrosła z uwagi na wprowadzenie podatku, dla którego nie można składać dokumentacji, ani którego nie można opłacać elektronicznie" - zastrzeżono. Według komunikatu w 2015 r. łączna stawka podatkowa spadła o 0,4 punktu procentowego, czas na spełnienie wymogów został ograniczony o 3 godziny, a wskaźnik liczby płatności wzrósł o 0,3. Postępy reform w zakresie elektronicznego składania deklaracji i płatności, głównie w Portugalii, we Włoszech i na Łotwie, prowadzą do dalszego obniżenia wskaźnika czasu potrzebnego na spełnienie wymogów.

Reformy

Autorzy raportu odnotowali, że w 21 krajach regionu przeprowadzono reformy, które miały wpływ na obniżenie łącznej stawki podatkowej. "Zmiany były kwotowo niewielkie i dotyczyły całego spektrum podatków: dochodowych, pracowniczych i innych. Obraz jest niejednolity, gdyż w 11 gospodarkach łączna stawka podatkowa została obniżona, a w 10 wzrosła" - dodano. Największy spadek łącznej stawki podatkowej nastąpił w San Marino, o 5,1 pkt. proc., do 35,4 proc., gdyż przykładowa spółka korzysta z nowej, niższej stawki podatku dochodowego od osób prawnych nakładanego na nowe spółki. Największy wzrost łącznej stawki podatkowej wystąpił na Malcie, o 2,4 pkt. proc., do 43,8 proc., z uwagi na zastąpienie podatku od zysków kapitałowych podatkiem od przeniesienia majątku. "W 2015 r. podatki pracownicze i obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawców nadal stanowiły największą część średniej łącznej stawki podatkowej w regionie (65 proc.) i wymagały najdłuższego czasu na spełnienie obowiązków (46 proc.), ale odpowiadają za jedynie 25 proc. wskaźnika liczby płatności" - napisano. Dodano, że średni czas na spełnienie wymogów dotyczących wniosku o zwrot VAT w regionie wynosi 7,1 godzin, a uzyskanie zwrotu VAT wymaga średnio 14,8 tygodni. W Chorwacji, Niemczech, na Łotwie, w Holandii, Hiszpanii i na Malcie zwrot VAT nie wymaga dodatkowego czasu, jako że wniosek składany jest na standardowej deklaracji VAT.

Ważny raport

Raport „Paying Taxes” został opublikowany po raz jedenasty. Przedstawia kalkulację wszystkich obowiązkowych podatków i składek, jakie średniej wielkości spółka musi zapłacić w danym roku, oraz mierzy obciążenia administracyjne związane ze składaniem deklaracji i płaceniem podatków, a także procedurami, które odbywają się po złożeniu deklaracji. Podatki i składki uwzględnione w raporcie obejmują podatek od zysku (tj. podatek dochodowy od osób prawnych), składki na ubezpieczenia społeczne i podatki od wynagrodzeń płacone przez pracodawcę, podatki od nieruchomości, podatki od czynności cywilno-prawnych, podatek od dywidendy, podatek od zysków kapitałowych, podatek od transakcji finansowych, podatki od utylizacji odpadów, podatki od pojazdów i drogowe, a także inne drobne podatki i opłaty.

Autor: msz/gry / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Tagi:
Raporty:
Pozostałe wiadomości