TVN24 Biznes | Z kraju

Rafako i Tauron uzgodniły warunki ugody w sprawie bloku w Jaworznie

TVN24 Biznes | Z kraju

Autor:
mp/ams
Źródło:
PAP
Morawiecki: stoimy u progu kryzysu gazowego i energetycznego
Morawiecki: stoimy u progu kryzysu gazowego i energetycznegoebs
wideo 2/6
ebsMorawiecki: stoimy u progu kryzysu gazowego i energetycznego

Spółka Rafako i i należąca do Grupy Tauron spóła Nowe Jaworzno Grupa Tauron uzgodniły warunki ugody dotyczącej budowy nowego bloku energetycznego o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III - poinformowało Rafako w komunikacie. Wybudowany kosztem ponad 6 mld zł węglowy blok 910 MW w Elektrowni Jaworzno III uruchomiono z opóźnieniem w listopadzie 2020 r. W czerwcu br. został wyłączony z powodu usterek. 

Rafako zaznacza, że warunki ugody zostały parafowane, natomiast ugoda nie została podpisana.

Założenia ugody między Rafako a Tauronem

Postanowienia parafowanej ugody dotyczą m.in. zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz ramowego harmonogramu ralizacji kontraktu, w tym zmiany terminu ponownej synchronizacji bloku do 29 kwietnia 2022 roku oraz terminu zakończenia okresu przejściowego do 30 października 2022 roku.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE W TVN24 GO >>>

Strony kontraktu zobowiązały się do niedochodzenia wobec siebie roszczeń (w tym kar umownych), powstałych lub mogących powstać ze zdarzeń zaistniałych przed dniem zawarcia ugody, z wyłączeniem roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, roszczeń z tytułu solidarnej odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom oraz roszczeń wykonawcy z kontraktu wobec NJGT za prace należycie zrealizowane przed dniem zawarcia ugody.

"Priorytetem wszelkich podejmowanych przez nas działań i przedsięwzięć jest jak najszybsze uruchomienie jednostki i rozpoczęcie pracy w polskim systemie energetycznym" - powiedział prezes Taurona Artur Michałowski.

"Mediacje przy udziale mediatorów Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej przynoszą konkretne rezultaty. Liczymy na efektywną współpracę z generalnym wykonawcą, która pozwoli na zakończenie prac naprawczych i optymalizacyjnych" – podkreślił Artur Michałowski.

Blok 910 MW Elektrowni Jaworzno

Wybudowany kosztem ponad 6 mld zł węglowy blok 910 MW w Elektrowni Jaworzno III uruchomiono z opóźnieniem w listopadzie 2020 r. W czerwcu br. został wyłączony z powodu usterek naprawianych obecnie przez wykonawców z konsorcjum Rafako-Mostostal Warszawa. Prace naprawcze, realizowane w rejonie komory paleniskowej, mają doprowadzić do ponownego uruchomienia jednostki i trwałej poprawy działania bloku w dłuższej perspektywie czasowej.

Zgodnie z zatwierdzonym kilka miesięcy temu harmonogramem prac naprawczych, blok ma zostać uruchomiony do 25 lutego 2022 r. Równolegle do prac naprawczych, przy udziale Prokuratorii Generalnej trwały mediacje między Tauronem a wykonawcą bloku.

Pracując z pełną mocą blok w Jaworznie będzie mógł wytwarzać około 6,5 terawatogodzin energii elektrycznej rocznie, zużywając nawet 2,5 mln ton węgla. Docelowo blok w Jaworznie osiągnie minimum techniczne na poziomie 37 proc.

Autor:mp/ams

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: tauron.pl

Pozostałe wiadomości