Etatu nie można zastąpić "śmieciówką’". Jest propozycja uszczelnienia systemu

Z kraju

Minister Rafalska o nowelizacji Kodeksu PracyTVN24 BiS
wideo 2/7

Umów o pracę nie można zastępować umowami cywilnoprawnymi - przypomina Rada Ochrony Pracy. W przyjętym we wtorek stanowisku zaproponowała między innymi wprowadzenie obowiązku zgłaszania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pracowników przed podjęciem pracy, co ma się przyczynić do uszczelnienia systemu.

Jak napisano w stanowisku Rady Ochrony Pracy, "w celu wyciągnięcia wniosków de lege ferenda ((łac. według postulowanego prawa; postulat pod adresem ustawodawcy dotyczący przyszłych zmian w prawie), szczególną uwagę należy zwracać na przypadki związane z rozstrzygnięciami w sądach, dotyczącymi spraw, kiedy mamy do czynienia z nadużywaniem umów cywilnoprawnych w sytuacjach, gdy rzeczywiście istnieje świadczenie pracy".

"Nadużycia maleją"

Rada wskazuje, że podczas kontroli prawidłowości zawierania umów z pracownikami należy pamiętać, iż zgodnie z Kodeksem pracy umów o pracę nie można zastępować umowami cywilnoprawnymi.

Jednocześnie ROP oceniła, że zapisy art. 22 Kodeksu pracy określające warunki, w jakich istnieje faktyczny stosunek pracy, "należy uznać za prawidłowe i wystarczające, tym bardziej, że z analizy kontroli Państwowej Inspekcji Pracy na przestrzeni ostatnich lat wynika, że nadużycia w tym zakresie maleją".

Obowiązek zgłoszenia pracowników do ZUS

Rada wnioskuje o wprowadzenie obowiązku zgłaszania do ZUS pracowników przed podjęciem pracy, "co w znacznej mierze przyczyni się do uszczelnienia systemu".

W stanowisku Rada pozytywnie oceniła działania prewencyjne, w tym kampanie informacyjne na temat umów cywilnoprawnych, prowadzone przez Państwową Inspekcję Pracy. Wskazała też na potrzebę prowadzenia kampanii informacyjnych uświadamiających pracownikom, że osoby zatrudnione na umowach cywilnoprawnych "w przyszłości otrzymają bardzo niskie emerytury, często nie wypracowując nawet emerytury minimalnej".

Nieuczciwa konkurencja

ROP oceniła, że "nadużywanie umów cywilnoprawnych jest przejawem nieuczciwej konkurencji". Postuluje też przeprowadzenie ogólnopolskiego badania, dotyczącego nadużywania stosowania umów cywilnoprawnych tam, gdzie powinna być zawarta umowa o pracę.

W przyjętym we wtorek stanowisku Rada pozytywnie oceniła wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej.

Przypomnijmy, w tym roku minimalna stawka godzinowa wynosi 13,7 zł, a płaca minimalna - 2,1 tys. zł. Od przyszłego roku zarówno godzinowa stawka, jak i minimalna płaca mają wzrosnąć o 7,1 proc.

W 2019 roku minimalna stawka godzinowa ma wynosić 14,70 złotych, a wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę -2250 złotych.

Kontrole

W 2017 roku inspektorzy pracy przeprowadzili niemal 18 tys. kontroli przestrzegania art. 22 par. 1 Kodeksu pracy, a w pierwszym półroczu 2018 r. – ponad 7,2 tys. takich kontroli. W kontrolowanych podmiotach w ubiegłym roku 30 proc., wykonujących pracę świadczyło ją na podstawie umów cywilnoprawnych. W pierwszej połowie bieżącego roku ten wynik to 27 proc.

Autor: mp//sta / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock