Z kraju

Obniżka cen energii w nocy i zakaz kopciuchów. Rząd podał listę działań przeciw smogowi

Z kraju

ShutterstockRząd przygotowa listę działań antysmogowych

Rada Ministrów zapoznała się z rekomendacjami działań, jakie trzeba podjąć w związku z wysokim stężeniem zanieczyszczeń powietrza. Propozycje przygotował minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki. Znalazła się wśród nich m.in. obniżka cen energii elektrycznej w okresach zmniejszonego na nią zapotrzebowania, wprowadzenie norm jakości węgla i pieców czy zwolnienie samochodów elektrycznych z akcyzy. Nie do wszystkich działań wskazano, kiedy zostaną wprowadzone.

Komitet Ekonomicznego Rady Ministrów zarekomendował rządowi przede wszystkim maksymalne przyspieszenie prac nad rozporządzeniem w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe. Przygotowane pod koniec września rozporządzenie powinno zostać przyjęte najpóźniej do końca kwietnia 2017 r. Jego postanowienia mają zacząć obowiązywać jeszcze przed rozpoczęciem sezonu grzewczego 2017/2018.

Normy dla węgla

Kolejna rekomendacja to pilne wprowadzenie rozporządzenia w sprawie norm jakościowych dla paliw stałych, które powinno zostać przyjęte jeszcze w I kwartale 2017 r., po wprowadzeniu zmian do ustawy o monitorowaniu i kontroli jakości paliw. Pieniądze Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej mają zostać przeznaczone na działania prowadzące do jak najszybszej poprawy jakości powietrza w taki sposób, aby uzyskać "maksymalny efekt zdrowotny i ekologiczny z każdej złotówki poniesionych nakładów". Rząd przychylił się też do pomysłu wprowadzenia wymogu stopniowego podłączania do sieci ciepłowniczej budynków zlokalizowanych na terenach miejskich i podmiejskich, o ile nie dysponują efektywnym źródłem ciepła. Proces ma się odbywać "w taki sposób, aby minimalizować związane z tym koszty".

Obniżki cen energii

W komunikacie Centrum Informacyjnego Rządu poinformowano, że wśród rekomendacji znalazło się zapewnienie istotnie obniżonych stawek za pobór energii elektrycznej w okresach zmniejszonego na nią zapotrzebowania. Ma to nastąpić przez zmiany w przepisach prawa energetycznego oraz budowlanego. Ma to na celu zachęcenie do instalacji pieców elektrycznych lub pomp ciepła na terenach, gdzie nie ma możliwości podłączenia do scentralizowanych systemów ciepłowniczych lub sieci gazowych. Jak podkreślono, rozwój sieci stacji pomiarowych powinien umożliwić lokalizację źródeł zanieczyszczeń oraz skuteczniejsze zwalczanie szkodliwych praktyk w użytkowaniu kotłów oraz instalacji przemysłowych. Ma być też wprowadzony obowiązek dokumentowania jakości spalin przez stacje kontroli pojazdów oraz wymogu badania spalin w trakcie kontroli drogowej.

Wsparcie wymiany kotłów

Rząd opowiedział się też za włączeniem służb opieki społecznej w działania na rzecz wsparcia wymiany kotłów oraz termomodernizacji budynków osób ubogich. Poparł opracowanie, a następnie wdrożenie kompleksowej polityki publicznej zapewniającej optymalną ochronę wrażliwych grup społecznych przed „ubóstwem energetycznym”. W rekomendacjach nie zabrakło punktu o kampanii edukacyjnej na temat optymalnych sposobów palenia w kotłach oraz związanych z tym skutków zdrowotnych.

Ekologiczny transport

Rekomendowane jest wykorzystanie mechanizmów podatkowych w celu wprowadzenia zachęt dla transportu niskoemisyjnego, w tym niskiej stawki akcyzy dla samochodów hybrydowych oraz zwolnienia z podatku akcyzowego samochodów elektrycznych. W komunikacie CIR wskazano także na prowadzenie regulacji przeciwdziałających blokowaniu klinów napowietrzających miasta oraz rozważenie rozwiązań podnoszących rangę zawodu urbanisty w kontekście zagospodarowania przestrzennego. Zapowiedziano utworzenie w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju sektorowego programu, którego celem będzie wsparcie rozwoju technologii niskoemisyjnych w szczególności zorientowanych na poprawę jakości powietrza. Ma być opracowany i szeroko konsultowany społecznie program "Czyste powietrze". Rząd poparł wzmocnienie Komitetu Sterującego ds. Krajowego Programu Ochrony Powietrza i powierzenie mu zadania czuwania nad "pilnym i efektywnym wdrożeniem tych rekomendacji oraz regularne monitorowanie postępów prac Rady Ministrów".

Minister Szyszko o smogu:

Minister Szyszko o smogu
Minister Szyszko o smoguTVN24 BiS

Autor: MS / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości