Emerytury, służba zdrowia i 500 plus. Oto rachunek od państwa

TVN24 Biznes

Morawiecki o finansowaniu obietnic PiStvn24
wideo 2/6

Ponad 23 tysiące złotych - tyle według wyliczeń Forum Obywatelskiego Rozwoju wyniósł w ubiegłym roku "Rachunek od Państwa". To całość wydatków publicznych, między innymi na emerytury, edukację oraz służbę zdrowia, w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

Od ośmiu lat FOR, fundacja założona z inicjatywy profesora Leszka Balcerowicza, analizuje wydatki publiczne. "Państwo nie ma żadnych własnych pieniędzy, a środki, które wydaje pochodzą od podatników" - zauważono w komunikacie z ubiegłego roku, nawiązując do słów Margaret Thatcher.

Stad publikacja "Rachunku od Państwa", który - aby dane można było łatwiej odnieść do zarobków i wydatków każdego z nas - są przedstawione w przeliczeniu na mieszkańca.

Z wyliczeń Forum Obywatelskiego Rozwoju wynika, że w 2018 roku "rachunek" wyniósł 23 135 zł i był o 1644 zł wyższy niż rok wcześniej. "W 2011 roku, kiedy przygotowywaliśmy pierwszą edycję »Rachunku od Państwa«, wydatki publiczne w przeliczeniu na jednego mieszkańca wynosiły 18 018 zł" - przypomniano w komunikacie FOR.

Wyliczenia FOR

Ekonomiści zauważyli, że emerytury i renty, edukacja oraz służba zdrowia łącznie odpowiadają za ponad połowę wydatków państwa.

W 2018 roku największą pozycję w rachunku stanowiły emerytury i renty - 7025 zł w skali roku w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

W czołówce znalazły się także wydatki na edukację - 2596 zł oraz opiekę zdrowotną - 2534 zł. Ponadto 2136 zł "wydaliśmy" na pomoc społeczną, w tym 589 zł na program Rodzina 500 plus.

Wśród największych pozycji w rachunku znalazły się również: transport - 1981 zł, wojsko, policja, więzienia, sądy - 1675 zł, administracja - 1119 zł, odsetki od długu publicznego - 826 zł.

FOR zwróciło uwagę, że wydatki państwa to nie tylko kwestia budżetu państwa (wydatki z ustawy budżetowej to niecałe 400 mld zł), ale także samorządów, Narodowego Funduszu Zdrowia, Funduszu Ubezpieczeń Społecznych zarządzanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) i wielu innych podmiotów.

"Choć zdecydowana większość wydatków publicznych przypada na kilka ww. instytucji, to należy pamiętać, że cały sektor finansów publicznych obejmuje ponad 61 tys. różnych jednostek" - wskazano.

Poza wymienionymi należą do niego liczne szkoły, uczelnie, szpitale, ale także podmioty, takie jak na przykład cmentarze komunalne, parki miejskie, studia filmowe "TOR", "ZEBRA", "KADR".

Ekonomiści wyjaśnili, że ze względu na niemożność pozyskania danych dla wszystkich podmiotów oraz skorygowania przepływów między nimi "Rachunek od Państwa" zawiera pozycję bilansującą "Inne".

"Rachunki od Państwa" powstają w kwietniu, kiedy część instytucji wchodzących w skład sektora finansów publicznych nie opublikowała jeszcze ostatecznych sprawozdań finansowych.

Dlatego też dane, które publikuje FOR w kwietniu, opierają się częściowo na prognozach finansowych, które nie zawsze są w pełni zrealizowane.

Autor: mb//dap / Źródło: tvn24bis.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock