PZU zmienia zdanie w sprawie Pekao. Transakcja przebiegnie inaczej

Z kraju

Fakty TVN08.12.2016 PZU i Państwowy Fundusz Rozwoju kupią bank Pekao S.A. za ponad 10 miliardów złotych

PZU, Polski Fundusz Rozwoju i Unicredit postanowiły uprościć strukturę nabycia akcji Banku Pekao, która polega w głównej mierze na zastąpieniu pośredniego nabycia akcji przez PZU, nabyciem bezpośrednim - poinformował ubezpieczyciel w komunikacie. Taka zmiana może przyspieszyć transakcję.

Transakcja nie będzie przebiegała dwuetapowo, a zostanie zrealizowana przez bezpośrednie nabycie przez PZU i Polski Fundusz Rozwoju (PFR) akcji banku w jednej transzy.

Kupno akcji Pekao

Strony umowy sprzedaży pakietu akcji przewidują, że "nabycie całego umówionego pakietu akcji banku nastąpi jednorazowo w dniu zamknięcia transakcji". Jak podano, PZU nabędzie bezpośrednio akcje banku reprezentujące ok. 20 proc. ogólnej liczby głosów, a PFR jednocześnie nabędzie bezpośrednio akcje banku reprezentujące ok. 12,8 proc. ogólnej liczby głosów.

W związku ze zmianą struktury uproszczone zostaną warunki, od których spełnienia uzależniona jest realizacja transakcji. Jak wyjaśniono, sprzedający nie będzie zobowiązany do uzyskania decyzji Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącej nabycia akcji banku przez spółkę celową.

Po podpisaniu aneksu warunki zawieszające transakcji obejmują natomiast uzyskanie zgody organu antymonopolowego w Polsce oraz uzyskanie przez PZU i PFR stosownych zgód lub decyzji KNF. Warunek uzyskania zgody antymonopolowej na Ukrainie został już spełniony.

Umowa z Unicredit

W grudniu PZU i PFR poinformowały, że zgadzają się kupić 32,8 proc. akcji Pekao za 10,6 mld zł, w tym PZU zapłaci 6,46 mld zł. Transakcja obejmuje zakup przez działające w porozumieniu PZU i PFR pakietu akcji obejmującego docelowo ok. 32,8 proc. ogólnej liczby głosów.

Pocżątkowo transakcja miała być realizowana w dwóch etapach. W ramach pierwszego etapu PZU miało nabyć 100 proc. udziałów w spółce celowej, która będzie właścicielem akcji banku reprezentujących ok. 20 proc., a PFR miało dokonać bezpośredniego nabycia pakietu akcji reprezentującego ok. 10 proc. ogólnej liczby głosów.

W drugim etapie, po nie mniej niż 60 dniach od pierwszej transakcji, PFR miał kupi pozostały pakiet akcji reprezentujący ok. 2,8 proc. ogólnej liczby głosów.

Autor: MS / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: pekao.com.pl/