Megatransakcja staje się faktem. PZU i PFR przejmują Pekao

Z kraju

tvn24Megatransakcja staje się faktem. PZU i PFR przejmują Pekao

PZU i PFR zgadzają się kupić 32,8 proc. akcji Pekao za 10,6 mld zł, w tym PZU zapłaci 6,46 mld zł - poinformował PZU w komunikacie. - Dzięki sfinalizowanej transakcji PZU staje się największą grupą finansową w Europie Środkowo-Wschodniej, będącą liderem zarówno w ubezpieczeniach, sektorze bankowym i zarządzaniu aktywami - powiedział Michał Krupiński, prezes PZU.

"(...) zakończyły się negocjacje zmierzające do zawarcia transakcji nabycia znacznego pakietu akcji Banku Polska Kasa Opieki przez PZU SA działające w konsorcjum z Polskim Funduszem Rozwoju od UniCredit" - napisano w raporcie. Umowa sprzedaży pakietu akcji została podpisana dzisiaj. Transakcja obejmuje zakup przez działające w porozumieniu PZU i PFR pakietu akcji obejmującego docelowo ok. 32,8 proc. ogólnej liczby głosów.

Dwa etapy

Transakcja będzie realizowana w dwóch etapach. W ramach pierwszego etapu PZU SA nabędzie 100 proc. udziałów w spółce celowej, która będzie właścicielem akcji banku reprezentujących ok. 20 proc., a PFR dokona bezpośredniego nabycia pakietu akcji reprezentującego ok. 10 proc. ogólnej liczby głosów. W drugim etapie, po nie mniej niż 60 dniach od pierwszej transakcji, PFR kupi pozostały pakiet akcji reprezentujący ok. 2,8 proc. ogólnej liczby głosów. Cena nabycia jednej akcji wynosi 123 złote. Oznacza to łączne wynagrodzenie na poziomie 10,6 mld złotych za nabywany przez PZU i PFR pakiet obejmujący 32,8 proc. akcji Pekao.

UniCredit ma obecnie 40,10 proc. akcji Pekao. W lipcu sprzedał w procesie przyspieszonej budowy księgi popytu ok. 10 proc. akcji Pekao za ok. 3,3 mld zł. UniCredit chce sprzedać na rynku pozostałe 7,3 proc. akcji Pekao poprzez certyfikaty powiązane z akcjami banku - podał w komunikacie.

Wielka transakcja

Przejęcie akcji Pekao przez PZU i PFR to jedna 
z największych transakcji w sektorze bankowym w Europie w ostatnich latach. Nabycie akcji Pekao jest zgodne ze strategią PZU do 2020 roku, która zakłada stworzenie grupy bankowej posiadającej aktywa w wysokości co najmniej 140 mld złotych oraz osiągnięcie 50 mld zł aktywów w zarządzaniu na rzecz osób trzecich.

PZU i PFR będą współpracować w celu zapewnienia efektywnej realizacji strategii rozwoju Pekao, utrzymując aktualny profil niskiego ryzyka banku, solidny poziom rentowności oraz stabilną politykę długoterminową 
w zakresie wypłat dywidendy z zysku.

Lider w wielu segmentach

- Dzięki sfinalizowanej transakcji PZU staje się największą grupą finansową w Europie Środkowo – Wschodniej będącą liderem zarówno w ubezpieczeniach, sektorze bankowym i zarządzaniu aktywami. Jestem przekonany, że istnienie tak mocnej instytucji finansowej z siedzibą w Warszawie
w znaczący sposób wpłynie na stabilność finansową i perspektywy odpowiedzialnego rozwoju polskiej gospodarki. Instytucja ta będzie miała unikatowe możliwości, aby dzięki swojej sile i skali budować wartość dla naszych akcjonariuszy, klientów i pracowników – powiedział Michał Krupiński, prezes PZU. - Jednym z wyzwań stojących przed polską gospodarką jest brak silnej bazy krajowych inwestorów,
co widoczne jest również w sektorze bankowym. Stąd też zainteresowanie PFR działaniem
 w charakterze długoterminowego partnera finansowego na rzecz inwestorów strategicznych, a także wsparcie, jakiego udzielamy dla różnorodnych inicjatyw mających na celu promowanie i umacnianie krajowego rynku finansowego. Pekao to silna instytucja, której pozycja rynkowa umożliwia dalsze wykorzystanie znacznego potencjału wzrostu polskiej gospodarki oraz sektora bankowego.
We współpracy z PZU będziemy stabilnym inwestorem dla Pekao, z korzyścią dla pracowników, klientów i wartości dla akcjonariuszy tego banku - powiedział Paweł Borys, prezes PFR.

Korzyści finansowe

Oczekuje się, że transakcja przyniesie PZU szereg korzyści finansowych, między innymi spowoduje natychmiastowy znaczący przyrost zysku, prowadzący do osiągnięcia 10-11 proc. wzrostu zysku na jedną akcję w latach 2017-2018 - poinformował PZU w komunikacie. PFR spodziewa się uzyskania zwrotu z inwestycji w Pekao na poziomie powyżej 10 proc. w stosunku rocznym i zakłada horyzont inwestycyjny wynoszący co najmniej od 3 do 5 lat.

PZU poinformował również, że Bank Pekao lub PZU mogą kupić od UniCredit udziały w Pioneer TFI, Pioneer PTE i Xelion. Jak podano w raporcie, intencją stron jest, aby Pioneer Pekao Investment Management (i przez to, pośrednio, Pioneer Pekao TFI), Pekao Pioneer PTE i Dom Inwestycyjny Xelion w pełni należały do grupy kapitałowej banku. Dlatego umowa zawiera ogólne, brzegowe warunki nabycia akcji/udziałów tych podmiotów, które obecnie należą do UniCredit. "Uzgodniono, iż maksymalna cena nabycia ww. akcji i udziałów Pioneer Pekao Investment Management, Pekao Pioneer PTE oraz Dom Inwestycyjny Xelion nie przekroczy łącznie kwoty 634 mln zł" - napisano w raporcie.

Repolonizacja

Budowa bankowej nogi w PZU zaczęła się w ubiegłym roku jeszcze za poprzedniego prezesa Andrzeja Klesyka. Ubezpieczyciel najpierw kupił pakiet kontrolny Alior Banku, później na początku tego roku BPH, a potem negocjował zakup Raiffeisena. Z tej ostatniej transakcji wczoraj zrezygnował.

Przejmowanie kolejnych banków przez PZU to element zapowiadanej przez rząd tzw. repolonizacji sektora bankowego, który zdominowany jest przez podmioty zagraniczne.

Po co PZU Pekao? Tak przed transakcją mówił ekspert

PZU przejmie Bank Pekao SA?

Autor: tol / Źródło: PAP Biznes