Z kraju

Puszcza Białowieska, dwie listy i spór. Minister Szyszko chce ją "przepisać"

Z kraju

[object Object]
Szyszko: będziemy wnioskować o zmianę statusu Puszczy tvn24
wideo 2/4

Puszcza Białowieska znajduje się na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. - Polska złoży wniosek, aby wpisać ją na na listę dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego - zapowiedział minister środowiska Jan Szyszko. Sprawdzamy, dlaczego.

Jan Szyszko, minister środowiska uważa, że w "2014 roku łamiąc prawo, bezprawnie wpisano Puszczę Białowieską na listę światowego dziedzictwa przyrodniczego UNESCO", a to uniemożliwia prowadzenie działalności przez człowieka. Zdaniem ministra Puszcza Białowieska powinna być zaliczana do dziedzictwa kulturowo - przyrodniczego.

- Puszcza Białowieska była i jest dziedzictwem kulturowo - przyrodniczym; dlatego trzeba tak ją wpisać na listę UNESCO. Działalność człowieka w Puszczy jest bardzo dobrze udokumentowana - podkreślił minister podczas spotkania z dziennikarzami, które odbyło się w czwartek w Puszczy Białowieskiej. Pytany o to, czy Polska złoży wniosek o zmianę statusu puszczy, szef resortu odpowiedział - "tak, to nie ulega żadnej wątpliwości". Ocenił, że kiedy Puszczę wpisywano na listę światowego dziedzictwa, popełniono błąd, ograniczając się jedynie do kwestii przyrodniczej.

Minister mówił też, że od tego roku został uruchomiony program polegający na tym, że 1/3 części gospodarczej Puszczy Białowieskiej zostaje "pozostawiona bez dotykania ręką człowieka".

- Natomiast 2/3 powierzchni zostaje przeznaczone na cele regeneracji układów przyrodniczych, gdzie zgodnie z prawem unijnym postaramy się odtworzyć to, co zaczęło zanikać. Będziemy tu odtwarzać te siedliska, które zostały zniszczone. Chcemy, aby ten obiekt był wzorem dla całego świata w zakresie racjonalnej gospodarki użytkowania zasobów przyrodniczych po to, aby te zasoby przyrodnicze istniały. Będziemy postępowali zgodnie z tym, że można użytkować te zasoby zgodnie z koncepcją zrównoważanego rozwoju, czyli tak, aby służyły człowiekowi i żeby były w wyśmienitym stanie - wyjaśnił Szyszko.

Zła lista?

Na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO znajduje się 14 obiektów z Polski. Zdecydowana większość z nich to obiekty architektoniczne, czyli m.in. Zamek Krzyżacki w Malborku, czy Stare Miasto w Zamościu. Na liście są tylko dwa obiekty przyrodnicze. Poza Parkiem Mużakowskim znajdującym się na granicy Polski i Niemiec jest to właśnie Puszcza Białowieska, która leży na terytorium naszego kraju oraz Białorusi.

Obszar Puszczy Białowieskiej to miejsce unikalne z punktu widzenia zachowania różnorodności biologicznej. Występuje tu najliczniejsza populacja żubra europejskiego.

Wpisując Puszczę Białowieską na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO kierowano się dwoma kryteriami przyrodniczymi. Mówią one m.in. o tym, że Puszcza Białowieska stanowi wyjątkowy przykład procesów ekologicznych i biologicznych istotnych w ewolucji i rozwoju ekosystemów oraz zespołów zwierzęcych i roślinnych oraz, że obejmuje ona siedliska naturalne najbardziej reprezentatywne i najważniejsze dla ochrony różnorodności biologicznej, włączając te, w których występują zagrożone gatunki o wyjątkowej uniwersalnej wartości z punktu widzenia nauki lub ochrony przyrody.

Zobowiązanie

Wpisanie Puszczy Białowieską na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO oznacza, że Polska zobowiązuje się do ochrony tego terenu przed zniszczeniem i co ważne zachowanie jej w niezmienionej postaci dla przyszłych pokoleń. A to właśnie zdaniem ministra Szyszki sprawia, że nasz kraj nie może chronić występujących tam siedlisk (co nakazują unijne przepisy), bo wymaga to prowadzenia prac, których zakazuje zobowiązanie wobec UNESCO (zakaz jakiejkolwiek interwencji człowieka).

Rozwiązaniem problemu zdaniem Szyszki byłoby "przepisanie" Puszczy Białowieskiej na listę dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego. Co się na niej znajduje? Obejmuje ona najcenniejsze obiekty i regiony świata pod względem ich wartości historycznej, kulturalnej i przyrodniczej. Wśród kryteriów tej listy znajdują się więc nie tylko warunki przyrodnicze, ale również kulturowe, czyli związane z działalnością człowieka np. przedstawiające arcydzieło ludzkiego geniuszu twórczego, czy wymianę ludzkich wartości na przestrzeni dziejów.

W środę resort środowiska podał w komunikacie, że "puszcza była obiektem dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego, a nie tylko przyrodniczego, gdyż działalność człowieka w Puszczy widoczna jest gołym okiem" - Zabiegamy, aby puszcza została wpisana na listę dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego, gdyż jest świetnie udokumentowanym obiektem pod względem historii użytkowania - mówił cytowany we wczorajszym komunikacie minister Szyszko.

Światowe dziedzictwo

Komitet Światowego Dziedzictwa w 2014 roku przyjął, zgłoszony przez Polskę i Białoruś, wspólny wniosek o wpisanie obszaru Puszczy Białowieskiej, leżącej po obu stronach granicy, na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Starania trwały od 2008 roku.

Autor: msz/gry / Źródło: tvn24bis.pl,

Źródło zdjęcia głównego: wikipedia.org//Lilly M/(CC BY-SA 3.0)

Pozostałe wiadomości