Kierowcy jeszcze poczekają. Wydłużono przetarg na ostatni fragment A1

TVN24 Biznes

Droższe paliwo na stacjach przy autostradach. Dlaczego?tvn24bis.pl
wideo 2/6

Na październik wyznaczono obecne terminy składania ofert na budowę brakujących odcinków autostrady A1 Tuszyn - Częstochowa. To już kolejna zmiana daty. Pierwotnie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad chciała zebrać oferty wykonawców na przełomie sierpnia i września.

Obecnie terminy te przypadają na 3 października w oddziale łódzkim GDDKiA i 18 października - w oddziale katowickim.

Regionalne oddziały Dyrekcji w Katowicach oraz Łodzi ogłosiły przetargi na budowę brakujących odcinków A1 30 czerwca. Liczący 81 km fragment autostrady ma być - według założeń Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa - gotowy w 2021 roku. Na inwestycję zabezpieczono, za zgodą ministra finansów, 4 miliardy złotych z Krajowego Funduszu Drogowego.

Przedłużone przetargi

Na początku sierpnia katowicki oddział przedłużył z 1 do 18 września przetarg dotyczący odcinka, który będzie realizowany na terenie województwa śląskiego. W opublikowanym wówczas sprostowaniu do dokumentacji przetargowej zmieniono zapisy dotyczące: sytuacji ekonomicznej i finansowej oferentów, wymogów związanych ze zdolnością techniczną i kwalifikacjami zawodowymi ich personelu oraz terminu składania ofert. Następnie termin składania ofert na brakujący odcinek A1 w województwie śląskim został przedłużony o kolejny miesiąc - do 18 października. Z kolei łódzki oddział GDDKiA początkowo przedłużył termin składania ofert dotyczących czterech tamtejszych odcinków autostrady z 30 sierpnia do 1 września. Powodem była publikacja pod koniec lipca kilkunastostronicowej zmiany treści tzw. specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zmieniono m.in. zasady przyznawania punktów przetargowych. Aktualny termin składania ofert wyznaczono na 3 października.

Brakujące odcinki

Po udostępnieniu 1 lipca ubiegłego roku odcinka Tuszyn-Stryków oraz po otwarciu powstającego już fragmentu A1 Częstochowa-Pyrzowice (planowo w 2019 roku) obecne przetargi powinny doprowadzić do ukończenia pięciu brakujących jeszcze odcinków autostrady A1. Powstaną one w śladzie zbudowanej w latach 80. ubiegłego wieku drogi. Wszystkie mają być budowane w technologii betonu cementowego.

Ostatni fragment autostrady A1Google Maps

Kryteria oceny

Kryteriami oceny w katowickim przetargu mają być cena - 60 pkt. oraz kryteria pozacenowe - w 40 pkt. (w tym równość podłużna nawierzchni - 8 pkt., personel wykonawcy - łącznie 6 pkt., skrócenie terminu realizacji - 12 pkt., zapewnienie przejezdności w trakcie budowy trzema pasami ruchu - 9 pkt. oraz zagospodarowanie na placu budowy destruktu z rozbiórki istniejącej nawierzchni - 5 pkt.). Pierwotnie łódzki przetarg miał nieco inne kryteria oceny. Wraz ze zmianą specyfikacji pod koniec lipca zostały one zmienione - zbliżając je do zastosowanych przez oddział katowicki.

Zamawiający w obu przetargach wymagają, aby prace projektowe i roboty - wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie - zostały ukończone w terminie nie dłuższym niż 38 miesięcy od daty zawarcia umowy. Minimalny dopuszczalny termin realizacji to 32 miesiące od daty zawarcia umowy, wraz z uzyskaniem decyzji.

Wieloletnie przygotowania

Według GDDKiA fragment autostrady A1 między węzłami Tuszyn oraz Piotrków Zachód będzie miał, tak jak teraz, po dwa pasy ruchu w każdą stronę. Między węzłami Piotrków Zachód i Piotrków Południe zachowany zostanie obecny przekrój dwóch jezdni po cztery pasy ruchu, a między węzłami Piotrków Południe i Częstochowa trasa zostanie rozbudowana z dwóch do trzech pasów ruchu w każdą stronę. Ogółem na całym przebiegu A1 między węzłami Tuszyn i Częstochowa Północ zaplanowano pięć węzłów drogowych (Piotrków Zachód, Piotrków Południe, Kamieńsk, Radomsko oraz Mykanów). Przygotowania do budowy fragmentu autostrady A1 Częstochowa - Tuszyn trwały od lat. Ostatecznie Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów postanowił wiosną br., że odcinek ten będzie realizowany ze środków Krajowego Funduszu Drogowego.

Autor: mb/ms / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: tvn24

Raporty: