Cudzoziemcy chętnie odwiedzają Polskę. Zobacz, co kupują

Z kraju

Cudzoziemcy chętnie robią zakupy w Polsce. Sprawdź, co kupujątvn24bis.pl
wideo 2/4

Cudzoziemcy przekraczający polską granicę najczęściej kupowali towary nieżywnościowe. Popularnością cieszyły się wśród nich przede wszystkim materiały do budowy, remontu i konserwacji mieszkania lub domu, a także sprzęt RTV i AGD.

W trzecim kwartale 2017 r. zanotowano 82,6 mln przekroczeń granicy - wynika z szacunków Głównego Urzędu Statystycznego. Prawie trzy czwarte tego ruchu odbyło się na granicy lądowej Polski z krajami Unii Europejskiej, ponad połowę przekroczeń wykonali cudzoziemcy.

Najwięcej osób przekraczało lądową granicę Polski na odcinku z Niemcami, z Czechami, Słowacją i Ukrainą.

Zakupy cudzoziemców

Według GUS, szacunkowa wartość towarów i usług zakupionych w Polsce przez cudzoziemców w trzecim kwartale 2017 r. wyniosła 11,7 mld zł, natomiast wydatków poniesionych za granicą przez mieszkańców Polski - 6,8 mld zł. W odniesieniu do analogicznego okresu 2016 r. wydatki cudzoziemców były wyższe o 7,7 proc., a Polaków o 6,5 proc.

W przypadku mieszkańców Polski, przekraczających lądową granicę kraju, najwyższe wydatki za granicą ponieśli przekraczający granicę z Niemcami.

Jak czytamy w opracowaniu GUS, cudzoziemcy przekraczający zewnętrzną lądową granicę UE na terenie Polski w trzecim kwartale 2017 r. na zakup towarów nieżywnościowych przeznaczyli ok. 82 proc. swoich wydatków, na żywność i napoje bezalkoholowe ok. 12 proc., a na pozostałe wydatki (usługi) ok. 5 proc. Spośród artykułów nieżywnościowych największym zainteresowaniem cieszyły się materiały do budowy, remontu i konserwacji mieszkania lub domu (ok. 23 proc.), sprzęt RTV i AGD (ok. 19 proc.) oraz części i akcesoria do środków transportu (ok. 13 proc.). Cudzoziemcy przekraczający wewnętrzną granicę UE w trzecim kwartale 2017 r. najwięcej wydali w Polsce na towary nieżywnościowe - ok. 53 proc. ogółu wydatków, następnie na pozostałe wydatki (usługi) - ok. 20 proc., a na żywność i napoje bezalkoholowe - ok. 13 proc.

Mały ruch graniczny

W ramach małego ruchu granicznego na granicy polsko-ukraińskiej w trzecim kwartale 2017 r. odnotowano 2,1 mln odpraw cudzoziemców, co stanowiło ponad jedną trzecią ogółu przekroczeń tego odcinka granicy. W porównaniu z ubiegłym rokiem liczba przekroczeń była większa o jedna piątą.

GUS podał, że szacunkowa wartość wydatków poniesionych w Polsce przez cudzoziemców przekraczających granicę polsko-ukraińską w ramach małego ruchu granicznego w trzecim kwartale 2017 r. wyniosła 674,1 mln zł. Wydatki te były o 23,6 proc. wyższe niż rok wcześniej. Średnie wydatki na osobę wyniosły 659 zł.

Autor: db,mb/ms / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: tvn24bis.pl