Mała firma, niższa pensja. Najnowsze dane

Z kraju


W 2018 roku w Polsce było nieco ponad 2,1 miliona mikroprzedsiębiorstw. Średnie wynagrodzenie wyniosło w nich niecałe 3,1 tysiąca złotych brutto - dowiadujemy się z raportu Głównego Urzędu Statystycznego.

W ubiegłym roku działalność gospodarczą w Polsce prowadziło 2146 tys. firm o liczbie pracujących do 9 osób (mikroprzedsiębiorstw), co oznacza wzrost o 3,5 proc. rok do roku. Pracowało w nich 4,17 mln osób, czyli 2 proc. więcej niż rok wcześniej - poinformował GUS w corocznym komunikacie.

Najwięcej mikroprzedsiębiorstw miało siedzibę na terenie województw: mazowieckiego – 414,9 tys., śląskiego – 232,1 tys. i wielkopolskiego – 218 tys., a najmniej w województwach: opolskim – 42,5 tys., lubuskim – 51,4 tys. i podlaskim – 51,8 tys.

Zarobki

Miesięczne wynagrodzenie brutto na jednego zatrudnionego w 2018 r. ukształtowało się na poziomie 3081,1 zł (wobec 2800,5 zł rok wcześniej), co daje około 2,2 tys. zł na rękę.

Z opracowania urzędu statystycznego wynika, że najwyższe wynagrodzenia brutto odnotowano w mikroprzedsiębiorstwach prowadzących działalność z zakresu informacji i komunikacji – ok. 5,3 tys. zł oraz obsługi rynku nieruchomości – ok. 4 tys. zł, natomiast najniższe – w jednostkach zajmujących się działalnością związaną z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (ok. 2,4 tys. zł) oraz leśnictwem i rybactwem (ok. 2,4 tys. zł).

Dla porównania przeciętna miesięczna płaca w większych firmach - zatrudniających powyżej 9 osób - na koniec 2018 roku wynosiła niemal 5,3 tys. brutto (3,8 tys. zł netto).

Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2018 r. wyniosło 4585,03 zł (ok. 3,3 tys. zł netto), a pensja minimalna wynosiła 2100 zł brutto (ok. 1,5 tys. zł netto).

Jak podaje GUS, informacje zostały opracowane na podstawie danych z reprezentacyjnego badania działalności gospodarczej przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób (4 proc. próba z populacji mikroprzedsiębiorstw).

Autor: kris / Źródło: tvn24bis.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock