Polka w elitarnym gronie. Będzie walczyć z korupcją w Europie

Z kraju

pk.gov.plGrażyna Stronikowska

Prokurator Grażyna Stronikowska z Prokuratury Krajowej będzie pierwszym polskim przedstawicielem w składzie Komitetu Nadzoru (KN) Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) - poinformowało w poniedziałek Ministerstwo Finansów.

"Rola członka KN jest niezwykle istotna, ponieważ bierze on udział w sprawowaniu nadzoru nad OLAF z mocnym mandatem działania, powierzonym przez instytucje Unii Europejskiej. Pięcioosobowy Komitet Nadzoru OLAF, złożony z ekspertów z państw członkowskich, monitoruje wykonanie zadań dochodzeniowych Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych" - poinformował resort. Decyzję o przyjęciu prok. Stronikowskiej w skład Komitetu podjęła 13 czerwca 2016 r. Grupa Wysokiego Szczebla w Brukseli. Polską kandydatkę zgłosiło Ministerstwo Finansów po konsultacjach przeprowadzonych w styczniu 2016 r. przez pełnomocnika rządu do spraw zwalczania nieprawidłowości finansowych na szkodę Rzeczpospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej, wiceministra Wiesława Jasińskiego.

W walce z szarą strefą

Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) utworzony został 28 kwietnia 1999 r. Jego celem jest zwalczanie korupcji, nadużyć budżetu Unii oraz przemytu papierosów i alkoholu. Urząd posiada kompetencje nadzoru podatkowego, działa zarówno wewnątrz struktur unijnych, jak i w państwach członkowskich. Instytucja jest niezależna od Komisji Europejskiej oraz innych struktur unijnych. Komitet Nadzoru OLAF składa się z 5 ekspertów, powołanych spośród kandydatów mających "doświadczenie w pracy na stanowiskach wysokiego szczebla w organach sądowych lub dochodzeniowych, lub też na porównywalnych stanowiskach związanych z dziedzinami działalności Urzędu". Są oni mianowani za wspólnym porozumieniem Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji. Ich kadencja trwa pięć lat. Prokurator Stronikowska dotychczas pracowała w Departamencie ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej. Pracowała też m.in. w wydziale przestępczości zorganizowanej prokuratury w Bydgoszczy oraz wydziale śledczym w Toruniu. W latach 2000–2001 jako urzędnik OBWE przebywała na misji w Kosowie.

Minister sprawiedliwości ma sposób na bezkarność komorników. Nowa ustawa ukróci nadużycia?

Autor: pmb//km / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: pk.gov.pl