Nowe dowody osobiste coraz bliżej. Projekt rozporządzenia trafił do konsultacji

Z kraju

Okoński: e-dowody mają wesprzeć cały proces cyfryzacjitvn24
wideo 2/4

Projekt rozporządzenia w sprawie e-dowodu osobistego został przekazany do uzgodnień międzyresortowych - poinformowało w piątek Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Rozporządzenie ma wejść w życie 1 marca 2019 roku, równocześnie z nowelą ustawy o dowodach osobistych.

Pod koniec lipca projekt noweli ustawy o dowodach osobistych przygotowany przez resort spraw wewnętrznych i administracji został skierowany do pierwszego czytania w Sejmie, wcześniej przyjął go rząd. Równolegle projekt przekazano do notyfikacji Komisji Europejskiej.

Zmiany przepisów umożliwią od marca przyszłego roku wydawanie dowodów osobistych z warstwą elektroniczną, czyli tzw. e-dowodów.

Wymagania techniczne

Jak zapewnia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, rozporządzenie określa wymagania techniczne dla warstwy elektronicznej dowodu osobistego, które pozwolą zapewnić "najwyższe standardy bezpieczeństwa".

W projekcie rozporządzenia m.in. uszczegółowiono sposób zmiany wykorzystywanych przez posiadacza e-dowodu kodów PIN1 i kod PIN2 (służących do identyfikacji i uwierzytelnienia). Ponadto określono sposób i tryb zawieszania certyfikatów zawartych w dokumencie. Oznacza to, że jeśli właściciel zgubi taki dokument lub zostanie mu on skradziony, będzie mógł zawiesić - na maksymalnie 14 dni - certyfikaty zamieszczone w warstwie elektronicznej e-dowodu, m.in. uwierzytelniania i podpisu osobistego. Zawieszenie certyfikatów "zawsze będzie powodowało zawieszenie ważności dowodu osobistego". "Czynności dokonane w okresie zawieszenia albo unieważnienia certyfikatów nie wywołają skutków prawnych. Po upływie 14 dni i niecofnięciu przez posiadacza dowodu zawieszenia certyfikatów dowód osobisty automatycznie zostanie unieważniony" - zaznaczono w komunikacie. MSWiA poinformowało również, że projekt rozporządzenia zakłada, iż po trzykrotnym nieprawidłowym wprowadzeniu kodu PIN1 lub kodu PIN2 zostanie zablokowana możliwość korzystania z certyfikatu. Jego przywrócenie będzie możliwe po wprowadzeniu kodu PUK.

Co w nowym dowodzie?

Nowy dowód będzie - tak jak obecnie - potwierdzał tożsamość i obywatelstwo posiadacza i uprawniał do przekraczania granic niektórych państw. Ma być także bezpiecznym i bezpłatnym narzędziem komunikacji elektronicznej z administracją, służbą zdrowia i podmiotami komercyjnymi. "Dzięki nowemu dowodowi każdy dokument elektroniczny, który będziemy wysyłać do urzędu, np. wniosek o odpis aktu stanu cywilnego, zgłoszenie zameldowania, będzie można podpisać, używając do tego celu podpisu elektronicznego (zwanego podpisem osobistym). Jego użycie będzie przez urząd traktowane tak samo jak użycie podpisu własnoręcznego" - zapewnia MSWiA. Nowy dowód będzie także wyposażony także w środek identyfikacji elektronicznej ("profil osobisty"), który umożliwi potwierdzenie tożsamości w usługach online, co w praktyce będzie wymagało przyłożenia nowego dowodu do czytnika i wpisania znanego wyłącznie posiadaczowi dowodu kodu PIN. Profil osobisty będzie zamieszczany w dowodzie każdej osoby pełnoletniej oraz mającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Chodzi np. o osobę małoletnią, która ma 13 lat.

W warstwie elektronicznej dowodu znajdą się dane posiadacza, w tym fotografia zapisana w wersji elektronicznej jako zdjęcie biometryczne (aplikacja ICAO). Tym samym będzie to dokument podróży zgodny z wymaganiami Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego i dzięki temu, jak wskazuje MSWiA, posiadacz takiego dowodu będzie mógł być np. szybciej i sprawniej obsłużony na lotnisku.

E-dokumenty w innych krajach

Dowody osobiste z warstwą elektroniczną są już w Austrii, Belgii, Chorwacji, Portugalii, Estonii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Niemczech, Szwecji, na Litwie, Węgrzech i we Włoszech.

Dokument ten najczęściej jest wykorzystywany do potwierdzania tożsamości i uwierzytelniania oraz do składania elektronicznego podpisu.

Autor: mb//dap / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Ministerstwo Cyfryzacji