TVN24 Biznes | Z kraju

500 poprawek do projektu budżetu na przyszły rok. Posłowie za cięciem wydatków Sejmu i Senatu

TVN24 Biznes | Z kraju

Autor:
mp
Źródło:
PAP
Balcerowicz o deficycie budżetowym
Balcerowicz o deficycie budżetowymTVN24
wideo 2/7
TVN24Balcerowicz o deficycie budżetowym

500 poprawek do projektu budżetu na 2021 rok rozpatrzyła w czwartek sejmowa komisja finansów publicznych. Posłowie zgodzili się między innymi na ograniczenie w przyszłym roku wydatków na przykład kancelarii Sejmu i Senatu, Kancelarii Prezydenta RP oraz instytucji sądowych. Parlamentarzyści opowiedzieli się też za przesunięciem ponad 250 milionów złotych na ogólną rezerwę budżetową Rady Ministrów.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE

Sejmowa komisja finansów publicznych rozpatrzyła w czwartek 500 poprawek zgłoszonych przez posłów do projektu ustawy budżetowej na 2021 r. Do rozpatrzenia zostało jeszcze ponad 200 wniosków, bowiem w sumie zgłoszono ich ponad 700. Posiedzenie będzie kontynuowane w piątek.

Odrzucone poprawki - autorstwa klubów opozycyjnych - dotyczyły przede wszystkim przesunięć środków na lokalne inwestycje, np. drogi itp. Opozycja chciała też w niektórych punktach dokonać przesunięć, które skutkowałyby zwiększeniem środków np. na pracowników sądów czy służbę zdrowia.

Przyjęte poprawki

Jedna z przyjętych przez komisję poprawek zakłada przeznaczenie ponad 43 mln zł na informatyzację w służbie zdrowia.

Kolejna ze zmian zakłada ograniczenie wydatków m.in. Kancelarii Prezydenta RP, Kancelarii Sejmu i Senatu, Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznika Praw Obywatelskich, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Państwowej Inspekcji Pracy, Instytutu Pamięci Narodowej, a także sądów apelacyjnych np. w Warszawie, Gdańsku, Krakowie, Wrocławiu i przeznaczenie zaoszczędzonej w tej sposób kwoty (ponad 250 mln zł) na zwiększenie wydatków z ogólnej rezerwy budżetowej Rady Ministrów.

Posłowie zgodzili się też na zmniejszenie wydatków o kilka milionów złotych na partie polityczne, komitety wyborcze i przesunięcie tych środków m.in. na zwiększenie dotacji dla Narodowego Instytutu Wolności, dla telewizji Biełsat czy na realizację w 2021 roku zadań związanych z przewodnictwem Polski w OBWE.

Zgodzono się też na ograniczenie części wydatków resortu sprawiedliwości o ponad 130 mln zł (główną pozycją są wynagrodzenia), przesuwając te środki m.in. na prokuraturę, na działalność dydaktyczną i badawczą w instytutach naukowych resortu sprawiedliwości, czy na poprawę bezpieczeństwa ochronnego jednostek penitencjarnych.

Uznanie komisji uzyskała poprawka, która zmniejsza wydatki w części budżetowej - Praca, o kwotę 23 mln 396 tys. zł w urzędach naczelnych i centralnych organów administracji rządowej, z przeznaczeniem pieniędzy na "zapewnienie efektywnej realizacji zadań zarówno działu administracji rządowej praca, jak i działów zabezpieczenie społeczne i rodzina w związku z utworzeniem Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii".

Poza tym komisja poparła poprawkę zmniejszającą o 1,5 mln zł wydatki związane ze środowiskiem w urzędach naczelnych i centralnych organach administracji rządowej oraz o 0,5 mln zł związane z klimatem. Uzyskana kwota 2 mln zł ma być przeznaczona na zwiększenie wydatków na Inspekcję Ochrony Środowiska - na pokrycie kosztów najmu powierzchni biurowej przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ) wraz z kosztami eksploatacyjnymi, w związku z koniecznością zmiany siedziby.

Projekt budżetu na 2021 rok

Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronach sejmowych, komisja ma przedstawić sprawozdanie dot. projektu budżetu na 2021 r. do 2 grudnia br.

Projekt budżetu na 2021 r., nad którym pracuje Sejm, przewiduje, że dochody budżetu państwa wyniosą 404,4 mld zł, a wydatki 486,7 mld zł, co oznacza, że przyszłoroczny deficyt wyniesie 82,3 mld zł. Według resortu finansów taki deficyt pozwoli zabezpieczyć środki na wzmocnienie rozwoju gospodarki dotkniętej przez COVID-19, m.in. poprzez inwestycje. Kontynuowane mają być też priorytetowe działania rządu w zakresie polityki społeczno-gospodarczej.

Zaplanowano deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii UE) na poziomie ok. 6 proc. PKB, a dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (zgodnie z definicją UE) na poziomie 64,7 proc. PKB.

Założono, że PKB w ujęciu realnym wzrośnie o 4 proc., średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ma wynieść 1,8 proc., wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń ma sięgnąć 2,8 proc., a wzrost spożycia prywatnego, w ujęciu nominalnym ma wynieść 6,3 proc.

W projekcie zaplanowano dochody z podatku od sprzedaży detalicznej w wysokości 1,5 mld oraz wpłatę 1, 3 mld do budżetu państwa z zysku NBP.

Autor:mp

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: fakty

Pozostałe wiadomości