Wysoka konsumpcja napędzi rozwój. Polska gospodarka ma przyspieszyć

Z kraju

Bochenek o podniesieniu przez Moody's szacunku PKB Polskitvn24
wideo 2/6

Produkt Krajowy Brutto w 2017 roku wzrośnie o 3,6 procent, a w 2018 roku - o 3,8 procent - wynika z przedstawionego w środę dokumentu resortu finansów. Jak poinformował wiceminister Leszek Skiba zakładany jest wzrost ściągalności podatków.

- Zakładamy, że wzrost poziomu ściągalności w 2018 roku wyniesie osiem miliardów złotych, w 2019 roku sześć miliardów złotych, a w 2020 roku cztery miliardy złotych - powiedział na briefingu wiceminister finansów Leszek Skiba.

Wzrost PKB

Jak wynika z dokumentu "Wstępne założenia makroekonomiczne Aktualizacji Programu Konwergencji" w latach 2019 i 2020 polska gospodarka ma rozwijać się w tempie 3,9 proc.

W dokumencie zaznaczono, że deficyt sektora finansów publicznych w 2017 roku wyniesie 2,9 procent PKB, w 2018 roku 2,5 procent PKB, w 2019 roku 2 procent, a rok później 1,2 procent PKB. Dług sektora finansów publicznych w tych latach wyniesie odpowiednio: 55,3 procent PKB, 54,8 procent PKB, 54 procent PKB oraz 52,1 procent PKB. PKB w 2017 roku wyniesie 3,6 procenta, w roku 2018 3,8 procent, a w 2019 i 2020 po 3,9 procent. "Podstawowym czynnikiem wzrostu będzie popyt konsumpcyjny gospodarstw domowych. W horyzoncie Programu realne tempo wzrostu PKB będzie stopniowo przyspieszać, do 3,9 proc. w latach 2019-2020" - czytamy w dokumencie.

O programie

Program konwergencji jest częścią Wieloletniego Planu Finansowego Państwa (WPFP).

Plan ten jest uchwalany przez rząd do końca kwietnia danego roku i stanowi podstawę przygotowywania projektu ustawy budżetowej na kolejny rok budżetowy. Od 2014 roku WPFP obejmuje dwie części: program konwergencji oraz cele głównych funkcji państwa wraz z miernikami stopnia ich realizacji. Co roku państwa UE przesyłają Komisji Europejskiej i Radzie Ecofin aktualizacje programów stabilności lub konwergencji. Na podstawie analizy tych dokumentów Ecofin wydaje zalecenia dla polityk gospodarczych państw członkowskich, które należy uwzględnić przy projektowaniu budżetów na kolejny rok.

Autor: mb/ms / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Raporty: