Komornik nie zajmie pieniędzy z 500 plus

Z kraju

ShutterstockOd soboty komornik nie zajmie świadczenia 500 plus

Świadczenie z programu 500 plus nie może wpływać na wysokość alimentów, nie zajmie go też komornik - wynika z przepisów, które wejdą w życie w sobotę 20 sierpnia. Powstaną specjalne subkonta, do których komornicy nie będą mieli dostępu.

Zainicjowana przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacja wprowadza zmiany w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Stanowi, że świadczenia na dzieci nie mogą wpływać na wysokość alimentów.

Świadczenia na dzieci

Chodzi m.in. o świadczenia wychowawcze, z pomocy społecznej lub funduszu alimentacyjnego, świadczenia rodzinne oraz "inne środki pieniężne przysługujące na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej". Ustawa doprecyzowuje, że świadczenia z programu 500 plus nie podlegają egzekucji komorniczej prowadzonej z rachunku bankowego.

W ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci są zapisy, które wyłączają świadczenia spod egzekucji. Mogą one być jednak nieskuteczne w przypadku prowadzenia egzekucji z rachunku bankowego, który zajęty jest przez komornika. Z tego powodu nowela przewiduje, że dla osób otrzymujących różnego rodzaju świadczenia, mogą być tworzone specjalne subkonta, do których komornicy nie będą mieli dostępu.

Subkonto rodzinne

Jak przypomniało ministerstwo rodziny - otwarcie i prowadzenie rachunku rodzinnego oraz wypłaty z niego dokonywane przez prowadzących rachunek są wolne od jakichkolwiek opłat i prowizji. Nieodpłatne jest również wydanie karty do rachunku.

Warunkiem uruchomienia rachunku rodzinnego będzie przedłożenie bankowi, bądź kasie zaświadczenia wystawionego przez jednostki wypłacające świadczenia i zawierającego numery rachunków bankowych, z których te świadczenia są wypłacane. Na mocy działającego od 1 kwietnia programu "Rodzina 500 plus" świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie przysługuje, niezależnie od dochodu, na drugie i kolejne dzieci do ukończenia przez nie 18 lat. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę, a 1200 zł dla rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi, wsparcie przysługuje także na pierwsze dziecko w wieku do 18 lat.

Marczuk: pieniędzy na 500 plus absolutnie nie brakuje:

Marczuk: pieniędzy na 500 plus absolutnie nie brakuje

Autor: ag//ms / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Raporty: