Produkty rolne tanieją. Ale są wyjątki

Z kraju

ShutterstockProdukty rolne tańsze w lutym

W lutym br. w porównaniu ze styczniem br. odnotowano w skupie, jak i w obrocie targowiskowym spadek cen większości produktów rolnych, z wyjątkiem cen skupu kukurydzy oraz żywca wieprzowego i drobiowego - poinformował w poniedziałek GUS. Najbardziej potaniała pszenica.

W porównaniu z lutym 2015 r. odnotowano na obu rynkach wzrost cen większości produktów roślinnych, z wyjątkiem pszenicy oraz cen skupu jęczmienia, a na targowiskach - pszenżyta. Spadły na obu rynkach ceny żywca wieprzowego, jak również ceny skupu: żywca wołowego, drobiu oraz mleka, a na targowiskach ceny prosiąt do dalszego chowu.

Ceny w skupie spadają

Ceny pszenicy w skupie w lutym 2016 r. spadły w porównaniu z poprzednim miesiącem do 64,18 zł/dt, tj. o 4 proc., a w odniesieniu do lutego 2015 r. były niższe o 9,2 proc.. Na targowiskach za 100 kg pszenicy płacono 76,15 zł, tj. mniej o mniej 1,6 proc. niż w styczniu br. i o 0,3 proc. niż w lutym 2015 r. Za żyto w skupie płacono 55,78 zł/dt, tj. o 1,4 proc. mniej niż miesiąc wcześniej, ale o 7,3 proc. więcej niż w tym samym okresie 2015 roku. W obrocie targowiskowym ceny żyta wyniosły 59,37 zł/dt i obniżyły się w stosunku do stycznia o 3,5 proc., ale wzrosły w ujęciu rocznym o 3,6 proc. Ceny jęczmienia w skupie kształtowały się na poziomie o 3,5 proc. niższym niż w styczniu br. i wyniosły 61,10 zł/dt, i były o 1,2 proc. niższe niż przed rokiem. Na targowiskach za 100 kg jęczmienia płacono 71,40 zł, tj. mniej o 0,5 proc. niż w styczniu br., ale o 0,1 proc. więcej niż w tym samym okresie 2015 r. Za pszenżyto w skupie w lutym br. płacono 60,86 zł/dt, tj. o 1,4 proc. mniej, ale o 6,1 proc. więcej niż rok wcześniej. Ceny targowiskowe kształtowały się na poziomie 64,75 zł/dt. W stosunku do stycznia br. w lutym owies w skupie potaniał o 1,9 proc. (średnio do 55,53 zł/dt), ale był o 16,5 proc. droższy niż w lutym ub.r.

Ceny ziemniaków zróżnicowane

Bardzo duża różnica w cenie ziemniaków była między skupem a targowiskiem. W lutym za ziemniaki w skupie płacono 57,20 zł/dt, natomiast na targowiskach 99,27 zł/dt. W skali miesiąca spadek cen skupu wyniósł 1,5 proc., a na targowiskach cena praktycznie nie zmieniała się. Natomiast ziemniaki lutym były dużo droższe niż w tym samym okresie 2015 r. - w skupie o 30,5 proc., na targowiskach o prawie 44 proc.

Ceny mięs różne

W lutym wzrosła cena żywca wieprzowego w skupie o 3,4 proc. do poziomu 4,10 zł/kg, ale w stosunku do okresu sprzed roku żywiec był tańszy o 7,7 proc. Na targowiskach za żywiec wieprzowy płacono 4,29 zł/kg, tj. o 2,3 proc. mniej niż w styczniu 2016 r. i o 0,7 proc. w stosunku do lutego 2015 r. Za prosię na chów płacono na targowiskach 139,06 zł/szt., tj. mniej o 2,7 proc. niż przed miesiącem i o 8,4 proc. niż przed rokiem. W lutym 2016 r. ceny skupu żywca wołowego były na poziomie 5,96 zł/kg i obniżyły się w stosunku do stycznia o 2,3 proc., a w skali roku cena spadła o 2,7 proc. Ceny skupu drobiu rzeźnego wzrosły do poziomu 3,70 zł/kg, tj. o 1,6 proc. w porównaniu do poprzedniego miesiąca, ale obniżyły się o 5,1 proc. w skali roku. Za 1 hl (100 litrów) mleka płacono w skupie 109,54 zł, tj. mniej o 2 proc. niż przed miesiącem i o 9,3 proc. niż przed rokiem.

Ziemia tylko dla rolników. Wszystko, co musisz wiedzieć o nowej ustawieTVN24 BiS

Autor: ag/gry / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock