Produkcja przemysłowa w górę. Sprzedaż rośnie

Z kraju

TVN24Produkcja przemysłowa wyrównana sezonowo wzrosła rdr o 3,6 proc., a mdm wzrosła o 0,7 proc.

Produkcja przemysłowa w czerwcu wzrosła o 6 proc. rok do roku, a w porównaniu z poprzednim miesiącem - o 7,3 proc. Sprzedaż detaliczna w czerwcu wzrosła o 4,6 proc. w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym wzrosła o 3,2 proc. - poinformował Główny Urząd Statystyczny.

W czerwcu br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 6 proc. w porównaniu z czerwcem ub. roku, produkcja budowlano-montażowa spadła za to o 13 proc. - podał GUS.

Kopalnie na minusie

Produkcja sprzedana przemysłu w czerwcu była o 7,3 proc. wyższa w porównaniu z majem br. Od stycznia do czerwca br. produkcja sprzedana przemysłu była o 4,4 proc. wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 4,6 proc., natomiast produkcja budowlano-montażowa była o 11,9 proc. niższa niż przed rokiem, kiedy notowano wzrost o 1 proc. - poinformował Urząd.

W stosunku do czerwca ub. roku wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 25 spośród 34 działów przemysłu. Najwyższy - w produkcji wyrobów farmaceutycznych – o 25,8 proc., komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 18,7 proc., pozostałego sprzętu transportowego – o 18,4 proc., wyrobów tekstylnych – o 17,2 proc., pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 17 proc., mebli – o 16,4 proc., wyrobów z metali – o 12,6 proc., napojów – o 10,8 proc, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 9,5 proc.

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z czerwcem ub. roku, wystąpił w 9 działach. Przede wszystkim w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń – o 26,1 proc., w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego – o 14,9 proc. (wobec wzrostu o 17,4 proc. przed rokiem), w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 7,4 proc. oraz w produkcji urządzeń elektrycznych – o 3,9 proc.

GUS podał, że po wyeliminowaniu czynników sezonowych produkcja budowlano-montażowa była niższa o 13 proc. niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 3,7 proc. w porównaniu z majem br.

Fitch ostrzega Polskę. Obniża prognozę wzrostu PKB:

Fitch ostrzega Polskę. Obniża prognozę wzrostu PKBtvn24bis.pl

Autor: tol//ms / Źródło: PAP Biznes

Źródło zdjęcia głównego: TVN24