Z kraju

Przemysł rośnie szybciej niż oczekiwano

Z kraju

Premier: polski przemysł stoczniowy ma ogromny potencjał tvn24
wideo 2/3

Produkcja przemysłowa w czerwcu 2018 roku wzrosła o 6,8 procent rok do roku, a w porównaniu z poprzednim miesiącem o 4,2 procent - podał Główny Urząd Statystyczny. To dane lepsze od prognoz.

Analitycy ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu produkcji w czerwcu o 6,3 proc. w ujęciu rocznym i o 3,5 proc. w ujęciu miesięcznym.

GUS poinformował, że produkcja przemysłowa rosła w 27 branżach spośród 34.

Wzrost odnotowano m.in. w produkcji sprzętu transportowego - o 13,7 proc., w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę - o 13,6 proc., w produkcji wyrobów z metali - o 12,9 proc., papieru i wyrobów z papieru - o 11,4 proc., wyrobów tekstylnych - o 10,6 proc., wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych oraz pojazdów samochodowych, przyczep i naczep - po 9,5 proc., mebli - o 9,4 proc., urządzeń elektrycznych - o 8,9 proc.

Z kolei spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z czerwcem 2018 roku wystąpił w 7 działach, m.in. w produkcji wyrobów farmaceutycznych - o 25,1 proc., maszyn i urządzeń - o 5,9 proc., komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych - o 2,6 proc., poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji - o 2,3 proc.

W przypadku budownictwa w stosunku do czerwca 2018 roku wzrost produkcji odnotowano we wszystkich działach, przy czym w jednostkach, których podstawowym rodzajem działalności jest wznoszenie budynków - o 33,6 proc. oraz wznoszenie obiektów inżynierii lądowej i wodnej - o 26,9 proc., a w zajmujących się głównie robotami budowlanymi specjalistycznymi - o 10,4 proc.

Autor: tol / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock