Produkcja w dół, sprzedaż rozczarowuje. Wyniki poniżej oczekiwań

Z kraju

Morawiecki: inwestorzy do nas pukajątvn24
wideo 2/4

Produkcja przemysłowa w lipcu wzrosła o 6,2 proc. rok do roku, a w porównaniu z poprzednim miesiącem spadła o 8,5 proc. - poinformował Główny Urząd Statystyczny. To wynik poniżej oczekiwań analityków. Podobnie było w przypadku sprzedaży detalicznej, która w ubiegłym miesiącu wzrosła, ale o mniej niż prognozowano.

Analitycy ankietowani przez Polską Agencję Prasową spodziewali się wzrostu produkcji przemysłowej w lipcu rok do roku o 8,2 proc., zaś miesiąc do miesiąca spadku 6,9 proc.

Produkcja przemysłowa wyrównana sezonowo wzrosła rok do roku o 6,7 proc., a w ujęciu miesiąc do miesiąca spadła o 1,2 proc.

Zmiany w produkcji

Jak podał w piątek GUS, produkcja przemysłowa w lipcu rosła w 26 działach przemysłu na 34.

Produkcja rosła między innymi w produkcji metali - o 17,2 proc., komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych oraz w poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji - po 13,7 proc., w produkcji papieru i wyrobów z papieru - o 11,3 proc., wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych oraz wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych - po 10,9 proc., mebli - o 9,3 proc., maszyn i urządzeń oraz wyrobów z metali - po 8,6 proc. Natomiast spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z lipcem 2016 roku, wystąpił w 8 działach, między innymi w produkcji wyrobów farmaceutycznych - o 18,4 proc., w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego - o 12,0 proc., w produkcji odzieży - o 7,1 proc. oraz pozostałego sprzętu transportowego - o 5,9 proc. W przypadku produkcji budowlano-montażowej, w stosunku do lipca 2016 roku wzrost produkcji zanotowano w przedsiębiorstwach specjalizujących się we wznoszeniu obiektów inżynierii lądowej i wodnej - o 33,7 proc., w jednostkach, których podstawowym rodzajem działalności jest wznoszenie budynków - o 13,1 proc. oraz w wykonujących głównie roboty budowlane specjalistyczne - o 9,1 proc.

Jak podano, ceny produkcji przemysłowej w lipcu wzrosły rok do roku o 2,2 proc., a w ujęciu miesięcznym ceny wzrosły o 0,3 proc. Ekonomiści w przeprowadzonej przez PAP ankiecie prognozowali, że ceny producentów w ujęciu rocznym wzrosły o 2,0 proc., a w ujęciu miesięcznym wzrosły o 0,1 proc.

Sprzedaż detaliczna

Tymczasem, sprzedaż detaliczna w lipcu wzrosła o 7,1 proc. w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym wzrosła o 0,6 proc. Konsensus przygotowany przez PAP wskazywał na wzrost rdr o 7,4 proc. i wzrost o 1,1 proc. mdm. Sprzedaż detaliczna realnie wzrosła o 6,8 proc. rdr.

Sprzedaż detaliczna towarów w lipcu 2017GUS

Autor: mb/ms / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Raporty: