Najbardziej zadłużona gmina zniknie z mapy Polski. Jest podpis prezydenta

Z kraju

Ostrowice znikną z map. Obawy mieszkańcówTVN24 BiS
wideo 2/2

Od 1 stycznia 2019 roku gmina Ostrowice w województwie zachodniopomorskim, najbardziej zadłużona w Polsce, zostanie zlikwidowana. Podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę specustawa zakłada, że jej obszar będzie włączony do gmin sąsiadujących z nią obecnie.

Ustawa zakłada, że Rada Ministrów w drodze rozporządzenia zniesie gminę i ustali nowe granice gminy lub gmin, do których włączony zostanie obszar Ostrowic. Zgodnie z przepisami, dług gminy Ostrowice przejmie Skarb Państwa, reprezentowany przez wojewodę zachodniopomorskiego.

Co dalej?

Od 1 stycznia 2019 roku wojewoda będzie miał 14 dni na wezwanie wierzycieli do zgłaszania wierzytelności. Na stronie internetowej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie zostanie opublikowane stosowne obwieszczenie w tej sprawie. W ciągu trzech miesięcy wierzyciele będą zobowiązani odpowiedzieć na ten dokument. Wierzytelności niezgłoszone w terminie - wygasną. Wojewoda ustali wysokość należności. Odbędzie się to nie wcześniej niż 12 miesięcy i nie później niż 15 miesięcy od zlikwidowania gminy Ostrowice. Wierzyciele będą mieć prawo do wniesienia sprzeciwu do właściwego sądu okręgowego. Skarb Państwa będzie reprezentować Prokuratoria Generalna. Zgodnie z przepisami, w dniu wejścia w życie ustawy, organy gminy Ostrowice ulegną rozwiązaniu i wygasną mandaty wójta i radnych. Zadania i kompetencje samorządu przejmie osoba wyznaczona przez premiera, na wniosek wojewody zachodniopomorskiego (dwuletnia kadencja obecnego komisarza rządowego mija 26 października 2018 roku - red.).

Podział gminy

W myśl ustawy w tegorocznych wyborach samorządowych mieszkańcy gminy Ostrowice nie będą głosować na wójta i radę Ostrowic, lecz gminy bądź gmin, do której zostaną przyłączeni administracyjnie. Pierwszą sesję rady w gminie lub gminach zwoła komisarz wyborczy w ciągu 7 dni od zniesienia Ostrowic. Ustawa nie precyzuje, do której gminy lub gmin zostaną włączone znoszone Ostrowice. Wiadomo jednak, że tylko w gminach Drawsko Pomorskie i Złocieniec zarządzono konsultacje publiczne w formie ankiet. Te zakończyły się odpowiednio 5 i 8 lipca. W gminie Drawsko Pomorskie w konsultacjach wzięło udział 2,52 proc. uprawnionych mieszkańców. Z 412 osób 269 opowiedziało się przeciw przyłączeniu zachodniej części Ostrowic. Natomiast w gminie Złocieniec w konsultacjach wzięło udział 1,14 proc. uprawnionych. Do magistratu trafiły 172 ankiety, w tym 151 z ważnymi opiniami. Za przyłączeniem wschodniej części Ostrowic do Złocieńca opowiedziały się 122 osoby.

Gigantyczne zadłużenie

Z końcem 2017 roku zadłużenie liczącej ok. 2,5 tys. mieszkańców gminy Ostrowice sięgało ponad 47 mln zł, co stanowiło 437 procent jej dochodów i nadal rośnie lawinowo.

Prokuratura Okręgowa w Koszalinie skierowała w maju tego roku do sądu akt oskarżenia przeciwko byłej skarbniczce gminy Ostrowice Krystynie K. i zawieszonemu wójtowi Wacławowi M.

Mieli oni doprowadzić gminę do bankructwa. Obojgu grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Podpisane przez prezydenta przepisy mają wejść w życie w dniu następującym po ich ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Autor: mb/adso / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: tvn24