Z kraju

Inwestorzy z większą ochroną. Prezydent podpisał ustawę

Z kraju

prezydent.pl/Prezydent podpisał nowelizację ustawy o funduszach inwestycyjnych

Nowelizacja ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw wdraża postanowienia czterech dyrektyw unijnych. W sobotę kancelaria prezydenta poinformowała, że nowelizacja została podpisana przez Andrzeja Dudę.

Rządowe nowelizacje ustaw regulują funkcjonowanie rynku kapitałowego m.in. w zakresie TFI, nadzoru, sankcji. Zmiany mają też poprawić przejrzystość inwestowania, sprawozdawczości i audytu, zwiększyć bezpieczeństwo inwestorów i kontrahentów w funduszach inwestycyjnych.

Nowela obejmuje otwarte fundusze inwestycyjne oraz alternatywne fundusze inwestycyjne. Przewidziano wprowadzenie wymogu prowadzenia działalności przez krajowych zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (na podstawie wcześniej uzyskanego zezwolenia KNF) po uzyskaniu wpisu do rejestru ZAFI.

Jakie zmiany?

Konsekwencją uznania danego podmiotu za ZAFI będzie nie tylko obowiązek uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności (alternatywnie – wpisu do rejestru, w przypadkach, które podlegają zwolnieniu z obowiązku z uzyskania zezwolenia), ale też obowiązek dostosowania prowadzonej działalności do szeregu wymogów.

W myśl ustawy za AFI zostaną uznane m.in.: specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte (SFIO) oraz fundusze inwestycyjne zamknięte (FIZ), natomiast za ZAFI towarzystwa funduszy inwestycyjnych zarządzające SFIO lub FIZ, spółki kapitałowe kwalifikowane jako AFI (alternatywne fundusze inwestycyjne).

Autor: km / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: prezydent.pl/