Uproszczenia w dostępie do funduszy unijnych. Będzie powołany nowy organ

Z kraju

Morawiecki w Brukseli: Wolność usług nie jest respektowana w Unii Europejskiej
wideo 2/4

Podpisana dziś przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawa wdrożeniowa uprości procesy związane z wykorzystaniem funduszy unijnych - przekonuje resort rozwoju. Ustawa to jeden z elementów Konstytucji Biznesu.

- Jeśli chodzi o fundusze UE, najważniejsze jest dla nas ich efektywne inwestowanie. Z pewnością pomoże w tym uproszczenie całego procesu związanego z przyznawaniem dotacji i realizacją projektów. Rzecznik Funduszy Europejskich, konkursy w rundach, możliwość poprawy wniosku o dofinansowanie - to tylko niektóre rozwiązania przez nas proponowane - powiedział cytowany w komunikacie resortu rozwoju wiceminister Jerzy Kwieciński.

Powołanie rzecznika

Ministerstwo przypomniało, że jedną ze zmian wprowadzanych ustawą jest ustanowienie Rzecznika Funduszy Europejskich, który ma dbać o interesy korzystających ze środków unijnych. Odpowiedzialny będzie między innymi za gromadzenie wniosków i postulatów związanych z realizacją programów operacyjnych, które będą wpływały na usprawnienie systemu wdrażania.

"W przypadku pojawienia się jakichkolwiek problemów, udzieli wsparcia w kontaktach z poszczególnymi instytucjami, które wdrażają fundusze unijne. Rzecznika obligatoryjnie powoła instytucja zarządzająca, a fakultatywnie inne instytucje systemu realizacji programów operacyjnych" - zapewniło ministerstwo.

Kolejną ze zmian jest możliwość dzielenia konkursów na rundy. Oznacza to, że podmioty, które nie zdążą złożyć wniosku konkursowego w danym terminie, będą mogły to zrobić w kolejnej rundzie. Resort przekonuje, że takie rozwiązanie pozwoli wnioskodawcom na skompletowanie wszystkich potrzebnych dokumentów i zapewni możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie planowanego przedsięwzięcia.

Poprawa wniosków

Nowe przepisy ograniczą też obowiązek składania dokumentów, które instytucja będzie mogła uzyskać sama, na przykład stosowne zaświadczenia z Urzędu Skarbowego lub ZUS, bądź dane z KRS. Resort zwraca ponadto uwagę, że ograniczona zostanie też liczba niezbędnych dokumentów składanych przy realizacji projektu. "Przewidziano rezygnację z wytycznych programowych, do których stosowania beneficjenci są obecnie zobowiązani. Aktualnie muszą dostosować się do zapisów ok. 100 różnych dokumentów (wytyczne, zalecenia, instrukcje, szczegółowe opisy osi priorytetowych). Jest to obciążenie, utrudniające realizację projektów. Beneficjent, który podpisze umowę, będzie związany postanowieniami wyłącznie wytycznych wydawanych przez Ministra Rozwoju i Finansów, w ściśle wskazanym zakresie. Zniknie obowiązek analizowania dużej liczby dokumentów" - podkreślono. Resort rozwoju dodaje, że sprawniejsze ma być też przygotowanie wniosków i ich ocena. Przykładowo jeśli instytucja stwierdzi, że we wniosku są braki lub oczywiste pomyłki, to wezwie wnioskodawcę do ich uzupełnienia albo sama je poprawi i wniosek będzie mógł być skierowany do oceny merytorycznej.

Postępowanie odwoławcze

W ustawie wskazuje się też wprost, że komisja, która oceniać będzie projekty, musi się składać z ludzi mających wiedzę i doświadczenie w dziedzinach, których konkurs dotyczy. To, jak zapewniło ministerstwo, ma zapewnić rzetelną ocenę złożonych wniosków o dofinansowanie. Nowe przepisy przewidują też możliwość wycofania przez wnioskodawcę złożonego wcześniej protestu wobec negatywnej oceny wniosku o dofinansowanie, co pozwoli instytucji na szybszą i sprawniejszą ocenę pozostałych wniosków. W nowym prawie skrócono też terminy w postępowaniu odwoławczym z 21 do 14 dni. Czas na rozpatrzenie protestu skróci się z 30 do 21 dni, a łączne rozpatrzenie protestu z 60 do 45 dni.

Projekty partnerskie

Ministerstwo wskazuje także na ułatwienia w realizacji projektów partnerskich. "Partnerstwa służące wspólnej realizacji projektu będą mogły być zawierane przez wszystkie podmioty bez ograniczeń. Obecnie jest to zabronione w odniesieniu do podmiotów, między którymi występują określone powiązania. Dodatkowo przewidziano możliwość zmiany partnera w projekcie bez negatywnych konsekwencji dla realizowanego przedsięwzięcia" - wyjaśniono. Nowe przepisy chronić też będą dobra intelektualne wnioskodawcy, ponieważ złożone dokumenty w toku postępowania konkursowego nie będą udostępniane.

Autor: mb / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock