Przewozy Regionalne bez kierownictwa

Z kraju

tvn24przewozy regionalne

Prezes Przewozów Regionalnych Tomasz Pasikowski oraz wiceprezes spółki Wojciech Kroskowski złożyli rezygnacje z funkcji kierowniczych - poinformowało biuro prasowe firmy. Wg Pasikowskiego wobec braku poparcia rządu dla działań naprawczych "dalsze zarządzanie spółką nie jest dziś możliwe".

"Wczoraj z pełnienia swoich funkcji w zarządzie Przewozów Regionalnych zrezygnowali Tomasz Pasikowski i Wojciech Kroskowski" - przekazało w piątek PAP biuro prasowe PR.

Tomasz Pasikowski i Wojciech Kroskowski trafili do zarządu Przewozów Regionalnych 5 lutego 2014 r.

Plan restrukturyzacji spółki

Powody dymisji Pasikowski wyjaśnił w wysłanym do mediów oświadczeniu. Według niego odpowiedzialny obecnie za kolej wiceminister infrastruktury i budownictwa negatywnie ocenia przyjęty plan restrukturyzacji spółki. "Brak akceptacji i poparcia ze strony rządu dla wdrażanych działań naprawczych pozbawia zarząd skutecznej obrony interesów spółki i pozyskania finalnej, pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej" - napisał były już prezes.

"10 marca br. złożyłem rezygnację z funkcji prezesa zarządu Przewozów Regionalnych. Dalsze zarządzanie spółką oraz skuteczna realizacja wypracowanego w latach 2014-2015 we współpracy z polskim rządem, w tym Ministrem Infrastruktury i Rozwoju, oraz akceptowanego przez organy korporacyjne planu restrukturyzacji, dziś nie jest możliwa” – napisał w oświadczeniu Pasikowski w oświadczeniu dla mediów.

Zmiany

Agencja Rozwoju Przemysłu objęła we wrześniu 2015 r. większościowy pakiet udziałów w spółce Przewozy Regionalne i wniosła do spółki środki skarbu państwa w wysokości ok. 770 mln zł. Uzyskane z dokapitalizowania środki finansowe umożliwiły Przewozom Regionalnym realizację planu restrukturyzacji i spłatę zadłużenia głównie wobec spółek z Grupy PKP. ARP objęła 1 mln 540 tys. 607 udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Przewozów Regionalnych.

Obecnie w resorcie infrastruktury trwa analiza planu restrukturyzacji. Spółka, resort czekają także na zgodę Komisji Europejskiej ws. pomocy publicznej dla PR.

Analizy

W czwartek, w czasie wyjazdowego posiedzenia sejmowej Komisji infrastruktury wiceminister Piotr Stomma poinformował, że prowadzone są analizy dotyczące planu restrukturyzacji Przewozów Regionalnych.

- Te analizy wskazują na krytyczne trudności w przeprowadzeniu planu restrukturyzacji, który został zaakceptowany w ub. roku (...) wobec krytycznej oceny, w jaki sposób ten plan ma służyć oczekiwanemu docelowemu kształtowi przewozów pasażerskich w Polsce. Musimy się liczyć w tym obszarze z radykalnymi decyzjami i być może w świetle dyskusji z ministerstwem skarbu czeka nas trudna szeroka społeczna i polityczna dyskusja o potrzebie powołania nowego podmiotu, który będzie przygotowywany jako nowy integrator tego rynku (...) - powiedział wiceminister.

Brak akceptacji

Zdaniem byłego już prezesa PR negatywna ocena planu restrukturyzacji przez resort nie jest poparta żadną znaną władzom spółki analizą, ani nie była przedmiotem jakichkolwiek rozmów między zarządem spółki a ministerstwem. Pasikowski wskazał, że brak akceptacji i poparcia ze strony rządu dla wdrażanych działań naprawczych pozbawia zarząd skutecznej obrony interesów spółki i pozyskania finalnej, pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej.

- Okres mojej pracy przypadł na wyjątkowo trudny czas dla spółki. Jednak ani mnie, ani żadnemu z moich współpracowników nigdy nie brakowało determinacji i wiary w to, że Przewozy Regionalne odzyskają dobrą kondycję finansową oraz zaufanie pasażerów – podkreślił Pasikowski.

Zaznaczył, że w momencie obejmowania przez niego funkcji prezesa zarządu w lutym 2014 roku Przewozy Regionalne były bardzo blisko upadłości. Wieloletnie zadłużenie sięgało 670 mln zł. Brak było planu działania poprawiającego sytuację spółki, a tabor, którym dysponowały Przewozy Regionalne, był w dużej mierze przestarzały i zniszczony.

- Dzięki wielkiemu wysiłkowi wszystkich stron zaangażowanych w proces restrukturyzacji udało się opracować wieloletni plan, który opiera się między innymi na długofalowej współpracy z organizatorami transportu kolejowego w całym kraju. Utrzymaliśmy pozycję lidera na rynku pasażerskich przewozów kolejowych, pozyskaliśmy fundusze europejskie na modernizację taboru i, co najważniejsze, spółka została już oddłużona, a założone w planie dalsze działania naprawcze dają jedyną realną możliwość uzyskania trwałej rentowności i konkurencyjności Przewozów Regionalnych – wskazał w oświadczeniu Pasikowski.

Autor: gry / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: tvn24