Premier odwołał Głównego Geologa Kraju

Z kraju

Kowalczyk: udział węgla w energetyce będzie malałTVN24 BiS
wideo 2/4

Premier Mateusz Morawiecki odwołał Głównego Geologa Kraju profesora Mariusza Oriona Jędryska - poinformował w środę rzecznik rządu Piotr Mueller.

- Pan premier przychylił się do wniosku w tym zakresie złożonego przez ministra środowiska - dodał rzecznik rządu.

- Tak, to prawda. Wczoraj pan premier podpisał dymisję wiceministra Mariusza Oriona Jędryska, dziękując mu za dotychczasową pracę - powiedział w środę szef resoru środowiska.

Pytany o to, kto zastąpi Jędryska na stanowisku wiceministra i głównego geologa, Kowalczyk powiedział, że "kandydat jest". Dodał, że za kilka dni powinien zostać on powołany.

Jędrysek był sekretarzem stanu w Ministerstwie Środowiska i Głównym Geologiem Kraju od końca 2015 r. Głównym geologiem był też w latach 2005-2007.

Do zadań osoby piastującej to stanowisko należy wykonywanie kompetencji ministra środowiska z zakresu administracji geologicznej, w tym zatwierdzania krajowego bilansu zasobów złóż kopalin oraz nadzór nad wykonywaniem zadań państwowej służby geologicznej.

Polska Agencja Geologiczna

W połowie maja Sejm skierował do komisji ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa projekt ustawy o Polskiej Agencji Geologicznej (PAG), który opracował Jędrysek.

Zakłada on, że Polska Agencja Geologiczna będzie wydzielona z Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego (PIG-PIB). Na czele Agencji stanie pełnomocnik powołany przez ministra środowiska. PAG ma współpracować z PIG, zlecając mu zadania o charakterze naukowo-badawczym.

Według rządu, głównym zadaniem PAG będzie reprezentowanie interesu państwa w dziedzinie geologii, łącznie z zapewnieniem bazy surowcowej kraju, rozumianej jako zasoby złóż surowców mineralnych koniecznych do zaspokojenia potrzeb przemysłowych i energetycznych Polski. Jak wynika z projektu, w Agencji miałoby pracować ok. 520 osób - głównie dotychczasowych pracowników PIG-PIB.

- W ustawie tej chodzi odzyskanie surowców przez naród. (...) Polska Agencja Geologiczna musi odzyskać władzę nad surowcami polskimi w Polsce, bo Polska jest jednym z najbogatszych krajów jeśli chodzi o surowce, a mamy największe z tym problemy - przekonywał w Sejmie Jędrysek. Według niego powołanie agencji geologicznej o charakterze wykonawczym "wynika z potrzeb państwa", ponieważ stworzony w 1985 r. tymczasowy model służby geologicznej funkcjonuje do dziś. Według niego, od tego momentu w Polsce nie odkryto żadnego istotnego złoża. Jak mówił obecny system jest "skomplikowany, nieprzejrzysty i korupcjogenny", a w latach 2010-2015 jego działanie doprowadziło do tego, że Skarbowi Państwa wytoczono cztery międzynarodowe arbitraże z "nieuzasadnionymi, wielomiliardowymi roszczeniami".

Kim jest Jędrysek?

Od 2004 r. Jędrysek był inicjatorem poszukiwań gazu w łupkach w Polsce i tworzenia polityki surowcowej, w tym: projektu nowego Prawa geologicznego i górniczego. Jest autorem reformy geologii i górnictwa w Polsce. W latach 2006-2007 przewodniczył Zgromadzeniu Ogólnemu Międzynarodowej Organizacji Dna Morskiego Organizacji Narodów Zjednoczonych jako jego prezydent. W 2010 roku był wiceprzewodniczącym Grupy Sterującej Regionalnej Wspólnoty Wdrożeń Innowacji w Climate KIC EIT. W lipcu zeszłego roku Jędrysek został przewodniczącym Zgromadzenia ISA - Międzynarodowej Organizacji Dna Morskiego. Z jego inicjatywy w lutym ub.r. Polska podpisała kontrakt z Międzynarodową Organizacją Dna Morskiego na poszukiwanie siarczków polimetalicznych (miedź, srebro, metale szlachetne i pierwiastki ziem rzadkich) na obszarze ryftu śródatlantyckiego. Zapowiadał, że w 2019 r. planowany jest pierwszy rejs czarterowy na polską koncesję na środkowy Atlantyk. Odbył liczne staże naukowe, m.in. w Japan Society for the Promotion of Science i Fundacji Humbolta. Ma na swoim koncie ok. 250 prac naukowych.

Autor: tol / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Rafał Guz / PAP