Rząd dopłaci do stołówek. "Kto troszczy się o dzieci, ten troszczy się o Polskę"

Z kraju

Premier o wsparciu stołówek szkolnychtvn24
wideo 2/7

Samorządy będą mogły otrzymać wsparcie finansowe na organizację stołówek - we wtorek rząd przyjął rozporządzenie, dzięki któremu rusza program "Posiłek w szkole i w domu".

O przyjęciu rozporządzenia poinformował we wtorek premier Mateusz Morawiecki, na wspólnej konferencji prasowej z szefową MRPiPS Elżbietą Rafalską i minister edukacji narodowej Anną Zalewską. - Dzisiaj przyjęliśmy program dotyczący odżywiania dzieci w szkole - "Posiłek w szkole i w domu" - powiedział premier.

Dbanie o dzieci

Rządowy program zakłada doposażenie i poprawę standardu już działających stołówek (mających własną kuchnię i jadalnie), doposażenie pozostałych, aby mogły zostać uruchomione lub stworzenie nowych. Na ten cel w latach 2019-2023 przewidziano 200 mln zł z budżetu państwa (w każdym roku po 40 mln zł). - Chcemy dostosować szkoły w tym obszarze do standardów europejskich - podkreślił Morawiecki.

- Dbanie o Polskę zaczyna się od dbałości o polskie dzieci, o polską młodzież. Państwo musi wspierać dzieci i my tym samym dajemy temu bardzo wyraźnie wyraz. Ten, kto troszczy się o dzieci, ten troszczy się o całą Polskę w odpowiedni sposób. Posiłek dla dzieci, syte, zdrowe dzieci to są szczęśliwe rodziny również - powiedział premier.

Minister edukacji podkreśliła, że "szkołom bardzo zależało na tym, by pojawiły się konkretne pieniądze, by remontować, by tworzyć, uzupełniać, robić zakupy dla kuchni, dla stołówki". Jak mówiła, "posiłek, jedzenie to narzędzie edukacyjne". - Taka jest też funkcja szkoły, by realizować zadania związane z bezpieczeństwem, edukacją, ale również z opieką nad dzieckiem - powiedziała Zalewska.

Poinformowała, że zgodnie z przyjętym harmonogramem do 15 kwietnia szkoły, które potrzebują wsparcia będą mogły wystąpić z wnioskiem do samorządu, jako organu prowadzącego, ten będzie miał czas do 30 kwietnia na wystąpienie do urzędu wojewódzkiego. Z kolei urząd wojewódzki będzie do końca maja podejmować decyzje w sprawie wniosków. - Do końca czerwca pieniądze trafiają do samorządu, przede wszystkim do szkół. Wakacje to dobry moment na remonty i zakupy - zaznaczyła szefowa MEN.

Jeden gorący posiłek dziennie

W komunikacie po posiedzeniu rządu przypomniano, że zgodnie z ustawą Prawo Oświatowe od 1 września 2022 r. będzie obowiązkowe zapewnienie uczniom możliwości zjedzenia jednego gorącego posiłku dziennie. - Korzystanie z takiego posiłku będzie dobrowolne i odpłatne - czytamy.

Rządowe wsparcie otrzymają organy prowadzące publiczne szkoły podstawowe (w tym szkoły podstawowe funkcjonujące w zespołach szkół, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych) oraz publiczne szkoły artystyczne, realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej. Program zakłada wkład finansowy lub rzeczowy organów prowadzących szkoły w wysokości 20 proc. środków niezbędnych do realizacji dotowanego zadania (w przypadku szkół artystycznych prowadzonych przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego wkład własny nie będzie wymagany).

Maksymalna kwota wsparcia finansowego wyniesie: 80 tys. zł - na doposażenie i poprawę standardu funkcjonujących stołówek szkolnych (własnej kuchni i jadalni) oraz doposażenie stołówek szkolnych, które obecnie nie funkcjonują lub 25 tys. zł - na adaptację, poprawę standardu i wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków (jadalni). Wsparcie finansowe udzielone zostanie wyłącznie na realizację jednego z wymienionych zadań.

5 procent więcej

Minister rodziny i pracy przypomniała na wtorkowej konferencji, że rządowy Program "Posiłek w szkole i w domu" skierowany jest zarówno do dzieci, uczniów, jak i osób starszych.

- Chcemy promować te samorządy, które prowadzą stołówki i dowożą posiłki.(...) Z tej oferty może skorzystać 2478 samorządów, które poprzez swój niewielki udział własny mogą realizować to ważne zadanie. Zamiast buły w szkole będzie zapewniony ciepły, smaczny, dobry, wysokiej jakości posiłek przygotowany w szkolnej stołówce - powiedziała Rafalska.

- Te samorządy mogą otrzymać 5 proc. więcej w stosunku do tego, co do tej pory otrzymywały. Te samorządy, które dowożą posiłki na przykład dla osób starszych, schorowanych, niepełnosprawnych również mogą otrzymać dodatkowe 5 proc. na pokrycie kosztów tego dowozu - zaznaczyła minister rodziny i pracy.

Ogólna kwota pieniędzy w całym okresie realizacji całego programu "Posiłek w szkole i w domu", czyli w latach 2019-2023, wyniesie 2,75 mld zł. Program będzie realizowany we wszystkich województwach.

Autor: kris / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock