Z kraju

Zmiana w przepisach dotyczących wypłaty pensji. Część pracowników stanie przed wyborem

Z kraju

Minister Rafalska: 1,5 miliona osób zarabia według stawek minimalnego wynagrodzenia
Minister Rafalska: 1,5 miliona osób zarabia według stawek minimalnego wynagrodzeniatvn24
wideo 2/5

Na rachunek bankowy czy do rąk własnych? Już wkrótce przed wyborem formy wypłaty wynagrodzenia staną pracownicy, którzy pensję otrzymują w gotówce w kasie firmy. Wszystko przez zmianę w Kodeksie pracy, która wejdzie w życie na początku stycznia.

O kwestię wypłaty wynagrodzenia pracownikowi w interpelacji skierowanej do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej zapytał Krzysztof Sitarski z klubu Kukiz'15. "Czy pracownik może złożyć wniosek do pracodawcy o wypłatę pensji do rąk własnych? Czy firma pracownika może odmówić mu wyboru sposobu płatności wynagrodzenia za pracę?" - pytał parlamentarzysta.

Wypłata wynagrodzenia do rąk własnych

Sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed w odpowiedzi udzielonej posłowi przypomniał, że obecnie "generalną zasadą przewidzianą w Kodeksie pracy jest, że wynagrodzenie jest wypłacane w formie pieniężnej do rąk pracownika".

Jak zauważył wiceminister, zgodnie z Kodeksem pracy "wypłacenie wynagrodzenia w inny sposób niż do rąk pracownika (np. na rachunek bankowy) jest dopuszczalne wyjątkowo, jeżeli tak stanowi układ zbiorowy pracy lub pracownik uprzednio wyrazi na to zgodę na piśmie".

Od początku przyszłego roku ten przepis ulegnie jednak zmianie. Obowiązującą zasadą będzie dokonywanie wypłaty wynagrodzenia na wskazany przez pracownika rachunek płatniczy. Wyjątkiem natomiast ma być wypłata w gotówce.

Informacja od pracodawcy

Zgodnie z nowymi przepisami pracodawcy do 21 stycznia 2019 roku będą musieli poinformować pracowników, którzy do tej pory otrzymywali wynagrodzenie za pracę do rąk własnych, o obowiązku podania numeru rachunku płatniczego, na który będzie wypłacane wynagrodzenie.

Ci, którzy będą jednak chcieli nadal otrzymywać pieniądze "do ręki", w ciągu 7 dni od otrzymania informacji od pracodawcy będą musieli złożyć wniosek - w postaci papierowej lub elektronicznej - w tej sprawie.

Brak działań nie będzie jednak oznaczał przymusowego wypłacania pieniędzy na rachunek bankowy. "Niespełnienie tego obowiązku przez pracownika skutkować będzie utrzymaniem dotychczasowego sposobu wypłaty wynagrodzenia za pracę" - wskazał Stanisław Szwed.

"O wyborze formy wynagrodzenia za pracę nadal decyduje pracownik" - podkreślił wiceminister.

Nowe zasady nie obwiązują wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych na przykład umowy-zlecenia. "Terminy wypłaty wynagrodzeń i zasady ich wypłaty wynikają bezpośrednio z zawieranych umów, a jeżeli strony nie uregulowały tych kwestii w umowie, to wynikają one z przepisów Kodeksu cywilnego" - przypomniał sekretarz stanu w ministerstwie rodziny.

Miliony kont bankowych

Według danych Narodowego Banku Polskiego liczba bieżących rozliczeniowych rachunków bankowych dla osób fizycznych (osoby prywatne, rolnicy indywidualni i przedsiębiorcy indywidualni) wg stanu na koniec czerwca 2018 r. wyniosła 40,3 mln i w porównaniu do liczby rachunków na koniec grudnia (39,6 mln) wzrosła o 700 tys., czyli o 1,9 proc.

Według szacunków Związku Banków Polskich poziom ubankowienia, czyli odsetek populacji korzystający z usług bankowych, przekracza obecnie 83 proc.

Jak niedawno informowaliśmy, spośród seniorów 73 proc. otrzymuje na konto bankowe świadczenia z ZUS.

Autor: mb//dap / Źródło: tvn24bis.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości